V Rokycanech můžete navštívit putovní výstavu soutěže Stavba roku

Nejen vítězné stavby, oceněné minulý týden v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje, se představují veřejnosti formou putovní panelové výstavy v Rokycanech.

NetBid Max Aicher Pilsen s.r.o.

Ve vstupním prostoru radnice je k vidění všech 40 soutěžních staveb s doplněným hodnocením u staveb nominovaných a oceněných odbornou porotou. Město Rokycany získalo v tomto roce nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje za malebné přírodní provedení části Rakovského potoka a za zpřístupnění další části jeho nábřežní polohy.

Od 21. září do 3. října 2021 si budou moci prohlédnout putovní výstavu soutěže Stavba roku Plzeňského kraje obyvatelé a návštěvníci města Rokycan. Právě v Rokycanech bylo putování loňské výstavy zastaveno v souladu s protiepidemickými opatřeními a právě zde opět naváže letošní výstava.

„Jsme rádi, že u nás můžeme výstavu přivítat jako první,“ říká starosta města Václav Kočí. V letošním roce měly Rokycany želízko v ohni v kategorii Sportovní a volnočasové stavby s projektem Revitalizace Rakovského potoka, která postoupila mezi nominované stavby. „Okolí Rakovského potoka v Rokycanech ještě nedávno rozhodně nelákalo k procházkám. Území bylo neprostupné a nevábné, byly zde černé skládky, nelegální ohniště a místa obývaná bezdomovci. Koryto potoka bylo regulované. To se revitalizací změnilo. Koryto dostalo novou podobu. Nově by svojí členitostí a kamennou podobou mělo vyhovovat chráněným rakům kamenáčům, kteří se v lokalitě vyskytují,“ říká starosta a dodává, že se okolní území vyčistilo a zprůchodnilo. Díky novým cestám, mobiliáři i nové výsadbě se nyní území těší zájmu dětí i dospělých. Již před pěti lety byla první část realizace údolí potoka oceněna čestným uznáním poroty a i v druhé fázi projektu se jedná o velmi citlivý přístup k této lokalitě.

Expozice 13 výstavních panelů se po 3. říjnu vydá do Mariánské Týnice a dalších šesti měst našeho regionu.

Více informací o soutěži na www.stavbarokupk.cz

Putovní výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2020
Rokycany, vstupní prostor radnice, Masarykovo náměstí 1
21. 9. – 3. 10. 2021


Přehled cen a oceněných staveb v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020
Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 je udělen za mimořádný investorský počin a za dokončení obnovy jedné z nejvýznamnějších architektonických památek. Významné ocenění patří rovněž mimořádně příkladnému řemeslnému a výtvarnému řešení.

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 je udělen za dokonalé skloubení funkčnosti a moderního řešení stavby vzhledem k jejím památkovým hodnotám a stávajícímu urbanistickému řešení.

Atriový dům ve svahu, Plzeň
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 je udělen za inovativní a mistrovské zvládnutí vnitřní prostorové organizace rodinného domu. V tom smyslu je objekt ve svahu významným obohacením typologie bydlení. A v neposlední řadě jedno z nejdůležitějších kritérií – obyvatelé domu jsou nadšeni a maximálně spokojeni s jeho řešením pro každodenní život vícečlenné rodiny.  

Cena poroty
Rezidence Klostermann a Javor, Železná Ruda
Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává za komplexní přístup k úpravě centrální části, a především za nastartování pozitivní změny tohoto významného sportovního a turistického střediska na česko-německé hranici.

Čestné uznání poroty
Revitalizace jezuitského kostela v Klatovech
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za důslednou a řemeslně poctivou rekonstrukci majestátní barokní stavby.

Bytový dům Svornost, Plzeň
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za měřítkově úměrné doplnění zástavby, zeleň ve vnitrobloku, která není stále ještě standardem, a střídmou a přesto pohledově výraznou architekturu.

Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za promyšlený návrh a realizaci dalšího nepřehlédnutelného veřejného prostranství v centru, které funkčně i prostorově doplňuje možnosti kulturního života města.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole, Plzeň
Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získává za dynamičtější zpřístupnění důležité městské čtvrti, kde se nachází univerzitní a průmyslová zóna, a za profesionální koordinaci jednotlivých technických oborů. Výstavba tramvajové trati významně doplnila dopravní vazby ve městě.

Cena hejtmanky Plzeňského kraje
Revitalizace NKP Vodní Hamr Dobřív
Cenu hejtmanky Plzeňského kraje získává za následováníhodnou rekonstrukci vedoucí k záchraně výjimečného objektu, zachování jeho funkce a umožnění prezentace zručnosti našich předků dalším generacím.

Cena primátora města Plzně
Rekonstrukce víceúčelového sálu SOUE v Plzni
Cenu primátora města Plzně získává za kultivované a soudobé řešení fasády, ozvláštněné nočním podsvícením, rovněž za výrazné interiérové úpravy a vytvoření důstojného nástupního prostoru.

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Bytový komplex Panorama Plzeň
Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává za architektonicky i urbanisticky komplexní řešení obytného souboru, který oslovuje svou působivou vlídností.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Bytový dům Otýlie Beníškové 16 a 18 v Plzni
Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví získává za estetické pozdvižení stávající městské třídy vytvořením nového obytného celku a za technicky náročné řešení zázemí v podzemních částech stavby.

Cena veřejnosti
Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole, Plzeňvýkup škodovek auto cb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
auto cb zima 2021

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby