V kraji je nás díky stěhování víc, zvýšil se i počet svateb

Počet obyvatel v kraji v 1. čtvrtletí 2022 vzrostl celkem o 735 osob díky kladnému saldu stěhování. Meziročně se zvýšil počet sňatků a přistěhovalých, snížil se počet živě narozených, zemřelých a vystěhovalých.

weby na míru UNIWEB

Na základě předběžných výsledků Českého statistického úřadu žilo na území Plzeňského kraje k 31. březnu 2022 celkem 579 442 obyvatel, za tři měsíce tak počet obyvatel celkem vzrostl o 735 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými. V regionu stále můžeme sledovat trend, kdy převyšují počty přistěhovalých nad vystěhovalými, a to již dvanáctým rokem. V 1. čtvrtletí 2022 bylo přistěhovalých o 1 270 osob více než vystěhovalých. V regionu došlo k nárůstu počtu obyvatel v pěti okresech ze sedmi, nejvíce obyvatel přibylo v okrese Plzeň-město (304 osob). Pokles počtu obyvatel byl zaznamenán v okresech Klatovy (o 67 osob) a Domažlice (o 28 osob). Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených jak v celém kraji, tak i ve všech jeho okresech, nejvíce v okrese Plzeň-město (o 127 osob), na Klatovsku (o 117 osob) a v okrese Plzeň-jih (o 81 osob).

V kraji se za 1. čtvrtletí 2022 živě narodilo 1 311 dětí, což je meziročně o 131 děti méně. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, v kraji to bylo celkem o 11 chlapců více. V tomto čtvrtletí však převažovaly holčičky nad chlapci ve čtyřech okresech ze sedmi, a to nejvíce v okrese Plzeň-jih (o 26) a Rokycansku (o 15).

Prvorozené děti tvořily 44,9 % všech živě narozených dětí, druhorozené 39,7 % a 202 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se za celé dané období narodilo 707 dětí, tedy 53,9 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo na Tachovsku (60,6 %), nejnižšího naopak v okrese Plzeň-sever (51,6 %).

V 1. čtvrtletí 2022 zemřelo v kraji 1 846 mužů a žen, tedy meziročně o 1 039 osob méně (pokles o 36,0 %). Nejvíce zemřelých bylo ve věku 70–89 let (61,8 %). Mezi zemřelými bylo i 8 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Kojenecká úmrtnost (6,1 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) a novorozenecká úmrtnost (3,1 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) byla v kraji výrazně vyšší než v ČR celkem.

Do Plzeňského kraje se za tři měsíce od počátku roku 2022 přistěhovalo 2 644 osob, což bylo o 234 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 1 096 osob a 1 548 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 1 374 osob (meziročně o 69 méně), z toho 67,5 % do ostatních krajů v ČR a téměř třetina do zahraničí. Do počtu obyvatel nejsou započteni uprchlíci z Ukrajiny s uděleným pobytovým oprávněním, v současnosti jich je v České republice cca 360 tisíc, z toho v Plzeňském kraji přibližně 27 tisíc.

V kraji bylo během 1. čtvrtletí uzavřeno 204 sňatků, tedy o 45 více než ve stejném období roku 2021. Pro 56,9 % ženichů respektive pro 55,9 % nevěst to byl první sňatek. Magickým datem pro uskutečnění svatby bylo úterý 22. 2. 2022, kdy bylo v Plzeňském kraji uzavřeno 28,9 % sňatků za celé čtvrtletí.


NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz 2022

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew
uniweb weby