Spolky i město Klatovy získají finance na kulturní projekty

Kraj pomůže spolku HRAD, MAS Světovina a městu Klatovy s realizací projektů v oblasti kultury


Dotaci ve výši 200 000 korun poskytne Plzeňský kraj spolku HRAD se sídlem ve Velharticích na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací projektu „Šumavská klenotnice neboli korunovační klenoty na hradě Velhartice.“ Cílem projektu je zpracovat kvalitní a výtvarným pojetím originální prezentaci – expozici s ústředním tématem ukrytí korunovačních klenotů na hradě Velhartice Menhartem z Hradce. Dojde k vybudování nového prohlídkového okruhu, využívajícího z velké míry dosud nezpřístupněné a autentické prostory. Záměrem je představit tuto událost srozumitelně a v souvislostech, aby bylo zřejmé, jak tato událost ovlivnila dějiny našeho státu a národa.

Rada také schválila dotaci ve výši 120 000 korun organizaci MAS Světovina na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací projektu „Cisterscapes – cisterciácká krajina propojující Evropu“. Tento mezinárodní projekt chce vyzdvihnout význam klášterních krajin a získat ocenění „Evropské dědictví“ (European Heritage Label). Toto ocenění se uděluje místům, která představují milníky v utváření dnešní Evropy. A takovými mezníky jsou právě krajiny cisterciáckých klášterů. Cílem projektu je zhodnotit tyto kulturní krajiny, zvýšit povědomí o jejích hodnotách mezi místními obyvateli, využít v podpoře turistiky v regionu (na Plasku se jedná mimo jiné o unikátní síť hospodářských dvorů), pracovat s mládeží, podporovat další vzdělávání mládeže i dospělých a v neposlední řadě iniciovat vzájemné seznamování a poznávání jiných v projektu zapojených klášterních krajin, které vyústí v transevropskou turistickou stezku Cisterciácká stezka.

Dotaci ve výši 400 000 korun by mělo obdržet také město Klatovy, a to na částečné pokrytí nákladů spojených s pořízením mistrovského klavíru značky August Förster. Klavír je určen na dovybavení refektáře jezuitské koleje. Město Klatovy si klade za cíl realizovat v rekonstruovaném prostoru umělecky náročné projekty vážné hudby, kvalitní koncertní klavír je k tomuto nezbytný. Dotaci pro město bude ještě schvalovat zastupitelstvo


Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq