Stravování dětem ze sociálně slabých rodin zajistí Obědy do škol

Projekt je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

První veřejné kluziště v Plzni

Plzeňský kraj jako vyšší územní samosprávný celek bude administrativně i finančně zastřešovat celý projekt, i když není u všech škol zapojených do tohoto projektu zřizovatelem. Z celkového seznamu zapojených škol, který je uveden v projektovém záměru k projektu, je jen jedna škola, jejímž je zřizovatelem Plzeňský kraj. Jde o Základní školu a Mateřskou školu pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25.

Výše podpory projektu představuje 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků FEAD; 15 % z prostředků státního rozpočtu; 0 % příjemce.

Částka ve výši 100 % celkových výdajů projektu bude v případě schválení projektu poskytnuta Plzeňskému kraji formou platby předem. Předpokládané celkové výdaje projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2020/2021“ činí 2 822 939,70 Kč.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby