Vědecká knihovna bude mít nový depozitář na Borech

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (SVK PK) získá po rekonstrukci depozitáře na Borech další prostory pro archivování dokumentů a knih.

Jarní servisní akce AUTO CB

Kapacita by se měla navýšit více než pětinásobně.

„Před nedávnem byly dokončeny nutné demoliční práce a nyní se začalo se samotnou rekonstrukcí objektu. Ta spočívá zejména ve výrazném navýšení dosavadní kapacity depozitáře a celkové proměně v moderně řešený prostor, v němž je myšleno především na zajištění ochrany uloženého knihovního fondu. Samozřejmostí je technologie pro zajištění optimálních klimatických podmínek a stabilní hasící systém inertním plynem,“ říká náměstkyně pro oblast investic a majetku Marcela Krejsová. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje je zřizována krajem, který na rekonstrukci depozitáře podílí částkou 11,58 milionu korun. Celkové náklady na rekonstrukci jsou plánovány ve výši 87,5 milionu korun.

„Rekonstrukce depozitáře Bory 16 by měla navýšit dosavadní kapacitu více než pětinásobně, z 5 300 bm na 27 000 bm. Předpokládáme, že kapacita vystačí na dalších 30 let. Objekt se zvýší na čtyři nadzemní podlaží - v prvním nadzemním podlaží bude depozitář, strojovna hasicího zařízení, rozvodna a sklad. V druhém a třetím podlaží pak depozitář, archiv nebo studovna, sklad, technické zázemí a další provozní místnosti a ve čtvrtém podlaží strojovna vzduchotechniky,“ doplňuje ředitel knihovny Daniel Bechný. Samotný depozitář by měl být vybaven kompaktními regály a do budoucna je počítáno i s možným datovým úložištěm.

Projekt Rekonstrukce depozitáře SVK PK je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – 25. Výzva IROP – KNIHOVNY – SC 3.1"

Celkové výdaje ve výši 87 429 503 Kč budou předfinancovány:
    • z rozpočtu Plzeňského kraje 76 876 929 Kč
    • z fondu investic SVK PK 10 552 574 Kč
Projekt bude kofinancován:
    • z rozpočtu Plzeňského kraje 11 580 341,27 Kč = reálný výdaj, který jde za PK
    • z fondu investic SVK PK 10 552 574 Kč = reálný výdaj, který jde za SVKPK
    • na financování projektu z IROP je vydáno rozhodnutí s objemem dotace ve výši 65 296 587,73 Kč
Jedná se o jeden z mála projektů, kde se významnou částkou na financování podílí přímo také organizace.

Fotogalerie
The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka