Nejlíp třídí v Srní, Černíkově a v Železné Rudě

Soutěž My už třídit umíme! zná vítěze. Organizuje již tradičně kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM a Regionální rozvojovou agenturou.

weby uniweb

Slavnostní vyhlášení nejlepších obcí a měst v už 15. ročníku soutěže proběhlo v historických prostorách Muzea jižního Plzeňska v Blovicích ve čtvrtek 3. září 2020.

„Objekty v majetku Plzeňského kraje volíme pro slavnostní ceremoniál významné soutěže měst a obcí Plzeňského kraje již druhým rokem záměrně. Po loňském vyhlášení v Mariánské Týnici na severním Plzeňsku chceme nejen veřejnosti připomenout, že odkazem pro budoucí generace by neměly být jen odpady, ale hodnoty, na které i naše budoucí generace budou pohlížet s obdivem,“ říká Radka Trylčová, radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí. V předchozích letech proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže v klášterech Plzeňského kraje - v Plasích, v Kladrubech,  Chotěšově, Galerii a hradě Klenová.

Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí, v čele se starosty a starostkami, do aktivit odpadového hospodářství a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartonu.

Stejně jako v loňském roce, byly i letos do soutěže automaticky zařazeny všechny obce a města, které byly v roce 2019 zapojeny do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, jenž provozuje společnost EKO-KOM, a. s. Letošního ročníku se tedy zúčastnilo celkem 489 obcí a měst kraje. Již třetím rokem jsou obce rozděleny z původních dvou kategorií do tří, a to podle velikostních skupin.

V první kategorii soutěžily obce do 300 obyvatel, ve druhé kategorii obce od 301 do
1 000 obyvatel a ve třetí kategorii obce nad 1 001 obyvatel. Rozdělení obcí do třech kategorií lépe kopíruje velikostní strukturu obcí Plzeňského kraje, ve kterém je výrazná převaha opravdu malých obcí.
V letošním roce bylo poprvé vybráno pouze 5 finalistů z každé kategorie, a to z pochopitelných důvodů. 
„Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Dále byla zohledněna i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je prováděno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období - v tomto případě za celý rok 2019. Vypadá to, že zvýšení počtu kategorií obcí se osvědčilo, do finálové patnáctky se dostaly i jiné obce než v minulých letech“, upřesnila a zhodnotila pravidla soutěže Hanka Szmitková, regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a. s. Obec získává výsledné body, jenž jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií - tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovuje celkové pořadí hodnocených obcí. V rámci slavnostního ceremoniálu bylo oceněno 5 nejlepších obcí v každé ze tří uvedených kategorií, do finále soutěže se tedy dostalo celkem 15 obcí, ty byly pozvány i na slavnostní vyhlášení do Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. 

Oceněné obce převzaly z rukou radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí Radky Trylčové a zástupců společnosti EKO-KOM, a. s., diplomy za svá umístění, dárkové předměty a květiny.  První tři obce v každé kategorii pak ještě navíc jako novinku soutěže obdržely z rukou radní Plzeňského kraje speciální cenu kraje – bezplatné ekologické odstranění nežádoucích porostů na veřejných plochách v obci, a to od 350 do 700 m2.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „MY UŽ TŘÍDIT UMÍME!“

OBCE DO 300 OBYVATEL

    • 1. místo  obec Srní        Odstranění nežádoucích porostů v rozsahu 350 m2
    • 2. místo obec Modrava   
    • 3. místo obec Olbramov   
 
4.
Obec Čilá
5.
Obec Němčovice
     
OBCE OD 301 DO 1 000 OBYVATEL

    • 1. místo  obec Černíkov        Odstranění nežádoucích porostů v rozsahu 350 m2 
    • 2. místo obec Úněšov
    • 3. místo obec Babylon

4.
Obec Erpužice
5.
Obec Úlice

OBCE NAD 1 001 OBYVATEL

    • 1. místo obec Železná Ruda Odstranění nežádoucích porostů v rozsahu 350 m2
    • 2. místo obec Hromnice   
    • 3. místo obec Starý Plzenec 
  
4.
Město Štěnovice
5.
Obec Zahořany

Plzeňský kraj se pohybuje v celorepublikovém hodnocení dlouhodobě na předních místech. V roce 2011 byl dokonce vítězem v rámci pomyslného srovnání všech krajů ČR. A zatímco před patnácti lety, kdy vlastní krajská soutěž obcí v třídění odpadů začínala, vytřídil každý obyvatel kraje za rok průměrně 32 kg papíru, skla, plastů a nápojového kartonu, v roce 2019 to bylo již 51,7 kilogramu.  Kraj je tak na celorepublikovém průměru.

V roce 2019 byl Plzeňský kraj nejlepší ve výtěžnosti směsného (barevného) skla, celkově se umístil ve výtěžnosti papíru, skla, plastů a nápojového kartonu na jednoho obyvatele za kalendářní rok na 7. místě v rámci všech krajů v ČR. Každý obyvatel Plzeňského kraje vytřídil v loňském roce 20,1 kg papíru, 16,1 kg plastů, 15,3 kg skla a 0,3 kg nápojového kartonu. Tyto výsledky jasně ukazují, že pokud jsou v obcích a městech vytvořeny kvalitní podmínky pro třídění odpadů, podpořené pravidelnou osvětou veřejnosti, jsou lidé velmi dobře motivováni své odpady třídit. A právě to je cílem dlouholetého projektu v Plzeňském kraji.

Fotogalerie
výkup škodovek auto cb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
auto cb zima 2021

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby