V Plzni probíhá letní škola experimentální chirurgie

Na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy probíhá v těchto dnech již posedmé dvoutýdenní letní vzdělávací kurz „Summer School of Experimental Surgery“ (SSES).


Mezinárodní letní školu experimentální chirurgie se organizátorům podařilo uskutečnit, i když přípravy letošního ročníku značně zkomplikovala koronavirová krize. Škola, která je jediná svého druhu v ČR, probíhá od 6. do 17. července 2020 v Biomedicínském centru LF UK. Je věnována demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech a letos se jí zúčastní 31 studentů, z celkem 9 univerzit z 5 zemí, včetně České republiky.

„Epidemie nemoci covid 19 přípravy značně zkomplikovala. Byli jsme nuceni přistoupit ke změnám programu a samotná realizace letní školy byla v ohrožení, koronavirová opatření zabránila příjezdu účastníků z hůře zasažených, především třetích, zemí,“ uvedla Jitka Černohousová ze zahraničního oddělení plzeňské lékařské fakulty. Na letní školu se mohou hlásit studenti medicíny od 3. ročníku výše, komunikačním jazykem je angličtina a účastníci si náklady hradí. Zájem o školu je velký, většina frekventantů je i letos ze zahraničí, oproti minulým letům jsou to ale pouze studenti z Evropy: z Belgie, Francie, Řecka, Běloruska a Česka.

„V souvislosti se snížením počtu zahraničních účastníků jsme byli schopni přijmout 5 mediků z České republiky, kterým na účastnický poplatek přispěla z části Univerzita Karlova a nemalým dílem se podíleli naši štědří sponzoři, jmenujme zde firmu AIMTEC a.s., Vodárna Plzeň a.s. a Plzeňská teplárenská, a.s.,“ upozornil vedoucí týmu letní školy doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D., z Chirurgické kliniky LF UK v Plzni a FN Plzeň.

Koronavirová krize sice znemožnila účast prestižních zahraničních přednášejících, účastníci i veřejnost však budou mít možnost poslechnout si přednášku excelentního vědeckého pracovníka v oblasti nádorové epidemiologie prof. Kariho Hemminkiho, který zastává na LF UK pozici ERA Chair.

Letní škola je věnována demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech. Jejím specifikem je práce formou workshopu na prasatech domácích, která slouží k nácviku chirurgických technik používaných v humánní medicíně. Vyučuje se perioperační péče o zvířecí modely, experimentální radiologie, vyhodnocování experimentů (histologické, biochemické a statistické metody).

Velký důraz je kladen na etický aspekt experimentálních chirurgických procesů – mezi vyučované zásady patří např. náhrada živých zvířat v experimentu tkáňovými kulturami nebo bakteriemi. Má také být vždy použit co nejmenší počet zvířat a experiment by měl probíhat tak, aby zvířata měla během něj dostatečný komfort. Účastníci se také seznamují se softwarovým modelováním, které v některých případech umožňuje nahrazení experimentálních modelů. Kromě nácviku odborných praktických dovedností jsou pro účastníky připraveny i volnočasové aktivity, Letní škola experimentální chirurgie bude i letos tradičně zakončena slavnostním předáváním diplomů v Obřadní síni plzeňské radnice.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 15.07.2020 17:060 +
 
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka