V centru Plzně zdraží parkování

Radní schválili přesunutí řady míst do nejdražší zóny A s třicetikorunovou sazbou na hodinu. Město chce postupně vytlačit auta z historického jádra. Změny by se v ulicích měly začít projevovat už od začátku ledna. Nový ceník reaguje na to, že v polovině roku se v Plzni otevře parkovací dům R...


Radní schválili přesunutí řady míst do nejdražší zóny A s třicetikorunovou sazbou na hodinu. Město chce postupně vytlačit auta z historického jádra.
Změny by se v ulicích měly začít projevovat už od začátku ledna. Nový ceník reaguje na to, že v polovině roku se v Plzni otevře parkovací dům Rychtářka s více než čtyřmi stovkami míst. Ceny v něm prý budou takové, aby lidi finančně motivovaly nejezdit s autem do centra. Nejdražší parkovací zóna A u náměstí Republiky momentálně zahrnuje 129 placených stání. Půlhodina stojí 15 korun, jedna hodina a pak každá započatá 30 korun.

Rada města Plzně v působnosti valné hromady schválila podnikatelský plán společnosti Parking Plzeň s.r.o. Společnost se v roce 2011 zaměří na provoz parkovacích automatů a parkovacích ploch, konkrétně obnovu dosluhujících parkovacích automatů v centrální částí města, rozšíření zóny „A“ o další ulice historického jádra a modernizaci parkoviště sady Pětatřicátníků. Dále chce rozvíjet systém dopravy v klidu, zejména zklidnění historického jádra, rozšíření městského parkovacího systému a systém záchytných parkovišť.

Úprava zón placeného stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích

Návrh zpracovaný organizátorem statické dopravy, společností Parking Plzeň, s. r. o.. reflektuje některé vypozorované skutečnosti týkající se poptávky po placeném stání v městském parkovacím systému. Spojka vedená při trati v Pařížské ulici se proto nyní začleňuje do zóny C s nižší sazbou. Účelem je vyřešit zde mizivou poptávku (cca 10 %) po placeném stání snížením sazby parkovného.
Dále dochází ke stabilizaci regulace v území historického jádra Plzně do zóny A. Toto jádro bude regulováno jako kompaktní celek, aby došlo v souladu s platným Generelem dopravy v klidu k postupné nápravě necitlivě definovaných hranic zón v tomto jádře, které nemají urbanistickou oporu. Tzn. většina ulic již nebude ostře půlena mezi zóny A a B (např. Prešovská, Riegrova, Solní). Výjimkou jsou ulice Dominikánská a Rooseveltova, které vzhledem ke své poloze tvoří z hlediska dopravní organizace celek se sady 5. května. Ten spolu se sadovým okolím jádra by měl být předmětem dalšího zkoumání organizátora.

Vymezení oblastí města - členění místních komunikací do zón placeného stání
Zóna placeného stání A

- B. Smetany
- Bezručova
- Dominikánská v úseku nám. Republiky – Veleslavínova
- Františkánská
- nám. Republiky
- Perlová
- Pražská v úseku nám. Republiky – sady 5. května
- Prešovská
- Riegrova
- Rooseveltova v úseku nám. Republiky – Veleslavínova
- Sedláčkova v úseku Bezručova – Veleslavínova
- Solní
- Veleslavínova
- Zbrojnická
Zóna placeného stání B:

- Americká
- Anglické nábřeží v úseku Pražská – Americká
- Denisovo nábřeží
- Dominikánská v úseku Veleslavínova – sady 5. května
- Fügnerova
- Goethova
- Jungmannova
- Kamenická
- Kopeckého sady
- Křižíkovy sady (Pražská – U Zvonu)
- Malá
- Martinská
- Pallova
- Pařížská v úseku Pařížská č. o. 2 – 10
- Pražská v úseku Sady 5. května – Sirková
- Rooseveltova v úseku Veleslavínova – sady 5. května
- sady 5. května
- sady Pětatřicátníků v úseku Smetanovy sady – sady 5. května
- Sedláčkova v úseku Veleslavínova – sady 5. května
- Smetanovy sady
- Šafaříkovy sady
- Truhlářská
- U Lázní
- U Zvonu (točka)


Zóna placeného stání C:

- Anglické nábřeží v úseku Americká – U Trati
- Havlíčkova
- Jagellonská
- náměstí T. G. Masaryka
- Pařížská v úseku Denisovo nábř. – Pařížská č. o. 10
- Petákova
- Prokopova
- Purkyňova
- Resslova
- Škroupova
- V ŠipceZóna placeného stání F:
- Husova
- Pobřežní
- sady Pětatřicátníků v úseku Pobřežní – Palackého nám.

Zóna placeného stání Petrohrad:
- Barrandova v úseku Koterovská – Mikulášské náměstí
- Mikulášské náměstí
- parkoviště před Hlavním nádražím ČD, Nádražní ul. č. o. 9
- Radyňská v úseku Sladkovského – Mikulášské nám.
- Sladkovského v úseku Slovanská – Koterovská

Ceny za stání v jednotlivých zónách placeného stání stejně jako ceny rezidenčních a předplatitelských karet zůstávají nezměněny.

I. Ceny za stání na dobu nejdéle 24 h v zónách placeného stání ve smyslu čl. 2 odst. 1 Parkovacího řádu
Zóna Cena v Kč za stání na dobu Provozní doba automatů
½ hodiny 1 hodina Každá další započatá hod.
A 15 30 30 7:00 – 19:00
B 10 20 20 7:00 – 19:00
C, F 5 10 10 7:00 – 19:00
Petrohrad 5 10 10 7:00 – 19:00

II. Ceny parkovacích karet pro stání v zóně placeného stání ve smyslu čl. 2 odst. 2 Parkovacího řádu
a) Cena parkovací karty „R“ (rezidenční)
Zóna Délka platnosti karty/cena v Kč
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
A 400 1000 1800 3500
B 250 600 1050 2000
C, F 100 220 380 700
Petrohrad 100 220 380 700

b) Cena parkovací karty „P“ (předplatitelské)
Zóna Délka platnosti karty/cena v Kč
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
A 3500 9500 18.000 35.000
B 2000 5500 10.500 20.000
C, F 700 2000 3.700 7.000
Petrohrad 700 2000 3.700 7.000

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 29.12.2010 17:020 +
 
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

NOVÝ RENAULT CAPTUR