V kraji přibylo zahraničních turistů, přijížděli hlavně z Německa

V Plzeňském kraji došlo v 1. až 3. čtvrtletí 2022 k výraznému meziročnímu nárůstu návštěvnosti, především u zahraničních hostů. Hosté z Německa představovali tradičně nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí.


Na celkové návštěvnosti ČR měl region devátý podíl mezi kraji. V porovnání s předcovidovým rokem 2019 dosáhl objem návštěvnosti za 1. až 3. čtvrtletí 2022 téměř 96 %. Ukazují to data Českého statistického úřadu.

Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2022

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2022 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 341 405 osob, z toho 24,0 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 76,0 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se celková návštěvnost kraje mírně snížila (o 1,9 %), i když byl v kraji zaznamenán výrazný nárůst počtu zahraničních návštěvníků (o 39,9 %). Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 3. čtvrtletí 2022 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 43 120, což byla nadpoloviční většina ze všech zahraničních hostů (52,6 %). Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté ze Slovenska (5 127, tj. 6,2 %), Polska (4 015, tj. 4,9 %), Nizozemska (3 065, tj. 3,7 %), Rakouska (2 773, tj. 3,4 %) a Ukrajiny (2 529, tj. 3,1 %).

Celková návštěvnost ve 3. čtvrtletí 2022 oproti stejnému období roku 2021 vzrostla v 6 krajích ČR. Praha zaznamenala nejvyšší nárůst hostů (o 77,0 %), kde více než tři čtvrtiny z celkového počtu hostů tvořila zahraniční klientela. K dalším regionům po Praze, kterým se v létě dařilo, patřil Moravskoslezský kraj, kam přijelo o 3,4 % osob více, dále kraje Jihomoravský a Karlovarský (shodně o 3,1 %), Středočeský a Ústecký. V Plzeňském kraji byl zaznamenán celkový pokles návštěvnosti, a to o 1,9 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2022 strávili celkem 1 003 098 nocí, což bylo o 3,8 % méně než za stejné období předchozího roku. Nejvyšší nárůst počtu přenocování hostů zaznamenala Praha (o 83,4 %). V Plzeňském regionu spolu s dalšími 8 kraji došlo k poklesu počtu přenocování hostů. V průměru připadaly na jednoho hosta v kraji 2,9 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,9 dne.

Cestovní ruch v 1. až 3. čtvrtletí 2022

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 3. čtvrtletí 2022 celkem 679 444 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 představuje nárůst o 54,3 %. Výrazný nárůst byl patrný v případě zahraničních návštěvníků (meziročně o 147,4 %), kteří tvořili 27,1 % z celkového počtu hostů. Z tuzemska pocházelo 72,9 % z celkového počtu hostů.

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,5 % a jedná se tak až o devátý podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha s podílem 27,8 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším často vyhledávaným oblastem se v 1. až 3. čtvrtletí 2022 zařadily kraje Jihomoravský, Jihočeský a Královéhradecký. Naopak nejméně hostů přijelo do kraje Pardubického (2,8 %) a Ústeckého (3,2 %).

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2021 ve všech krajích k nárůstu počtu hostů. Nejvíce markantní nárůst byl v Hl. městě Praze, kde se počet turistů zvýšil o 208,3 %. Plzeňský region byl na osmém místě a došlo zde k nárůstu o 54,3 %.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Nová Škoda Kamiq - Akční modely Fresh