Velikonoce na silnicích kraje: 400 přestupků i vážné nehody

Policisté při akci odhalili více než 400 přestupků a šetřili i dopravní nehody s vážnými následky.

Cílená propagace v Plzni

Stejně jako v minulých letech, tak i letos posílila Policie České republiky během velikonočních svátků dohled nad silničním provozem a připravila dopravně bezpečnostní akci. Jejím cílem bylo zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a především snížení následků dopravních nehod.

Policisté se zaměřili na místa s vysokým dopravním zatížením nebo tam, kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám. Kontrolovali dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek, dodržování nejvyšší povolené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a v neposlední řadě i technický stav vozidel.

Policisté během akce zkontrolovali 1 144 vozidel a zjistili celkem 403 přestupků. Nejčastějším prohřeškem bylo nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti, což řidiči porušili ve 175 případech. Následovalo 79 řidičů, kteří k jízdě užili vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu, 17 řidičů drželo v ruce za jízdy mobilní telefon a v 15 případech policisté pokutovali nepoužití bezpečnostních pásů nebo zádržného systému. Čtyři řidiči se pak dopustili přestupku nedání přednosti v jízdě.

 Při každé kontrole se řidiči musí podrobit dechové zkoušce a ve 3 případech byla tato zkouška pozitivní. U 3 řidičů vyšel pozitivní orientační test na návykové látky. Policisté odhalili i jednoho pachatele trestného činu, který řídil vozidlo, ačkoliv měl uložen platný trest zákaz řízení motorových vozidel.

V období od pátku 29. března 2024 do pondělí 1.4.2024 došlo bohužel i k 41 vážným dopravním nehodám, při kterých byla usmrcena jedna osoba, 4 byly těžce zraněny a 23 utrpělo lehká zranění. U pěti řidičů, kteří byli účastníkem dopravní nehody, odhalili policisté požití alkoholu před jízdou.

Vzhledem k těmto skutečnostem apelují policisté na řidiče, aby mysleli na zdraví a život svůj i ostatních účastníků silničního provozu. Aby se chovali ukázněně a ohleduplně a vždy dojeli do svého cíle bezpečně a v pořádku. 

Fotogalerie
The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka