Tábory, mladí hasiči. Plzeň podpoří dvěma miliony volnočasové aktivity dětí

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně rozdělí 1,9 milionu korun mezi 98 žadatelů. Poskytnutí dotace schválilo zastupitelstvo.


Cílem dotačního titulu s názvem Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2023 je podpořit realizaci volnočasových vzdělávacích a výchovných programů v rámci mimoškolních aktivit dětí a mládeže jako prevenci rizikového chování.

„Snažíme se, aby děti svůj volný čas trávily smysluplně, proto finančně podpoříme nejen naše základní školy, ale také spolky, které pro děti organizují například kroužky, sportovní a další doprovodné akce,“ uvedla Lucie Kantorová, náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu.

Dotace tak poputují třeba na provozní náklady kluboven spolků, soustředění, letní tábory, na celoroční tréninkovou přípravu a soustředění mladých hasičů nebo na volnočasové aktivity dětí z pěstounských rodin. „Město Plzeň rovněž poskytne dotaci ve výši 14 tisíc korun na taneční večery, sportovní a ozdravné pobyty a další aktivity spolku Tak pojď s náma, který se věnuje handicapovaným lidem,“ představila některé z podpořených projektů náměstkyně.

Vyhlášení dotačního programu bylo zveřejněné na úřední desce a v aplikaci eDotace do 15. listopadu 2022. K tomuto datu přijal úřad celkem 99 žádostí, přičemž jeden žadatel byl vyřazený, protože nesplnil podmínky, neměl sídlo ani pobočku na území města Plzně.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Nová Škoda Scala - Akční modely Fresh