Trojka podpoří v příštím roce organizace dotacemi ve výši 5 milionů

Na podporu rozvoje činností neziskového a obecně prospěšného charakteru uvolní plzeňský centrální obvod v příštím roce ze svého rozpočtu 5 milionů korun.

SEO UNIWEB

V rámci jednotlivých dotačních programů si o podporu mohou organizace a jednotlivci zažádat už od 16. listopadu.

„Pro příští rok jsme připravili opět sedm dotačních titulů. Žadatelé si budou moci vybrat z těchto programů: Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže; Sociální oblast – Podaná ruka; Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – Místo pro život; Podpora bezpečnosti a prevence kriminality; Sdružuj se buď aktivní; Podpora sportovních aktivit a mládeže a ze zcela nového Podpora veřejných prostor přátelských k rodině, tzv. Family Portů,“ informuje Ondřej Ženíšek, místostarosta plzeňského centrálního obvodu.

Na projekty, které nebudou zapadat do žádného výše uvedeného programu, budou v rozpočtu na rok 2021 vyčleněny další 2 miliony korun. Z těch bude možné získat finanční příspěvek na základě žádosti o individuální dotaci.

Blokaci volných finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 schválila na svém zářijovém zasedání Rada Městského obvodu Plzeň 3.

„Dotačními programy se snažíme podpořit široké spektrum žadatelů, od organizací zabezpečující veřejný pořádek a ochranu zdraví až po ty působící v oblasti volnočasových a sportovních aktivit dětí a mládeže. Nezapomínáme ani na ty, kteří se snaží zlepšit kvalitu života seniorům, zdravotně postiženým a osobám sociálně vyloučeným, nebo ty, kteří se zaměřují na kulturní činnost a zlepšení kulturního povědomí. Nově jsme zařadili i program na podporu sítě tzv. Family Portů, tedy podporu veřejného prostoru k možnosti péče o děti,“ upřesňuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

„Chtěl bych upozornit všechny žadatele, že o dotace budou moci žádat od 16. listopadu do konce roku, tedy do 31. prosince 2020. Veškeré důležité termíny a informace budou zveřejněny i na webových stránkách obvodu. A prosím všechny, aby si vše řádně prostudovali a své žádosti podali včas a do správného programu,“ dodal Ondřej Ženíšek.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
kamiq restart 2020 prosinec

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb