V kraji bude vysazeno přes 600 stromů

V rámci projektu „Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020“ bude formou daru předáno celkem 604 stromů.

Cílená propagace v Plzni

Příjemci daru mohou být fyzické osoby s trvalým pobytem na území Plzeňského kraje, které zaslaly své požadavky v rámci projektu. Schválili to krajští radní.

Přínosem tohoto projektu je zapojení občanů do ochrany životního prostředí prostřednictvím výsadby listnatých a ovocných stromů. Výsadbou stromů bude podpořena nejen biodiverzita v místě výsadby, ale i zlepšení mikroklimatických podmínek ovlivněním vlhkosti a teploty v letních měsících, zvýšením podílu kyslíku v ovzduší, snížením prašnosti a hlučnosti, v neposlední řadě bude posílena retence vody v krajině.

ilustrační foto


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka