V kraji je nás o pět tisíc víc. Díky stěhování

Počet obyvatel v kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019 vzrostl o 5 227 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním.

Cílená propagace v Plzni

Počet zemřelých byl opět vyšší než počet narozených. Meziročně poklesly počty sňatků i rozvodů a živě narozených, zvýšil se naopak počet zemřelých, vystěhovalých i přistěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 31. prosinci 2019 celkem 589 899 obyvatel, za dvanáct měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 5 227 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 5 556 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již devátým rokem. K celkovému nárůstu počtu obyvatel došlo v kraji i ve všech sedmi okresech. Nejvíce obyvatel (2 681) přibylo v okrese Plzeň-město, nejméně (69) naopak v okrese Klatovy. V kraji převažoval počet zemřelých nad počtem živě narozených, pouze ve dvou okresech ze sedmi bylo zaznamenáno kladné saldo přirozeného přírůstku, a to v okresech Plzeň-město a Tachov.

V kraji se za 1. až 4. čtvrtletí 2019 živě narodilo 6 027 dětí, což je o 55 dětí méně než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo v pěti okresech kraje ze sedmi. Počty živě narozených holčiček převyšovaly počty chlapců v okresech Tachov (o 33) a Plzeň-jih (o 7).

Prvorozené děti tvořily 46,7 % všech živě narozených dětí, druhorozené 39,8 % a 816 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 2 914 dětí, tedy 48,3 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (55,3 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (45,1 %).

V 1. až 4. čtvrtletí 2019 zemřelo v kraji 6 356 mužů a žen, tedy o 80 osob více než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80–89 let (33,0 %) a ve věku 70–79 let (28,8 %). Mezi zemřelými bylo i 13 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (1,8 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) byla nad úrovní ČR, kojenecká úmrtnost (2,2 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byla pod úrovní ČR.

Do Plzeňského kraje se za dvanáct měsíců od počátku roku 2019 přistěhovalo 9 496 osob, což bylo o 1 537 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 4 016 osob a 5 480 osob ze zahraničí. Nejčastěji k nám z ciziny přicházeli Ukrajinci (46,0 %), Bulhaři, Slováci a Rumuni. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 3 940 osob, z toho 78,1 % do ostatních krajů v ČR a 21,9 % do zahraničí. Z našeho kraje nejvíce odcházeli do ciziny Ukrajinci, Vietnamci a Slováci.

V kraji bylo v průběhu roku 2019 uzavřeno 3 006 sňatků, meziročně o 28 méně. Pro 76,4 % ženichů respektive pro 73,4 % nevěst to byl první sňatek. Za stejné období bylo rozvedeno 1 279 manželství, ve 29,9 % případů bylo manželství ukončeno na návrh ženy a v 58,5 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi. Za celý rok 2019 bylo v Plzeňském kraji evidováno 1 717 potratů, z toho 47,1 % představovala umělá přerušení těhotenství.


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 28.03.2020 15:070 +
 
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka