U Boleváku vyroste nové pobytové místo se stánkem se střešní terasou i molem

Na hrázi mezi Velkým a Malým Boleveckým rybníkem pod Bílou Horou vznikne letos nové pobytové místo se stánkem, jehož součástí bude i střešní terasa a molo s posezením nad vodou.

Cílená propagace v Plzni

Zařízení vybuduje město a provozovat ho bude soukromník vzešlý z veřejné soutěže. Lokalita je důležitou křižovatkou a bodem na síti tras celé rekreační oblasti Boleveckých rybníků a je vyhledávanou k odpočinku Plzeňanů. Stánek, pro jehož stavbu už je připravena potřebná infrastruktura, by se měl otevřít v září. Již nyní začne město hledat zájemce o pronájem. Záměr vyhlásit veřejnou soutěž na nájemce schválila Rada města Plzně. 

„Oblast Boleveckých rybníků je jednou z nejoblíbenějších. Chceme proto, aby i stánky s občerstvením v této lokalitě měly úroveň a lidé byli s nabídkou spokojeni. V lokalitě mezi Velkým a Malým Boleveckým rybníkem býval stánek, jehož úroveň těmto nárokům neodpovídala. Proto ho město nechalo před dvěma roky odstranit. Loni zde probíhaly přípravné práce v podobě položení nových inženýrských sítí a letos postavíme nový objekt o rozloze 70,3 m2. Jeho součástí bude i pobytová střešní terasa, která má 76,5 m2 a pobytová terasa bezprostředně navazující na stánek o výměře 62 m2, dále to bude pobytové molo navazující na terasu o výměře 62,5 m2. Pozemky jsou městské a jsou už plně připraveny pro výstavbu. Cena vzejde z výběrového řízení, které je právě vypisováno,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Infrastrukturu pro nový stánek zajistila v závěru roku 2023 Správa veřejného statku města Plzně, která se o rekreační oblast stará. Součástí byly rozvody vodovodu a vodovodní přípojky, splaškové kanalizace a splaškové kanalizační přípojky, úpravy plochy pro umístění nového objektu stánku včetně plochy pro sezení v rámci nového objektu stánku. Objekt stánku bude tvořit jednopodlažní sestava pěti kusů modulárních kontejnerů se zastřešením. Kontejnery budou z oceli, povrchovou úpravu zajistí jemná vlna v antracitové barvě a dřevěný obklad. Schody na terasu budou umístěny vně stavby. Objekt navrhlo plzeňské projektstudio8, které stojí například za projektem Paluby Hamburk. 

V souvislosti s tím město připravuje vyhlášení veřejné soutěže na nájemce. Doba nájmu je stanovena na pět let s možností následně ji jedenkrát prodloužit o dalších pět let. Pro zájemce o provozování je stanovena řada podmínek, zvítězí nejvhodnější nabídka. „Budoucímu nájemci stanovujeme minimální rozsah provozní doby, požadujeme, aby zařízení nebylo pouze sezonní, ale fungovalo celoročně. Rovněž požadujeme například to, aby v zařízení byly veřejně přístupné toalety,“ řekl Tolar.

Podmínky soutěže město zveřejní na úřední desce magistrátu, stránkách Správy veřejného statku města Plzně i v médiích. Soutěž by měla být vyhlášena 28. února 2024 a přihlášky bude možné podávat do 25. 3. do 16 hodin. Mezi podmínky, které by měl zájemce splnit, patří mimo jiné zajištění služeb v celoročním režimu, a to minimálně 6 dní v týdnu v období od 1. 4. do 30. 9. a minimálně 2 dny v týdnu v období od 1. 10. do 31. 3. Stanovena je i otevírací doba s maximální provozní dobou do 22:00 hodin, dodržování všech zákonných podmínek včetně dodržování nočního klidu a hlukových limitů, provozování veřejně přístupného WC po dobu provozní doby stánku, zajištění pravidelného úklidu a další. Hodnotit se bude i rozmanitost a kvalita nabídky nápojů a jídla, stejně tak i cenová úroveň nabízeného občerstvení. 

Fotogalerie
The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka