Školy si rozdělí peníze na prevenci rizikového chování a mediální výchovu

Město Plzeň poskytne neinvestiční dotace z programu Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy pro rok 2024 dvěma školám.


Finance na tento projekt obdrží Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a Gymnázium Františka Křižíka a základní škola (GFK). Poskytnutí dotací ve výši 32 tisíc pro tyto školy schválilo zastupitelstvo na svém zasedání. Obě školy splnily podmínky vyhlášeného dotačního programu. Nejsou ale jediné, které město z tohoto programu podpořilo. U 27 dalších již v březnu podporu schválila Rada města Plzně. 

„Finance z tohoto dotačního titulu školy využívají na zajištění programů, seminářů, nebo besed týkajících se témat primární prevence rizikového chování, jako je záškoláctví, šikana, kriminalita, rasismus, užívání návykových látek, a další. Program také podporuje mediální výchovu, kdy žáci získávají dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Naučí se poznatky zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, internetových médií či sociálních sítí,“ popsala náměstkyně primátora pro oblast školství Lucie Kantorová s tím, že dotační program podporuje také projekty tzv. wellbeingu. 

Základní a mateřská škola pro sluchově postižené využije dotaci ve výši 8 tisíc korun na preventivní program Zdravý životní styl, jehož cílem je pomocí zážitkových aktivit upevňovat hodnoty a postoje ke zdravému životnímu stylu, žáci si díky němu uvědomí také tlak médií a módních trendů. Program Prevence šikany a mezilidské vztahy pak žákům této školy předá informace k rozpoznání znaků šikany, seznámí je s pocity agresora i oběti a osvojí si způsoby řešení šikany. 

Pro žáky základní školy a nižšího gymnázia obdrží GFK 24 tisíc korun. „Aktivity přispějí ke globálnímu zajištění primární prevence, a to formou preventivních programů nebo adaptačního kurzu pro žáky,“ doplnila Lucie Kantorová. 

Celkem mezi 29 plzeňských škol na tento projekt tak rozdělí město z rozpočtu magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy 600 tisíc korun.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka