Spolky i město Klatovy získají finance na kulturní projekty

Kraj pomůže spolku HRAD, MAS Světovina a městu Klatovy s realizací projektů v oblasti kultury

potisk adapt print

Dotaci ve výši 200 000 korun poskytne Plzeňský kraj spolku HRAD se sídlem ve Velharticích na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací projektu „Šumavská klenotnice neboli korunovační klenoty na hradě Velhartice.“ Cílem projektu je zpracovat kvalitní a výtvarným pojetím originální prezentaci – expozici s ústředním tématem ukrytí korunovačních klenotů na hradě Velhartice Menhartem z Hradce. Dojde k vybudování nového prohlídkového okruhu, využívajícího z velké míry dosud nezpřístupněné a autentické prostory. Záměrem je představit tuto událost srozumitelně a v souvislostech, aby bylo zřejmé, jak tato událost ovlivnila dějiny našeho státu a národa.

Rada také schválila dotaci ve výši 120 000 korun organizaci MAS Světovina na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací projektu „Cisterscapes – cisterciácká krajina propojující Evropu“. Tento mezinárodní projekt chce vyzdvihnout význam klášterních krajin a získat ocenění „Evropské dědictví“ (European Heritage Label). Toto ocenění se uděluje místům, která představují milníky v utváření dnešní Evropy. A takovými mezníky jsou právě krajiny cisterciáckých klášterů. Cílem projektu je zhodnotit tyto kulturní krajiny, zvýšit povědomí o jejích hodnotách mezi místními obyvateli, využít v podpoře turistiky v regionu (na Plasku se jedná mimo jiné o unikátní síť hospodářských dvorů), pracovat s mládeží, podporovat další vzdělávání mládeže i dospělých a v neposlední řadě iniciovat vzájemné seznamování a poznávání jiných v projektu zapojených klášterních krajin, které vyústí v transevropskou turistickou stezku Cisterciácká stezka.

Dotaci ve výši 400 000 korun by mělo obdržet také město Klatovy, a to na částečné pokrytí nákladů spojených s pořízením mistrovského klavíru značky August Förster. Klavír je určen na dovybavení refektáře jezuitské koleje. Město Klatovy si klade za cíl realizovat v rekonstruovaném prostoru umělecky náročné projekty vážné hudby, kvalitní koncertní klavír je k tomuto nezbytný. Dotaci pro město bude ještě schvalovat zastupitelstvo


NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
uniweb weby