Sídliště Vinice a Košutka mají studie na rozvoj v následujících letech

Zastupitelstvo města Plzně schválilo studie na rozvoj sídlišť Vinice a Košutka pro následující roky. Projekty Regenerace sídliště Vinice a Regenerace sídliště Košutka řeší revitalizace veřejných prostranství a zeleně i zefektivnění parkování.

DEZINFEKCE.sk 2021

Dále zpevnění chodníků, rekonstrukce stávajících i vybudování nových hřišť pro děti a jiné úpravy. Návrhy vznikly ve spolupráci s místními obyvateli a přispějí ke zlepšení kvality bydlení na řešených sídlištích. Schválené dokumentace budou podkladem pro rozhodování města a městských obvodů při postupných úpravách v území a pro podávání žádostí o dotace.

„Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces obnovy sídlištních prostor, které jsou v Plzni postupně prováděny. Nově odsouhlasené návrhy navazují na řadu úprav, které již v sídlištích Vinice a Košutka proběhly v předchozích letech. Jedná se například o revitalizaci parku při ulici Nad Zoo, vybudování workoutového hřiště na Vinicích nebo zřízení velkokapacitního parkoviště v Manětínské ulici na Košutce,“ přiblížil technický náměstek Pavel Šindelář.
 
„Jednotlivé úpravy jsou navrhovány především pro zlepšení života místních obyvatel. Jejich potřeby známe z dotazníkových průzkumů a veřejných projednání, která proběhla v loňském roce na obou sídlištích. Získané podněty a připomínky jsme ve výsledných studiích zohlednili a zapracovali,“ uvedla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Pro obě sídliště jsou navrhovány úpravy veřejných prostranství, zeleně, zefektivnění parkování, zpevnění chodníků, rekonstrukce stávajících hřišť i vybudování nových herních a volnočasových prostranství.  V projektu Regenerace sídliště Košutka je mimo to předpokládána například úprava prostranství před 4. základní školou nebo revitalizace výměníkových stanic pro účely setkávání obyvatel. V současné době nedostatečně využívané objekty výměníků by mohly v budoucnu sloužit jako komunitní či společenská centra nebo pro jiné účely občanské vybavenosti. Pro sídliště Vinice je dle projektu plánována například komplexní obnova parku za 7. základní školou mezi Brněnskou a Sedleckou ulicí.

Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces obnovy, na němž spolupracuje Útvar koncepce a rozvoje města Plzně s jednotlivými městskými obvody. Zpracované dokumentace slouží městu a městským obvodům jako podklad pro rozhodování o postupných úpravách v území nebo pro podávání žádostí o dotace. Realizace navržených úprav jsou řešeny v závislosti na finančních možnostech jednotlivých městských obvodů a dostupných dotačních programech.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
karoq 2020 prosinec

Hlavní zprávy

 

seo uniweb