Sutnarka virtuálně vystavuje klauzury

Letošní jaro bylo pro nás všechny vskutku nezapomenutelné. Pandemie nás přiměla zastavit, zamyslete se a zasáhla chod soukolí celé Země.


Narušen byl i systém vzdělávání. Výuka probíhala online a již tradičně veřejností velice oblíbená výstava klauzurních a semestrálních prací všech studentů Sutnarky byla s ohledem na nejistou situaci a zdraví nás vše zrušena. Výběr těch nejlepších prací se přenesl do světa virtuálního, kam může veřejnost, příznivci umění či zájemci o studium na fakultě nahlédnout pomocí webových stránek Sutnarky.

Studenti a pedagogové se museli vypořádat s úskalími distanční výuky, neboť od vyhlášení nouzového stavu měli vstup do prostor budovy Sutnarky z důvodu zamezení šíření koronaviru zakázaný. Znevýhodněni byli tedy ti, kteří ke své tvorbě potřebují dílny – designéři, sochaři, šperkaři, keramici… Klauzurní a semestrální práce odevzdávali ve formě elektronického portfolia od 15. 5. do 1. 6. 2020 a jejich samotné hodnocení probíhalo také pomocí prostředků umožňujících jednání na dálku v termínu od 2. 6.  do 8. 6. 2020. Klauzura tak v tomto pandemickém období plně dosáhla svého původního významu. Slovo klauzura totiž pochází ze středověku a znamená uzavřený prostor. Původně tedy znamenalo práci, kterou dělají studenti jakoby v uzavřeném prostoru bez jakýchkoliv pomůcek.


Průběh distanční výuky ve vybraných ateliérech

Ateliér Animovaná a interaktivní tvorba
„Semestr jsme zvládli s překvapivě malými změnami - konzultovali jsme online a z úkolů padla jen spolupráce s partnerskou školou OTH Amberg, jinak se všechny úkoly realizovaly úspěšně... Studenti se ale se situací a se vzniklou demotivací a dalšími strázněmi vypořádávali různě a leccos se tím o sobě dověděli. Takže to byla určitě "zajímavá škola", i když poněkud jiná než předchozí semestry,“ vyjádřil se pedagog ateliéru Vojtěch Domlátil.

Ateliér Design nábytku a interiéru
„Během nouzového stavu byli studenti nuceni pracovat z domova, často v podmínkách, na které nejsou zvyklí. Já s dítětem, studenti doma u rodičů, kde doposud delší dobu nežijí, někteří uvízli sami na kolejích, nebo na Slovensku odkud nemohli překročit hranice. Negativem bylo obzvlášť pro náš ateliér omezení provozu firem, nedostatek materiálu, výrobní odstávky. Komunikace na dálku má své výhody, ale také úskalí, protože nemůžete dohlédnout, zda se váš návrh při výrobě vyvíjí tak, jak má.
Problematické bylo organizovat si čas efektivně, donutit se něco dělat, když nejsme nuceni jít do školy, práce. Člověk zůstal sám doma s myšlenkami, bez podnětů z okolí, bez rozhovoru s lidmi. Studenti zmiňovali též permanentní rešerši (až moc promýšleli a zacyklili se v myšlenkách), nebo naopak, dělali cokoli jiného, pomáhaly rodičům v zahradě namísto tvorby. Jedním z pozitiv je čas strávený s rodinou, který se nebude pro mnoho studentů doposud nikdy opakovat. Mnohým vyhovovalo, že mají spoustu času, který netráví v dopravě, nebo v baru. Mnoho věcí dokáží zařídit přes internet. Konzultace probíhali přes Zoom a tedy s téměř 100% účastí každý týden. Také byl čas si promyslet, jak vidíme design my sami, bez ohledu na okolí, zamyslet se líp jakým směrem se ubírat a co od produktu očekáváme. Někteří studenti (zhruba polovina) toto období hodnotí jako nejlépe strávený semestr s více prostorem pro vlastní zájmy, cvičení, úklid, čtení a podobně,“ popsala vedoucí ateliéru Jana Potiron.

Ateliér Didaktické ilustrace
„Semestr byl zahájen v oblaku temných předtuch. Naštěstí jsme hned na jeho začátku stihli nasbírat mnoho studijního materiálu, takže nás dočasná separace od třetího týdne semestru tolik nerozhodila. Společně se prokousáváme tématy semestrálních projektů. Společně jsme konzultovali online i závěrečné práce. V dennodenním kontaktu bylo 46 studentů. Přestože se zdá, že ilustrátor nepotřebuje ke své práci mnoho, i tak nám chyběly kvalitní skenery, prodejny kvalitních papírů a barev, linoleum, dřevo, knihárna... Chyběl nám osobní kontakt s muzei a institucemi, pro které děláme,“ svěřila své dojmy Renáta Fučíková.

Studenti pracovali na výstavě k 900. výročí existence řádu premonstrátů. Výstava by měla být zahájena v listopadu v pražském Strahovském klášteře a pak se přesune do sesterských institucí v Belgii a v Německu.
Studenti dokončovali také velký projekt České hrdinky, který vznikl ve spolupráci s Českými centry a jeho výstupem je kromě putovní výstavy také publikace, která vyjde na podzim.
Dalšími velkými tématy bylo "600 let města Tábor ", "N-euro" a "Vějíře pro všechny".
Projektem, který vznikl ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií je pásmo „Namaluj si hudbu“, které bude mít svoji premiéru 20. září v prostoru Multilab v budově fakulty.

Ateliér Malba
„Protože situace s pandemií odřízla většinu studentů od možnosti práce ve školním ateliéru, mnohým nezbylo, než hledat alternativní způsob tvorby. K tomuto kroku jsem studenty vyzval s tím, že nenadálý výpadek v dojíždění a práce v ateliéru jim dává šanci být, poněkud dříve postaveni sami před sebe s otázkou, zda malba je opravdu tou vnitřní nutností, která je naplňuje, nebo zvolené studium je spíš  setrvačný způsob navyklého života. Většina studentů v tomto bodě obstála a našla si cestu, jak tvořit. A díky on-line možnostem výuky jsem je v hledání a tvorbě  mohl podpořit.
S jednotlivými ročníky jsme se pravidelně setkávali ve videoskupinách, na kterých jsme rozebírali společně předem poslané týdenní práce a úkoly, které si tak všichni mohli prohlížet. Rozhodl jsem se pozměnit  zadání klauzur a nechal jsem je zcela v kompetenci svých studentů (kromě 1. ročníku). Byl to jediný schůdný způsob, jak vyjít vstříc různorodým podmínkám pro práci.
Příjemné na situaci pro mě bylo hledět všem studentům do očí a zároveň vidět jejich tvorbu. Uvědomil jsem si, jak málo je vlastně běžně vnímám, protože živé konzultace se odehrávají hlavně bok po boku s pohledem na obraz. A taky to, že neustále malovali a posílali hodně nových nápadů a obrazů. Přesto, více, než kdy jindy bylo zřejmé, že elektronická informace je v případě malby zavádějící až matoucí a alespoň bakalářské a diplomantské konzultace bylo nutné obohatit o osobní návštěvy u studentů,“ popsal vedoucí ateliéru Aleš Ogoun.


Ateliér Mediální ilustrace

Studenti ateliéru Mediální ilustrace se mohli v tomto semestru věnovat libovolnému osobnímu projektu. Vznikly tak konceptarty pro videohry, autorské komiksy i klasicky ilustrované knihy.
V rámci semestrálních prací jsme pak vzdali hold titánovi světové sci-fi, ustanoviteli robotických zákonů Isaacu Asimovovi. Ke stoletému výročí jeho narození připravili studenti sérii plakátů na téma "Roboti a zákon". Fantazii ve zpracování tématu se meze nekladou, a tudíž se každý student mohl úkolu chopit  zcela po svém. Osobitý kompilát tak otevírá témata závažná až po polohy satirické.
Druhý ročník bakalářského studia letos v rámci semestrálek spolupracoval s ateliérem Animované a interaktivní tvorby a Fakultou aplikovaných věd na herních projektech.
Předmět vedený herním developerem Martinem Vaněm letos přinesl několik výtvarně zajímavých projektů. Za zmínku určitě stojí herní duel s názvem "PvP", který výtvarně zpracoval Jozef Pavelka. Nebo zvířátkovská skákačka s temnými podtóny, jejíž art direktorkou byla Eliška Libovická.

Ateliér Užitá fotografie
„Distanční studium beru jako zajímavou zkušenost, komunikuji přes emaily, WhatsApp a mobil, sociální sítě nepoužívám, naštěstí se mně podařilo zadat všechny úkoly ještě před vypuknutím pandemie. Také jsem sledoval vznikající přednášky k dějinám umění a fotografie Dušana Brozmana na Google Meet,“ popsal své dojmy vedoucí ateliéru Štěpán Grygar.

Klauzurní práce Dokumentární publikace, minimální rozsah 20 fotografií
Za zmínku zde jistě stojí práce studentky navazujícího magisterského ateliéru Terezy Dudíkové a její projekt „Pod rouškou vzkaz“. Ten vznikl na začátku koronavirové krize, kdy si studentka po pár dnech uvědomila, že jí velmi chybí fotografování. A tak ji napadlo portrétovat nejprve přátele, projekt zveřejnit na sociálních sítích a nabídnout zvěčnění i osobám, které si o fotografii napíší. Podmínkou bylo napsat na papír A4 jakýkoliv vzkaz a fotografovat kvůli situaci v exteriéru.

Semestrální práce: Fotografie podle instrukcí Lucase Fooglii
1. Make a photograph of something that is supposed to be happy, like a person laughing, and make it seem sad.
2. Make a photograph of something that is supposed to be sad, like a person crying, and make it seem beautiful.
3. Make a photograph of something that is normal, like a cup of coffee, and make it seem shocking.
4. Make a photograph of something that you want the word to know about and make it seem urgent.
Fotografie na téma Adolf Loos (život a dílo)

Navazující magisterský ateliér Grafický design
V tomto semestru pracovali studenti ateliéru pod vedením Rostislava Vaňka a Kristiny Fišerové na autorských písmech – abecedách, které budou na podzim digitalizovány do funkční podoby, ke každému písmu vznikl vzorník s ukázkami detailů a možnostmi ideálního využití.
K 150. výročí narození Adolfa Loose vznikl soubor plakátů + manifest, jako reakce na práci a texty proslulého architekta.
V ateliéru jsme se dále zabývali řešením protihlukové stěny stojící na zastávce Bory, návrhy budou nabídnuty zastupitelům plzeňské dopravy.
Dalším projektem byl vizuální styl pro akci Národní cena za studentský design, vítězem interní soutěže se stal Jakub Heyduk, který celou akci graficky zpracoval a připisuje si realizaci tohoto ročníku.

Virtuální výstava klauzur na SUTNARCE

Místo konání: virtuální prostor webu fakulty
    https://fdu.zcu.cz/bok2020/

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka