V kraji je nás o čtyři tisíce víc

Počet obyvatel v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 vzrostl o 4 079 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním.

mobilnípohotovost

Kladný přirozený přírůstek byl zaznamenán v okresech Tachov, Plzeň-město a Domažlice. Meziročně poklesl počet sňatků, rozvodů, živě narozených a zemřelých, zvýšil se naopak počet přistěhovalých a vystěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. září 2019 celkem 588 751 obyvatel, za devět měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 4 079 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 4 287 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již devátým rokem. V kraji došlo k celkovému nárůstu počtu obyvatel ve všech sedmi okresech. Nejvíce obyvatel (2 077) přibylo v okrese Plzeň-město, nejméně (111) naopak v okrese Domažlice. Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených ve čtyřech okresech ze sedmi (Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany).

V kraji se za 1. až 3. čtvrtletí 2019 živě narodilo 4 540 dětí, což je o 144 dětí méně než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo ve čtyřech okresech kraje ze sedmi, v okresech Domažlice a Plzeň-jih byl počet narozených chlapců a děvčat stejný. Holčičky převažovaly nad chlapci jen v okrese Tachov.

Prvorozené děti tvořily 46,1 % všech živě narozených dětí, druhorozené 40,6 % a 604 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 2 203 dětí, tedy 48,5 % živě narozených. Nejvyššího podílu dětí narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (56,1 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (44,9 %).

V 1. až 3. čtvrtletí 2019 zemřelo v kraji 4 748 mužů a žen, tedy o 5 osob méně než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80–89 let (33,8 %) a ve věku 70–79 let (28,6 %). Mezi zemřelými bylo i 9 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (1,8 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) byla nad úrovní ČR (1,5), kojenecká úmrtnost (2,0 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byla pod úrovní ČR (2,5).

Do Plzeňského kraje se za devět měsíců od počátku roku 2019 přistěhovalo 7 488 osob, což bylo o 1 418 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 3 185 osob a 4 303 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 3 201 osob, z toho 76,4 % do ostatních krajů v ČR a 23,6 % do zahraničí.

V kraji bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2019 uzavřeno 2 576 sňatků, meziročně o 161 méně. Pro 77,6 % ženichů respektive pro 74,5 % nevěst to byl první sňatek. Za stejné období bylo rozvedeno 906 manželství, což je o 114 méně než za předchozí období. V 30,0 % případů bylo manželství ukončeno na návrh ženy a v 57,6 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Uniweb weby

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb