Třináctka vystavuje Umění předlouhého století a paměť lidské chůze

Námět výstavy se váže k tématu výročního, již 43. plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, probíhajícího v rámci festivalu Smetanovských dnů v Plzni, jehož podtitul zní „Léta putování“.

Cílená propagace v Plzni

Pořady PMS od počátku pěstují aktuální odborné přístupy k daným tématům. Devatenácté století a jeho kulturní dědictví je dnes vnímáno v přesahu sahajícím daleko mimo kalendářní ohraničení, a výstava Umění předlouhého století tento přístup důsledně reflektuje. Tematická řada umělecké tvorby týkající se lidského pohybu v prostoru, představená v rámci této výstavy, sahá až do současnosti a soustřeďuje se hlavně na lidskou chůzi.

Vystavena budou díla předních českých výtvarných umělců (obrazy, kresby, grafiky, fotografie, menší prostorové objekty a videa). Exponáty pocházejí z řady předních veřejných i soukromých sbírek a zahrnují i některá dosud nevystavená významná díla a artefakty.

Chronologicky i obsahově bohaté téma je rozvrženo ve výstavě i doprovodné publikaci do několika částí:
První část zahrnuje motivy cestování, procházek, výletů a potulek; dotkne se i problematiky exulantství, připomínané zejména v umělecké grafice. Druhá část zahrnuje větší i menší obrazy představující vývoj od romantiky k obnovení radikálních podnětů romantismu na přelomu 19. a 20. století. Třetí, komorní část propojuje první a třetí část prostorů výstavy.

Čtvrtá a pátá část pojednává o chůzi městem na příkladu Prahy v kreacích výtvarníků propojených s výpověďmi básníků od počátku 20. století do současnosti. V závěrečné části převládají fotografické seriály ulic s důrazem na chodníky a na jejich historické i současné kulturní uplatnění.

Části výstavy:
1/ Lidská existence v krajině a veduta
2/ Mezi romantikou a modernitou
3/ „Postmoderní“ návraty k putování
4/ Městem křížem krážem s básníky
5/ S městem v nohách

Výběr z autorů exponátů: F. X. Procházka, František Tkadlík, Josef Navrátil, Antonín Machek, Karel Postl, Václav, Josef a Quido Mánesovi, August Piepenhagen, Emil Orlik, Franz Kafka, Jiří Kolář, František Hudeček, Emila Medková, Adriena Šimotová, Eugen Brikcius, František Skála a Viktor Karlík.

03/03/2023 - 21/05/2023

výstavní síň „13“

Autor: Roman Prahl.

Kurátor: Petr Jindra.The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka