V kraji je nás zase o něco víc, méně se ale vdáváme a ženíme

Počet obyvatel v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 vzrostl, přičemž na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním.

jaro auto cb

Kladný přirozený přírůstek byl zaznamenán pouze v okrese Rokycany. Meziročně poklesl počet sňatků, rozvodů, živě narozených a přistěhovalých, zvýšil se naopak počet vystěhovalých a zemřelých. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. září 2020 celkem 591 590 obyvatel, za devět měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 1 691 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 2 084 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již desátým rokem. V kraji došlo k celkovému nárůstu počtu obyvatel ve všech sedmi okresech. Nejvíce obyvatel (695) přibylo v okrese Plzeň-město, nejméně (4 osoby) naopak v okrese Klatovy. Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených téměř ve všech okresech regionu kromě okresu Rokycany, kde bylo živě narozených o 4 více.

V kraji se za 1. až 3. čtvrtletí 2020 živě narodilo 4 370 dětí, což je o 223 dětí méně než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo pouze ve třech okresech kraje ze sedmi, v okrese Rokycany byl počet narozených chlapců a děvčat stejný (po 182). Holčičky převažovaly nad chlapci v okresech Domažlice, Klatovy a Plzeň-jih.

Prvorozené děti tvořily 46,4 % všech živě narozených dětí, druhorozené 39,6 % a 610 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 2 124 dětí, tedy 48,6 % živě narozených. Nejvyššího podílu dětí narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (52,9 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (45,2 %).

V 1. až 3. čtvrtletí 2020 zemřelo v kraji 4 763 mužů a žen, tedy o 2 osoby více než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80–89 let (31,7 %) a ve věku 70–79 let (29,2 %). Mezi zemřelými bylo i 11 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (1,8 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) byla nad úrovní ČR (1,6), kojenecká úmrtnost (2,5 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byla taktéž nad úrovní ČR (2,3).

Do Plzeňského kraje se za devět měsíců od počátku roku 2020 přistěhovalo 5 701 osob, což bylo o 1 745 osob méně než v předchozím roce, přičemž výrazný pokles přistěhovalých byl zaznamenán u cizinců. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 3 065 osob a 2 636 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 3 617 osob, z toho 70,4 % do ostatních krajů v ČR a 29,6 % do zahraničí.

V kraji bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2020 uzavřeno 2 109 sňatků, meziročně o 501 méně. Pro 74,1 % ženichů respektive pro 73,5 % nevěst to byl první sňatek. Za stejné období bylo rozvedeno 874 manželství, což je o 61 méně než za předchozí období. V 27,6 % případů bylo manželství ukončeno na návrh ženy a v 58,2 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.
STK Nepomucká

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
STK Nepomucká

Hlavní zprávy

 

auto cb prislusenstvi
uniweb weby