Třináctka vystavuje pohádkový svět Václava Karla

Poslední výstava letošního roku Václav Karel: obrazy, ilustrace, pohádkový svět představí autora, jenž se ve své práci věnoval převážně ilustracím pohádek.


Autorka výstavy Petra Kočová připravila v komorní expozici průřez tvorbou Václava Karla jako upomínku na 120. výročí jeho narození. V přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni jsou k vidění Karlovy ilustrace českých pohádek, ale i jeho rané malby. Vystavená díla pocházejí ze soukromých sbírek a ze sbírek ZČG. Výstava potrvá do 29. ledna 2023.

Václav Karel se narodil v Dobříči u Kralovic r. 1902 a po studiích na Umělecko-průmyslové škole a Akademii výtvarných umění v Praze zahájil svoji výtvarnou kariéru v Plzni. V letech 1930–1934 byl členem Sdružení západočeských výtvarných umělců (SZVU) a zúčastňoval se společných výstav. Vedle volné tvorby se v době svého plzeňského působení podílel rovněž na úpravě knih: v roce 1931 vytvořil pro Kroužek bibliofilů a přátel grafiky v Plzni dřevoryty do knihy Marie Majerové a svými ilustracemi doprovázel básnické sbírky Josefa Bouzka a Karla Vokáče. Oba autoři patřili k okruhu plzeňské edice poezie Stín, která vznikla v roce 1931 v rámci SZVU. K zakladatelům edice náležel i spisovatel Ladislav Stehlík a malíř Josef Hodek, přátelé Václava Karla, s nimiž zůstal v kontaktu i po svém odchodu do Prahy.

Od konce čtyřicátých let byl kmenovým autorem časopisu Mateřídouška a také navázal trvalou spolupráci se Státním nakladatelstvím dětské knihy. S jeho výtvarným doprovodem vycházely knihy Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, Josefa Václava Sládka, Josefa Kožíška, Jana Aldy a dalších.

Expozice mapuje Karlovu tvorbu od raných maleb, ilustrací pohádek i básnických sbírek až po jeho pozdní tvorbu. Z této doby je vedle několika maleb vystavena také ukázka ze série dekalků Opuštěné trůny a Osamělé ostrovy, o kterých se pochvalně vyjadřovala výtvarnice Adriena Šimotová. K vidění jsou i reprodukce fotografií jeho děl pořízené Josefem Sudkem, které laskavě poskytl Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Díky této dokumentaci můžeme poznávat autorovu ranou tvorbu, která z velké většiny podlehla zkáze při požáru umělcova ateliéru na konci 2. světové války.

Pohádkové téma výstavy navozuje atmosféru Vánoc a zaujme dospělé i děti; pro ně je ve výstavě připraven i malý tvůrčí koutek.
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Vstupné zdarma.

VÁCLAV KAREL: OBRAZY, ILUSTRACE, POHÁDKOVÝ SVĚT
16. 11. 2022 – 29. 1. 2023
Západočeská galerie v Plzni, přednáškový sál ZČG, Pražská 13
Autorka a kurátorka výstavy: Petra Kočová
Spolupráce: Jiří Jón

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nová Škoda Scala - Akční modely Fresh

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu