Ve Stodě se rozšíří Centrum sociálních služeb

Rada kraje učinila svým rozhodnutím o výkupu pozemků v katastrálním území Mantov rozhodující krok pro realizaci projektu „Rozšíření komunitních sociálních služeb CSS Stod“.

Jarní servisní akce AUTO CB

Zastupitelstvu kraje doporučila schválit výkup par. č. 1420 o výměře 3716 m2 zapsaného u Katastrálního pracoviště Plzeň-jih, pro obec Chotěv a k. ú. Mantov za kupní cenu 9 998 000 korun, tj. za cenu v daném místě a čase obvyklou.

„Pozemek bude po realizovaném výkupu a po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí předán k hospodaření Centru sociálních služeb Stod, které díky tomu bude moci rozšířit kapacity pobytových služeb pro osoby s PAS a/nebo poruchou chování tím, že zde vybuduje dva nové rodinné domy s kapacitou  6 osob. První pro osoby s PAS a/nebo poruchou chování a do druhého by byly přesunuti stávající obyvatelé z pronajatých bytů, u nichž postupně dochází ke ztrátě samostatnosti. Přemístěni budou do nové domácnosti,“ přiblížil záměr na rozšíření kapacity sociálních služeb náměstek pro oblast majetku a sociálních věcí Martin Záhoř.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka