SŽDC ruší i v kraji přejezdy hlavně na účelových komunikacích

Jednou z možností, jak zvyšovat bezpečnost železničního provozu, je rušení úrovňových křížení silnice se železnicí.

SEO UNIWEB

Přestože se jedná o poměrně složitý správní proces, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) již dokázala od svého vzniku v roce 2003 do konce minulého roku snížit počet přejezdů na své síti o 727. V současné době jich eviduje 7 847.

Při srovnání počtu přejezdů, hustoty železniční sítě a mimořádných událostí na přejezdech Česká republika nijak nevybočuje z evropského průměru. Přesto jsou následky střetnutí, způsobených v drtivé většině nezodpovědným chováním řidičů a chodců, stále tragické.

„Snahou SŽDC je, aby se počet železničních přejezdů stále snižoval. Je proto v našem zájmu, aby se jich co nejvíce zrušilo. Jde zejména o křížení na málo využívaných účelových komunikacích a ta, která se nacházejí v těsné blízkosti vedle sebe. Nejlepším, ale taky nejdražším řešením je nahrazovat přejezdy mimoúrovňovým křížením. V mnoha případech přitom nejde ani tak o úsporu financí jako o odstranění potenciálně kolizních míst,“ vysvětluje generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Redukce počtu železničních přejezdů je dlouhodobým procesem. V roce 2017 se jich podařilo zrušit 16, vloni to bylo 26 přejezdů. Celkový počet lze snižovat nejen klasickým rušením málo využívaných přejezdů, ale také formou náhrady mimoúrovňovým křížením. Toto řešení je však finančně i technicky náročné.
V současné době řeší příslušné silniční správní úřady 87 žádostí o zrušení přejezdu. Bohužel počet zamítnutí je poměrně vysoký. Proces rušení přejezdů je ve většině případů zastaven silničním správním orgánem na základě nesouhlasného stanoviska vlastníka pozemní komunikace, nejčastěji ze strany obce. Jako důvod uvádějí výhledovou výstavbu obytné nebo průmyslové zóny, znemožnění přístupu k určitým parcelám nebo právě probíhající pozemkové úpravy.

Na požadavek zvyšovat bezpečnost provozu na úrovňových kříženích pozemních komunikací s dráhou reaguje Koncepce rušení přejezdů a zřizování jejich náhrad, schválená nedávno Správní radou SŽDC. Tato koncepce systémově nastavuje postupy při rušení přejezdů včetně způsobů zřizování vhodných náhradních tras.

V letošním roce se v celé síti SŽDC podařilo zrušit celkem 11 železničních přejezdů, mezi nimi jsou tři z Plzeňského kraje. Jsou to P8472 Plzeň ÚK (zrušen 18. 3. 2019), P598 Plzeň-Skvrňany I. třída (13. 7. 2019) a Bezděkov ÚK (16. 5. 2019)


ÚK – účelová komunikace

ilustrační foto


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
clio auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb