Vesnicí Plzeňského kraje roku 2019 je Pačejov

Vítězem krajského kola jubilejního 25. ročníku soutěže Vesnice roku 2019 pro Plzeňský kraj se stala obec Pačejov na Klatovsku.


Ve vítězné obci se v sobotu uskutečnilo slavnostní vyhlášení, odkud si Cenu hejtmana Plzeňského kraje odnesla obec Příchovice, Cenu Rady Plzeňského kraje získaly Křenovy, a kde byly uděleny další ceny spojené s finančním ohodnocením. Po slavnostním předávání byl připraven program pro všechny hosty za doprovodu hudby a tance pačejovských spolků.

Slavnostního předávání ocenění vítězným obcím v Pačejově se zúčastnili zástupci vyhlašovatelských subjektů. Za Plzeňský kraj ceny předávali hejtman Josef Bernard, jeho náměstkové Marcela Krejsová, Ivo Grüner, Pavel Čížek a radní Radka Trylčová.

„Pačejov je velmi živá obec, daří se jí velmi dobře čerpat dotace a rozvíjet se. To, co na Pačejově obdivuji nejvíc, je to, jaký má společenský a komunitní život. Jsou zde aktivní hasičské spolky, místní skupina Junáků, včelaři a nezapomenutelné soubory Švitorka a Šikbaby. Gratuluji všem z Pačejova, jste příkladem pro další obce našeho kraje,“ uvedl hejtman Josef Bernard při předávání Zlaté stuhy pro obec Pačejov.

Vítězové krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 v Plzeňském kraji

Zlatá stuha – vítěz v Plzeňském kraji

Obec: Pačejov, okres Klatovy

Obec nejlépe splnila kritéria soutěže. Žije bohatým společenským životem, systematicky pracuje s dětmi a mládeží. Příkladná péče je o vzhled obce a kulturní život ve všech částech obce. Obec má bohatou publikační činnost, podporuje chytré technologie. V obci nás okouzlila týmová práce, příjemná atmosféra a duch pospolitosti.

Modrá stuha - za společenský život

Obec: Tlučná, okres Plzeň-sever

Bílá stuha - za činnost mládeže

Obec: Kařez, okres Rokycany

Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí

Obec: Staré Sedliště, okres Tachov

Komise ocenila především revitalizaci rybníka a soustavy tůní v části Nové Sedliště, příkladnou péči o památné stromy a citlivý přístup v péči o zeleň a životní prostředí.

Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Obec: Cekov, okres Rokycany

Obec spolupracuje se dvěma soukromými zemědělci, kteří jsou jedni z hlavních účastníků při veškeré dobrovolnické činnosti, zajišťují dovoz a odvoz, pomáhají svojí technikou při zemních a stavebních prací, obec s jejich pomocí realizuje výsadbu ovocných nebo listnatých stromů. Místní zemědělci darovali obci polovinu pozemků určených k výstavbě rodinných domů a obec pokryla prodejem těchto stavebních pozemků větší část výdajů na výstavbu infrastruktury.  

Cena hejtmana Plzeňského kraje (obec obdržela od Plzeňského kraje šek na 60 000 Kč)

Obec: Příchovice, okres Plzeň-jih

Cena Rady Plzeňského kraje (obec obdržela od Plzeňského kraje šek na 40 000 Kč)

Obec Křenovy, okres Domažlice

Diplom za moderní knihovnické a informační služby (obec obdržela od Plzeňského kraje šek na 10 000 Kč)

Město: Kasejovice, okres Plzeň-jih

Diplom za vzorné vedení kroniky (obec obdržela od Plzeňského kraje šek na 10 000 Kč)

Obec: Ždírec, okres Plzeň-jih

Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích (obec obdržela od Plzeňského kraje šek na 10 000 Kč)

Obec: Všekary, okres Domažlice

Obec žije bohatým společenským a kulturním životem, přes nízký počet obyvatel se zde v průběhu roku koná řada společenských i sportovních akcí, do kterých se zapojuje většina vesnice. V obci nezapomínají ani na historii.

Fulínova cena – za kvalitní květinovou výzdobu (obec obdržela od Plzeňského kraje šek na 10 000 Kč)

Obec: Kostelec, okres Tachov

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova

Kategorie A - obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu

Obec: Kvášňovice, okres Klatovy, za obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého

Kategorie B - obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby

Město: Kasejovice, okres Plzeň-jih, za obnovu bývalého špýcharu

Kategorie C - nové venkovské stavby

Město: Rabí, okres Klatovy, za výstavbu zvoničky

Diplomy za účast:

Obec Němčovice, okres Rokycany – diplom za soustavnou péči o děti a mládež

Obec Úherce, okres Plzeň-sever – diplom za aktivní využívání chytrých technologií při komunikaci s veřejností

Obec Tymákov, okres Plzeň-město – diplom za péči o kulturní dědictví obce

O soutěži

Devítičlenná komise vybírala z obcí, které se přihlásily do 30. dubna 2019. Všech 16 přihlášených obcí bylo v krajském kole hodnoceno od 28. května do 18. června. Hodnotitelská komise každou obec navštívila a ta měla možnost se během dvou hodin prezentovat.

Vyhlašovatelé soutěže pro obce do 7500 obyvatel, které jsou venkovského charakteru, jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství. Krajská kola zajišťuje vždy daný kraj.

Více informací k soutěži, která pokračuje celostátním kolem v Luhačovicích a kam postupuje za každá kraj vítězná obec, na http://vesniceroku.cz/.

Fotogalerie
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 17.08.2019 17:330 +
 
Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq