V dubnu čeká Plzeňáky řada uzavírek

V měsíci dubnu letošního roku nastanou na pěti místech v Plzni změny v dopravní situaci. Jedná se o uzavírky komunikací nebo o situační změny v dopravě.


V měsíci dubnu letošního roku nastanou na několika místech v Plzni změny v dopravní situaci.

Most Lobezská ulice:
 Od 1.4. do 5.4.2020 bude uzavřen most přes nádraží v Lobezské ulici z důvodu opravy povrchu. Bude možné pouze zajet a vyjet do/z Šumavské ulice. Objízdná trasa je značena ve směru od Prahy po silnici I/26 (U Prazdroje) a ve směru ze Slovan k ulici U Trati.

U Součků:
Od 6.4.2020 nastane změna v organizaci dopravy v lokalitě U Součků v souvislosti se stavbou přeložky sil. I/20 Plaská - Chrástecká – budou se realizovat stavby na obou železničních mostech a výstavba nové okružní křižovatky. Doprava z Jateční ulice bude převedena na dočasnou komunikaci vedenou mimo mosty. Ulice Na Roudné bude úplně uzavřena pro všechny (I PRO PĚŠÍ), autobus č.20 bude ukončen na zbudované točce za úpravnou vody v ulici Na Roudné. Provoz na stávající okružní křižovatce U Velkého rybníka bude beze změn.
 Tato organizace dopravy bude trvat přibližně rok.

Z důvodu demontáže a následné montáže portálu s dopravním značením dojde k částečné uzavírce ulice Karlovarské ve směru do centra, a to v úseku od křižovatky s ulicí Na Chmelnicích až ke křižovatce s ulicí Lidickou. Uzavírka komunikace bude probíhat jen v nočních hodinách v termínu od 14.04.2020 22:00 hodin do 15.04.2020 02:00 hodin a od 06.05.2020 22:00 hodin do 07.05.2020 04:00 hodin.

Dne 17. dubna 2020 dojde k vypnutí el. proudu na světelné křižovatce ulic Sukova a Klatovská tř. energetickou společností v době od 13:00 do 16:00 hodin. Policisté budou připraveni reagovat na vzniklou situaci v silničním provozu a v případě potřeby převezmou řízení křižovatky do svých rukou.

Další změna v následujícím měsíci nastane v Plzni na Slovanech a dotkne se Francouzské ulice, kde byla v prvním termínu zrušena uzavírka této komunikace kvůli nouzovému stavu. Důvodem uzavírky měla být oprava povrchu komunikace. Náhradní termín opravy povrchu je plánován od 6.4. - 19.4.2020 ve dvou etapách a komunikace bude uzavřena. Pocelou dobu stavby bude autobus č. 30 odkloněn na objízdnou trasu ulicemi (Částkova - Slovanská - Malostranská).


ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 01.04.2020 07:000 +
 
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka