Sportovci mohou žádat o dotace, město podpoří i kluby

Zastupitelé města Plzně na svém čtvrtečním zasedání vzali na vědomí informativní zprávu, v níž jsou představeny tři dotační programy v oblasti sportu pro rok 2024, které na svých březnových jednáních schválila Rada města Plzně.


„Dotační programy města Plzně jsou připraveny tak, aby podporovaly individuální sportovce, týmy, kluby či organizátory sportovních akcí. Podporují sportovce v jejich tréninku i v účasti na závodech, klubům pomáhají se zlepšením technického zázemí,“ uvedl radní města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek. „Tři aktuální dotační programy jsou zaměřeny na výstavbu a rekonstrukci sportovišť, na podporu mladých individuálních sportovců – reprezentantů i na činnost klubů, které zajišťují využití volného času především dětí a mládeže. Žádosti jsou přijímány během dubna i na začátku května prostřednictvím aplikace eDotace (dotace.plzen.eu),“ dodal Tomáš Morávek.

Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2024

Cílem je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů, především neziskových, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže. Žádosti lze podávat od 25. dubna do 8. května.

Podpora individuálních sportovců – reprezentantů ČR ve věku 10 až 23 let v roce 2024

V rámci programu lze poskytnout finanční podporu konkrétním sportovcům ve věku 10 až 23 let, kteří jsou reprezentanti České republiky v individuálním sportu a kteří dosáhli významných sportovních mezinárodních úspěchů nebo významných úspěchů v rámci nejvyšších národních soutěží v období od 1. dubna 2023 do 31. března 2024. Dotace je možné čerpat pouze jako příspěvky například na náklady spojené se zajištěním sportovní přípravy a absolvování závodů a soutěží. O dotaci lze žádat ve dnech od 10. do 29. dubna. 

Rekonstrukce výstavba a rozvoj sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

Cílem je pomoci sportovním klubům s projekty rekonstrukce, výstavby či rozvoje včetně projektů na snížení energetické náročnosti a související infrastruktury. Program je připraven především na podporu neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže. Žádosti lze podávat od 10. do 29. dubna.

Zastupitelé schválili podporu pro sportovce

Individuální neinvestiční dotací z rozpočtu magistrátního odboru sportu podpoří město Plzeň tři sportovní subjekty. Poskytnutí financí v celkové výši 2 180 000 korun schválilo Zastupitelstvo města.  Dotaci obdrží Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s., Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 a Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s.

Klub Radbuza Plzeň zažádal o dotaci na kofinancování provozu plaveckého areálu v Kozinově ulici. „Finance ve výši 2 100 tisíc korun použijí na úhradu provozních nákladů jako jsou energie, spotřeba materiálu a na zaplacení služeb spojených se zajištěním provozu areálu. Naším cílem je finančně podpořit plavce tak, aby mohli zajistit provoz bazénu pro členy, veřejnost i školy,“ vysvětlil Tomáš Morávek, radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy.

Dotaci 50 tisíc korun rovněž obdrží Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1, která ji využije na uhrazení nákladů spojených s účastí na zahraničních soutěžích nebo Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s. ve výši 30 tisíc korun.

„Podpoříme také futsalisty z Interobalu, kteří z dotace ve výši 30 tisíc korun zaplatí náklady na účast týmů dorostenců a juniorů v celorepublikové soutěži FINAL4,“ poznamenal Tomáš Morávek s tím, že podpoření sportovci reprezentují Plzeň a Plzeňský kraj v této soutěži dlouhodobě a vždy dosahují velmi dobrých výsledků. „To dělá městu i kraji skvělé futsalové a sportovní jméno,“ dodal radní.

Zastupitelé schválili poskytnutí dotací na podporu sportu

Město Plzeň poskytne sportovním subjektům z rozpočtu magistrátního odboru sportu neinvestiční dotace v programu s názvem Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2024. Plzeňští zastupitelé to schválili na svém zasedání 11. dubna. 

„Cílem programu je finanční podpora sportovních subjektů se sídlem na území města Plzně. Smyslem programu je podpora neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a kteří svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže,“ uvedl radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek. 

V rozpočtu města byla pro rok 2024 pro oblast podpory sportu vyčleněna částka 20,6 milionů korun a na podporu hendikepovaných sportovců 600 tisíc korun. Odbor sportu Magistrátu města Plzně začátkem roku 2024 vyhodnotil žádosti v tomto dotačním programu a Komise pro sport a mládež Rady města Plzně schválila rozdělení dotací žadatelům, kteří splnili všechny podmínky. „Při příjmu a kontrole žádostí jsme však zaznamenali vyšší počet nesprávně podaných nebo nevytvořených žádostí ve srovnání s předešlými léty. Komise pro sport tak akceptovala vyřazení žádostí, které nesplnily kritéria. Proto komise doporučila zbylé finance ve výši 4 miliony korun alokovat do nového dotačního programu,“ vysvětlil Tomáš Morávek. 

Program bude otevřený pro subjekty nepodpořené v předchozím dotačním programu. „Smyslem je podpořit tělovýchovné subjekty při krytí provozních nákladů na sportovní činnost a upřednostnit žadatele, kteří realizují sport mládeže jako primární prevenci rizikového chování,“ dodal radní Morávek.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka