V areálu rokycanské nemocnice se staví

Návštěvníci Rokycanské nemocnice mohou v těchto dnech i v průběhu roku zaznamenat v areálu nemocnice stavební ruch. Postupně totiž začíná několik různých i částečně souvisejících investic.


V uplynulých dnech se jednalo například o kácení dřevin, dále probíhá demolice starých garáží a začala i dlouho plánovaná rekonstrukce kotelny. „Dodavatelé se budou vždy snažit minimalizovat hluk a prašnost, nicméně pokud by v souvislosti s pracemi došlo k nějakému přechodnému diskomfortu, předem se za to pacientům i návštěvníkům omlouváme,“ informuje mluvčí Rokycanské nemocnice Jiří Kokoška.

Větší část prací souvisí s plánovanou výstavbou výjezdové základny zdravotnické záchranné služby a s vybudováním nového urgentního příjmu nemocnice. Výjezdové místo má vzniknout v zadní části nemocničního areálu. Urgentní příjem pak ve vnitrobloku mezi lůžkovým a ambulantním traktem nemocnice. Z tohoto důvodu se připravuje koridor pro rychlý příjezd i výjezd sanitních vozů resp. paralelní vjezd pro vozy IZS. Konkrétně vznikne druhý vjezd do areálu a nová cesta kolem celé nemocniční budovy.

„Druhý vjezd do areálu bude rovněž z Voldušské ulice, ale z druhé strany lékárny resp. ze spodní části podélného parkoviště ve Voldušské ulici. Proto se v této části areálu v uplynulých dnech kácelo několik stromů. Samozřejmě budou všechny nahrazeny výsadbou nových dřevin v jiných částech pozemku,“ uvedl mluvčí nemocnice. Dále se bourají garáže, které navazují východně na přední ambulantní trakt nemocnice. Jsou ve špatném technickém stavu a také v místech, kde stojí, povede nový příjezd pro sanitky. Nová cesta je naprojektována. Stavět se začne v druhé polovině roku.

Kromě toho začala modernizace nemocniční kotelny, která zásobuje nemocnici teplem i ohřevem teplé vody. „Jedná se o výměnu technologie ve stávajících prostorách kotelny. Konkrétně dojde k výměně stávajících kotlů za nové, ale i k modernizaci technologie distribuce tepla do nemocnice. S tím pak souvisí poměrně významné stavební úpravy prostor kotelny.  Důvodem investice je, že dosavadní kotle byly na jednu stranu extrémně naddimenzované a zároveň byly už hodně staré a přestaly být spolehlivé. Instalací nové kotelny dojde k výrazným energetickým úsporám,“ doplňuje Jiří Kokoška.  


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka