Sezona se na památkách kraje rozběhne v pondělí. S jakými novinkami?

Turistická sezóna se na památkách Plzeňského kraje ve správě NPÚ rozběhne v pondělí 25. května, je to téměř o dva měsíce později, než bylo původně v plánu.

Cílená propagace v Plzni

Návštěvníci musejí stále počítat s mimořádnými opatřeními v podobě menších návštěvnických skupin na prohlídce, dočasným uzavřením některých prohlídkových tras i zrušením řady kulturních akcí. Připravena je však i řada novinek – komentované prohlídky parku  a oranžerie zámku Manětín v srpnu, speciální prohlídky v rámci Dnů Šumavského trojhradí na Rabí a Velharticích, koncerty děl z valdštejnské hudební sbírky na zámku Nebílovy v rámci celorepublikového projektu NPÚ Valdštejnové – lvi ve službách císařů.    


„V letošní sezóně očekáváme zejména výpadek zahraničních turistů. Přesto věříme, že si na naše památky najde cestu o to více českých návštěvníků a že i navzdory posunutému startu bude sezóna úspěšná“, řekl ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu Petr Pavelec. 

Zámek Červené Poříčí

Zámek v Červeném Poříčí přivítá své návštěvníky pod lešením. Na vstupní budově předzámčí probíhá obnova čelní fasády do podoby, jakou měla na přelomu 18. a 19. století. S ní je spojena i renovace oken a vstupních vrat, konzervuje se i vstupní portál do areálu zámku z roku 1766. „Podle dosavadních zjištění se máme na co těšit. Nová fasáda bude pojednána v několika okrových odstínech od světle krémových až po zjištěné tmavě červené. Po jejím dokončení se na portál vstupní brány vrátí restaurované sochy z 18. století, bohyně Minerva, bavorský lev a putti“, informoval kastelán Marcel Čermák. Práce postupují i na obnově vnitřních prostor východního křídla předzámčí, kde prováděli průzkum restaurátoři, kteří se zaměřili na omítky. „Na základě jejich průzkumů bude řešena barevnost a výmalba interiérů 19. století. V řešení jsou nové inženýrské sítě, bezpečnostní systémy, vytápění i skladby podlah“, upřesnil kastelán Čermák. 

Prohlídky hlavní zámecké budovy doplní během vybraných víkendů v letních měsících mimořádní prohlídky zámecké kaple Nejsvětějšího srdce Páně. „Vzhledem k náročnosti stavební obnovy neplánujeme žádné mimořádné akce. Na konci srpna se zapojíme do Hradozámecké noci akcí Hra světel a stínů“, doplnil kastelán Marcel Čermák.


Hrad a zámek Horšovský Týn

Zámek v Horšovském Týně pro začátek sezóny připravil speciální prohlídkovou trasu "hradozámek", která bude výběrem větších místností ze dvou dosavadních okruhů. „Vzhledem k současným hygienicko-bezpečnostním opatřením musíme vynechat menší místnosti jako je byt komorníka, zbrojnice, zámecká ložnice, červený salon a salon grafiky. Maximální počet osob ve skupině bude patnáct“, informoval kastelán Jan Rosendorfský. Prohlídková trasa "kuchyně" bude provozována v plném rozsahu s omezeným počtem patnácti návštěvníků. Na obě prohlídkové trasy je možné si už nyní zakoupit on-line vstupenky. Kromě zajištění provozu se správa zámku soustředí i na přípravu výběrového řízení na další etapu obnovy parku, na níž získala finance z Evropské unie díky spolupráci s místní akční skupinou Český les. „Z těchto peněz budeme dokončovat opravu hlásky, revitalizovat lipovou alej od hlásky ke glorietu a pokročíme i v opravě hospodářských budov v zahradnictví. Práce by měly být dokončeny do konce dubna příštího roku“, upřesnil kastelán Rosendorfský. Vlastními silami budují lávku přes potok v zadní části zámeckého parku a od počátku roku bojují s dřevomorkou. „Dřevomorka se objevila u paty vřetenového schodiště ze sklepů do lovecké haly, které bylo od roku 1957 součástí prohlídkové trasy hrad. Museli jsme rozebrat část schodiště a zcela zlikvidovat dřevěnou podlahu a dveřní zárubně u vstupu na toto schodiště. Máme za sebou první etapu injektážních vrtů do zdiva a chemické ošetření, které bude třeba ještě nejméně jednou opakovat. V současné době probíhají i projekční práce na konečném vzhledu toho prostoru“, uvedl kastelán Jan Rosendorfský. Do začátku prázdnin čeká správu zámku spousta práce. Dokončeno bude restaurování sochy Neptuna z kašny na parkáně u kavárny i opravena a k náhledu zpřístupněna komůrka u výtahu na jídlo, která se nachází pod arkádou jižního křídla. Správa zámku dolaďuje i kulturní program. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na prázdninová víkendová představení s Divadlem pohádka, jako každoročně budou probíhat i noční prohlídky s kastelánem. Na programu budou i komentované prohlídky zámeckého parku a nedělní prohlídky kostela sv. Anny v Horšově. Trauttmansdorffské slavnosti byly pro letošek zrušeny, neuskuteční se ani tradiční filmová výstava kostýmů a rekvizit. Mezinárodní filmový festival Juniorfest by měl proběhnout od 6. do 12. listopadu. V době krize správa zámku komunikovala se svými návštěvníky prostřednictvím sociálních sítí a natáčela krátká videa, jejichž prostřednictvím postupně provedla zájemce celým areálem. „Naši mini sérii pohyblivých obrázků ukončíme 67. dílem v neděli 24. 5.“, upozornil kastelán Jan Rosendorfský.


Klášter Kladruby

Žádná omezení během prohlídky klášterního kostela návštěvníky v Kladrubech nečekají. Archiv vůní bude otevřen až od července. „Parfemistka a odborná garantka Archivu vůní Petra Hlavatá má pro letošní rok připravenu novu vůni, jejíž jméno i složení prozatím drží v tajnosti“, řekl s úsměvem kastelán Milan Zoubek. Kromě návštěvníků čeká klášter také na řemeslníky, kteří se již brzy pustí do jeho obnovy v rámci projektu IROP Život v řádu. „Momentálně dokončujeme výběrové řízení zakázky na dodavatele stavebních prací. Po vyhodnocení podaných nabídek jednáme o podpisu smlouvy se stavební firmou, která podala nejnižší nabídkovou cenou. Pokud půjde vše dobře, tak bychom mohli stavbu zahájit v červenci. V červnu vyhlásíme výběrové řízení na restaurování mobiliáře, čítající na sto padesát kusů nábytku, obrazů a dalších předmětů. Připravujeme i výrobní dokumentaci na zhotovení kopií nábytku do nové expozice, především do fraterie a noviciátu. Jako doprovodné projekty k IROP se projektují nová WC a nové parkoviště pro návštěvníky u Jižní zahrady, které budou hrazeny z rozpočtu Národního památkového ústavu“, vyjmenoval kastelán Milan Zoubek. První kulturní akcí, do níž se kladrubský klášter zapojí, bude 12.6. Noc kostelů. V červnu, 20. 6., proběhne v zahradě u klášterního kostela představení Viktora Černického PLI v rámci festivalu Tanec Praha 2020. 


Zámek Kozel

Vzhledem k velikosti zámeckých místností budou na Kozlu prozatím provádět skupinky po deseti návštěvnících. Novinkou na trase bude barevná veduta zámku, na níž návštěvníci budou moci porovnat podobu zámku z roku 1808 se současným stavem. Jak sdělil kastelán Jan Polívka, vedutu od moravského kreslíře a grafika Johanna Venuta se podařilo získat z rakouské národní knihovny. Byla součástí souboru 399 akvarelových vedut, který v roce 1824 získal darem císař František I. při své návštěvě Hradce Králové. Kromě provozu se správa zámku chce letos soustředit i na restaurování. „Chtěli bychom nechat zrestaurovat sochu skoleného jelena na zámecké terase, která je v havarijním stavu. Prozatím jsme požádali o závazné stanovisko. V péči restaurátora je i rozsáhlé plátno připisované Philippu Peteru Roosovi, známému také jako Rosa di Tivoli“, upřesnil kastelán Jan Polívka. V rámci experimentálního ověření historických způsobů péče o travní porosty budou od začátku června v části zámeckého parku k vidění ovce. V parku se začalo pracovat také na obnově altánu. Zámecký park si návštěvníci budou moci projít také v rámci komentovaných prohlídek během Víkendu otevřených zahrad 6. a. 7. července. Prohlídky začínají po oba dny v 11, 13 a 15 hodin. Komentované prohlídky doplní mini konference, na níž zazní přednášky o valdštejnských oborách nebo o historii a symbolice anglických parků. Přednášky se uskuteční v sobotu 6. června od 14 hodin v Modrém salonu zámku. „Mrzí nás, že jsme přišli o řadu kulturních akcí, které jsme pracně přes zimu plánovali. Úplně změnit jsme museli náš letošní plán výstav. Na druhou stranu jsme se mohli věnovat činnostem, na které by v rámci normální návštěvní sezóny nezbývalo tolik času. Věci, které měly být představeny až příští rok – vlastní řada suvenýrů a nová publikace o zámku a jeho okolí - se nám podařilo uspíšit a budou zřejmě k dispozici už na podzim tohoto roku“, shrnul kastelán Jan Polívka. 


Zámek Manětín

V Manětíně v těchto dnech finišují s obnovou výmalby oranžerie v zámecké zahradě. Do jejích zrestaurovaných interiérů se návštěvníci poprvé podívají v průběhu srpna během komentovaných prohlídek zámeckou zahradou. Kromě zachráněné výmalby tu bude k vidění i panelová výstava mapující historii a proměny zámecké zahrady i průběh obnovy této unikátní barokní stavby z 18. století. Oranžerie bude sloužit také jako lapidárium pro torza renesančních soch. „Ty jsme objevily v roce 1993 při opravách barokního bazénku v zahradě. Sochy původně zdobily zámek v jeho renesanční stavební fázi. Při barokní přestavbě posloužily jako stavební materiál pro vyrovnání základové desky bazénku“, ozřejmil Karel Mašek. S obnovou oranžerie se začalo loni, dostavěly se zdi, štíty, krovy a střecha, která dostala luxusní břidlicovou krytinu. Stavebním pracím předcházel podrobný archeologický průzkum, který mimo jiné odhalil topné kanály a systém vytápění i paty nosných dubových pilířů. Kompletní obnova budovy včetně restaurování výmalby vyjde na 9, 2 mil. Kč.


Zámek Nebílovy

Zámek Nebílovy jako jeden z prvních otevřel své brány návštěvníkům již 11. května. Za devět dní provozu jej navštívilo 126 platících. Od pondělí 25. května budou zpřístupněny i jeho interiéry. V letošní sezóně se zámek sérií koncertů nazvaných Hudba Valdštejnských salonů zapojí do projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, který se letos pod označením Valdštejnové - lvi ve službách císařů soustředí na jednu z nejvýznamnějších rodin, jejíž dominia se v minulosti rozkládala i na území Plzeňského kraje. „Cílem našeho projektu je představit návštěvníkům zámeckých koncertů během celé sezóny hudbu, která se v historických obdobích – zejména hudebního baroka a klasicismu – provozovala na šlechtických sídlech hrabat z Valdštejna. Využíváme k tomu zejména interprety dosud prakticky nepovšimnutou tzv. Valdštejnskou sbírku hudebnin, uloženou v Národním muzeu“, sdělil kastelán Milan Fiala. „Na základě výsledků průzkumu jsme po konzultacích s muzikology oslovili špičkové soubory a interprety, kteří vybrané skladby nastudovali a přednesou je v Nebílovech, v místě spjatém s rodem Valdštejnů více než sto let“, doplnil kastelán Fiala. Projekt reflektuje i 250. výročí narození L. van Beethovena, umělce, jemuž jako ještě nepříliš známému klavíristovi a komponistovi, otevíral dveře do vídeňských salónů právě Ferdinand Arnošt z Valdštejna, sám výtečný hudebník a skladatel. Prvního koncertu se v rámci valdštejnského projektu zhostí 7. července soubor Concerto Aventino zaměřující se na provozování evropské hudby 15. až 18. století na dobové nástroje. Na programu budou mimo jiné skladby Antonia Salieriho. Výstavní sezónu v Gallery Tuwora otevře 27. května výstava obrazů malíře Lukáše Kudrny nazvaná Orchidej a Narcis. O den později zazní jazzový koncert Ivan Audes Tria s Mirkou Novak v rámci festivalu Jazz bez hranic.  

Klášter Plasy

Odloženého startu návštěvnické sezóny využili v klášteře Plasy k úpravám expozice v nemocničním křídle. Novinkou bude reinstalovaná nemocniční kaple a šatna mnichů. „Vedle barokních skříní nainstalujeme na zeď věšák. Jeho tvary vycházejí z plaského vzoru nalezeného v jedné z dochovaných barokních skříní. Do expozice přibyly hábity, které šijeme podle dochované ikonografie. Podobu barokního mnišského roucha zachycují v Plasích obrazy i fresky v ambitové chodbě konventu“, upřesnil kastelán Pavel Duchoň. V běhu je i realizace projektu IROP Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence. „Od ledna do května jsme zpracovávali restaurátorské záměry a připravovali restaurování mobiliáře pro zadání výběrového řízení. Zpracovávala se i zadání pro výrobu kopií a replik interiérového textilu. Průběžně pracujeme na scénáři interiérové instalace a provádíme základní archivní výzkum, abychom získali úplnější představu o tom, jak provozně fungovala metternichovská sídla a jak vypadaly jejich interiéry“, vyjmenoval kastelán Pavel Duchoň.  Kromě toho se připravuje projektová dokumentace pro obnovu budovy sýpky, kde probíhá geodetické zaměřování. Od 12. 6. do 5. 7. bude v nemocničním křídle konventu k vidění výstava obrazů, kreseb a fotografií mladých autorů z Plas. V letošní sezóně nebudou chybět ani technicky zaměřené prohlídky unikátního vodního systému a podzemního vzdušného systému plaského konventu ve dnech 11. a 12. 7.

Hrad Rabí

Návštěvnickou sezónu na Rabí zahájili již během druhého květnového týdne. Během prvních devíti dnů hradní areál navštívilo 665 turistů. Ke standardnímu návštěvnickému provozu s komentovanými prohlídkami se na Rabí vrátí v pondělí 25. května. V souvislosti s nastalou situací a vládními nařízeními došlo ke změnám u společenských a kulturních akcí, naplánovaných na květen tohoto roku. Dny Šumavského Trojhradí se uskuteční v náhradním termínu, a sice 13. a 14. června. Speciální prohlídky hradního areálu představí hrad v proměnách času. Do akce se zapojí i spřátelené hrady Velhartice a Kašperk. Tradiční dětský den Rabijáda, původně plánovaný na sobotu 30. května, je bohužel zrušen. Děti však nepřijdou o oblíbená pohádková odpoledne v červenci a srpnu. První bude 5. července Norská pohádka divadla Buchty a loutky.


Hrad Švihov

Za hradby švihovského hradu návštěvníci poprvé v letošní sezóně zavítají v pondělí 25. května. Otevřena bude pouze základní trasa Hrad pro devět osob a výstava Za tajemstvím Popelčina střevíčku, věnovaná oblíbené filmové pohádce, která se na švihovském hradě natáčela. Návštěvníci se na hrad budou moci podívat i po setmění během Noci kostelů 5. června. Individuální prohlídku hradní kaple doplní výstava fotografií, které zachycující restaurování fresky a výzdoby zábradlí tribuny i některé původní prvky, které se v kapli nacházely ještě ve druhé polovině 20. století. O prázdninách prohlídkové trasy obohatí kopie náhrobku Půty Švihovského z Rýzmberka a model hradu z 3D tiskárny. Několika kulturními akcemi se Švihov zapojí do projektu Národního památkového ústavu Valdštejnové, lvi ve službách císaře. V tanečním sále, jemuž dominuje malovaný dřevěný strop ze zaniklého valdštejnského zámku v Dobrovicích, se 14. června odehraje jedinečné provedení scénické ranně barokní opery Claudia Monteverdiho Tanec nevděčnic. 


Hrad Velhartice

Prohlídku renesančního zámku i interaktivní výstavy o stavebnictví v bývalém hradním pivovaru budou muset návštěvníci velhartického hradu prozatím oželet. Od pondělí 25. května bude v provozu hradní okruh, který pojme devatenáct návštěvníků, a volná prohlídka hradního areálu. „Výstava zůstane prozatím uzavřena z důvodu nemožnosti zajistit dostatečnou dezinfekci všech ploch na interaktivních prvcích. Také zámecký okruh nebude pro návštěvníky momentálně přístupný, jelikož nejsme schopni v rámci současných nařízení dodržet požadovaný dvoumetrový odstup mezi návštěvníky. Budeme sledovat vývoj nařízení vlády, a jakmile to bude prakticky možné, tak zpřístupníme i tento okruh“, vysvětlil kastelán Matěj Mejstřík. Návštěvníci však nepřijdou o příjemné posezení v hradní kavárně "Café jak z praku", od úterý 2. 6. pak bude otevřena i restaurace U Hradního sládka. Z připravovaných kulturních akcí se v plánovaném termínu 13. a 14. června uskuteční Dny Šumavského Trojhradí s podtitulem Hrad v proměnách času, kdy zájemce čeká speciální prohlídka hradního areálu s bývalým kastelánem Petrem Mejstříkem zaměřená na stavební obnovu od roku 1938 až po současnost. Doplní ji i výstava fotografií proměn velhartického hradu za posledních padesát let. „V současné chvíli také stále počítáme s otevřením skanzenu v předhradí s ukázkou řemesel o prvním prázdninovém prodlouženém víkendu 4. až 6. července. Rozhodně také počítáme s konáním oblíbených divadelních prohlídek ve dnech 24. až 26. července a na Hradozámeckou noc 29. 8. Otazník stále visí nad Štíty stříbrného lva“, informoval o programu kastelán Matěj Mejstřík. 


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka