Virtuální Slavnosti svobody sledovalo 45 tisíc lidí

Sedm hodin dlouhým online vysíláním si Plzeň připomněla v neděli 3. května osvobození americkou armádou před 75 lety.

První veřejné kluziště v Plzni

Virtuální Slavnosti svobody, vysílané z Autobusové haly DEPO2015, sledovalo 45 550 tisíc lidí. Vysílání začalo v 11 hodin, v čase, kdy měl dle původního plánu, jenž se přesouvá na příští rok, vyjet Convoy of Liberty. Vysílání nabídlo divákům rozhovory, besedy, přelet historického letadla Harvard, připomínku oslav osvobození po roce 1989, vznik konvoje svobody, ale také například příběhy dětí amerických vojáků nebo české hoteliérky Eugenie. Hudební doprovod zajistila kapela Pilsner Jazz Band. Vyvrcholením programu byla zdravice amerických a belgických veteránů ze Spojených států amerických i z Belgie a živé spojení s Georgem Thompsonem a vnukem generála Pattona Georgem Pattonem Watersem z USA a do Belgie se město spojilo s Lucem Rensonnetem. Letos poprvé, od roku 1990, se oslavy musely přesunout do virtuálního prostředí z důvodu opatření proti pandemii koronaviru. Slavnosti svobody, které měly trvat od 1. do 6. května 2020, zrušilo vedení města v polovině března a přesunulo je na rok 2021 jako oslavy 75./76. výročí. Ty se odehrají od 6. do 9. května 2021.

„Zrušit letošní Slavnosti svobody, kdy si navíc připomínáme půlkulaté výročí, bylo velmi těžkým rozhodnutím. Museli jsme tak učinit poprvé od roku 1990, kdy si město osvobození americkou armádou připomíná. V polovině března jsme rozhodli o zrušení, ale zároveň jsme občanům toto výročí chtěli připomenout, proto jsme připravili alespoň virtuální slavnosti, které sledovaly desetitisíce lidí a já jim za to velmi děkuji, že si společně s Plzní, nejvíce americkým městem v České republice, připomínají těžce získanou svobodu, kterou nám američtí vojáci v roce 1945 přinesli. Slibuji, že v roce 2021 uděláme takové slavnosti, které jsme plánovali v roce letošním, a především si přeji, aby mohli přijet hosté nejvzácnější – američtí a belgičtí veteráni,“ uvedl primátor Martin Baxa při zahájení a přidal svoji osobní vzpomínku na první oslavy v roce 1990: „Se svými rodiči jsem jako tehdy 14-letý kluk stál na zaplněné Rokycanské třídě a čekali jsme na příjezd prezidenta Václava Havla, který byl hlavním hostem slavností v roce 1990, společně s americkou velvyslankyní Shirley Temple-Blackovou.“

„Slavnosti svobody mohli zájemci sledovat na webu www.slavnostisvobody.cz v češtině, angličtině a francouzštině, dála na Facebooku Slavnosti svobody, Plzeň.eu a Plzeň2015 a na městském YouTube. Celkem na Facebooku a na YouTube vidělo online vysílání 26 500 lidí. Na webu sledovalo online přenos 17 tisíc lidí. Velkou radost nám udělali sledující v USA, kterých bylo 1600, ve francouzské verzi si pustilo stream 450 lidí,“ vysvětlila Jana Komišová, vedoucí magistrátního odboru prezentace a marketingu, jenž má pořádání oslav na starosti.

Sedmihodinový program technicky kompletně zajistilo Studio zamlklých mužů. „Celý štáb, který dnešní náročné vysílání zajistil, tvořilo 28 lidí, z toho bylo sedm kameramanů, tři zvukaři, dva osvětlovači,“ uvedla za Studio zamlklých mužů Petra Krákorová. „Studio se rozkládalo na 700 metrech čtverečních. Rozdělili jsme ho na tři scény. Scénografem byl Pavel Liška. Jedna scéna byla pro rozhovory, v druhé byla prezentována vojenská historická technika a třetí byla hudební. Souběžně probíhalo simultánní tlumočení do angličtiny, francouzštiny a do znakové řeči,“ dodal Jiří Kunc z daného studia. „Po technické stránce se jednalo o náročnou akci, kdy jsme sedm hodin v kuse online vysílali. Jen kabelů jsme potřebovali 1280 metrů, stejně tak bylo potřeba mnoho další techniky. Největší obavy jsme měli z online spojení s veterány v USA a v Belgii v samém závěru vysílání. Nakonec vše dobře dopadlo,“ doplnil Roman Žebro Pekař ze studia.

Kromě vysílání se uskutečnily v neděli také dva pietní akty. Památku padlých vojáků uctili primátor Martin Baxa a náměstek Michal Vozobule. „Uctili jsme památku padlých vojáků u památníků 16. obrněné divize, památníku československých vojáků bojujících na západní frontě v Husově ulici a také na Chodském náměstí u památníků 2. pěší divize,“ doplnil náměstek Michal Vozobule, jenž se v lednu 2020 společně s radní Lucií Kantorovou zúčastnil delegace města, která zvala v USA veterány a občany na květnové oslavy v Plzni. V odpoledním bloku vysílání společně s radní Lucií Kantorovou zavzpomínali na cestu do USA, ale také na loňskou cestu do francouzského Arromanches u příležitosti 75. výročí vylodění spojenců v Normandii. Primátor Martin Baxa též v neděli ráno položil květinu k pomníku generála G. S. Pattona.

Program online vysílání:

Speciální vysílání zahájil v 11 hodin, v čase, kdy měl vyjet konvoj, primátor města Martin Baxa. První hodina programu nabídla vojenskou techniku. Pavel Rogl, velitel kempu 16. obrněné divize, přiblížil kromě jiné techniky jediný v Česku provozuschopný tank Sherman, který se měl představit poprvé na letošních slavnostech. Rozhovor doplnily dokumentární záběry z uplynulých ročníků konvoje svobody. Studio také nabídlo několik přeletů amerického cvičného letounu Harvard nad Plzní.

Odpolední blok začal nahrávkami pamětníků zachycené organizací Post Bellum. Osud plzeňské hoteliérky, který poznamenala okupace, válka, bombardování Plzně i osvobození města americkou armádou, přiblížila autorka knižní podoby příběhu Eugenie Jana Poncarová. Nově vydanou knihu Svoboda není zadarmo a další novinky muzea Patton Memorial představili autoři Karel a David Foudovi a Ivan Rollinger. Povídání o novinkách v muzeu doplnila ukázka z dobového filmu amerického národního archivu.

Protinacistický odboj, život v protektorátu, plzeňské povstání, ale také roli americké armády při osvobozování Čech včetně příběhů mužů 2. pěší divize připomněli členové Klubu vojenské historie Tommy & Yankee Daniel Malý, Tomáš Hataj a Petr Tolar. Diváci zažili i dobovou módní přehlídku s komentářem Štěpánky Skálové, která se věnuje odívání žen ve 20. až 40. letech minulého století. Vysílání doplní dokumentární záběry z Národního filmového archivu. Veronika Bednářová, česká kulturní novinářka, ve studiu představila příběhy amerických dětí.

Od 15 hodin nabídlo vysílání vzpomínku na spontánní vznik svobodných oslav osvobození americkou armádou v roce 1990, na vznik kolony vojenské historické techniky Convoy of Liberty. Ve studiu zasedli zástupci Military Car Clubu Rudolf Bayer, Vojtěch Kašák a také Václav Marhoul, filmový režisér, který je členem klubu. Na Jana Vyčítala, kterého s Plzní pojí věhlasná píseň To tenkrát v čtyřicátom pátom, zavzpomínal Jaroslav Samson Lenk. Ten doplnil program i svými písničkami. Klub současné americké armády představili zástupci JTF Raiders.

Poslední dvě hodiny patřily především veteránům. Dokument ze Slavností svobody v roce 2015 připomněl okamžiky večerního vzpomínkového setkání s veterány na náměstí Republiky v režii Václava Marhoula a Michala Cabana. Na každoroční setkávání s veterány zavzpomínali ti, kdo se o ně starají, Pavla Kocourková o belgické veterány a Tomáš Raboch o americké veterány. Své zdravice zaslali také velvyslanci Spojených států amerických a Belgického království.

Zdravice veteránů:

Úplný závěr patřil zdravicím českého, amerických a belgických veteránů a jejich rodinných příslušníků. Všichni ve svých pozdravech přáli občanům Plzně a České republiky především pevné zdraví.

Tomáš Lom, český veterán, radiotelegrafista u RAF: „Je to už 75 let od konce války, ale je stále nutné si to připomínat. Miliony lidí ztratily život, ať už jako civilisté nebo jako bojovníci v uniformě. Máme už dlouho mír a prosperitu, o kterou jsme snadno přišli, když ve 30. letech 20. století lidé uvěřili slibům a chvástání jednoho vůdce s hnědým knírkem. Nevěřte lidem, kteří slibují hory doly a podněcují nenávist.“ (video)

Earl Ingram (USA): „Vážení přátele, v uplynulých letech jsem měl možnost k vám promlouvat, abychom si připomněli události roku 1945. Bohužel nyní není možné se sejít osobně a užívat si vašeho osobního přijetí. Budou mi chybět všechna vaše objetí, ale chci, abyste věděli, že 6. května s vámi budu alespoň v duchu, tak jako ostatní veteráni. Češi jsou silným a houževnatým národem, od roku 1938 překonali dvě temná období. Obě překonali. Současný protivník je neviditelný, ale zvládneme to a sejdeme se v roce 2021. Příští rok oslavíme i letošní výročí. Pevné zdraví, blahobyt a svobodu.“ (dopis)

James Duncan (USA): „Přeji vám hodně zdraví a štěstí v těchto časech, rád bych byl v Plzni. Je to jedna z mých největších radostí čas strávený v Plzni a v Domažlicích a ostatních vesnicích. Máte zvláštní místo v mém srdci. Překonali jsme mnoho těžkého a věřím, že překonáme i covid-19.“ (dopis)

Lincoln Harner (USA): „Doufal jsem, že vám budu moci poděkovat, jak vřele jste nás přijali v roce 1945. Slavnosti v roce 2020 by byly mým prvním návratem do Plzně od roku 1945. Jak velkolepé zakončení jsme zažili v Plzni po tom všem hrozném. Svoji letošní návštěvu kvůli jinému nepříteli musíme vynechat, ale doufám, že příští rok budu moci přijet. Bůh vám žehnej, Češi!“ (dopis)

Valer Gustin (Belgie): „Moc rád bych byl s vámi, ale nemůžu přijet. Jsem velmi smutný z toho, že nebudou oslavy. Chtěl bych jako každý rok poděkovat primátorovi a organizátorům za přípravu. Uvidíme se jindy. Bezpochyby v příštím roce, pokud tady ještě budu. Je mi už 96 let. (video)

Své vzkazy z USA zaslali také Richard Piper, James Duncan a jeho syn s rodinou, Fremont Gruss, Herman Geist, Doug Laviolette, Kathy a Lee Anderson, Charles Noble, Pat Waters a z Belgie Louis Gilhoul. Pavla Kocourková a Tomáš Raboch, kteří se starají o veterány v Plzni, se přímo ze studia spojili s Georgem Thompsonem a Patem Watersem z USA a do Belgie se spojili s Lucem Rensonnetem.

Na závěr vysílání poděkoval primátor všem občanům, kteří si připomněli osvobození Plzně americkou armádou v roce 1945: „Pro naše veterány jsme v letošním roce připravili speciální dárek, stříbrnou medaili u příležitosti tohoto výročí. Nyní ji veteránům do USA i Belgie zašleme. Závěrem ještě jednou slibuji, že slavnosti v roce 2021 budou takové, jaké měly být v letošním roce, včetně legendárního Shermana v konvoji svobody a především za účasti veteránů. Potěšili nás zpětné reakce veteránů a jejich rodin na virtuální Slavnosti svobody, které přišly záhy po skončení online vysílání.“

Plzeň bude také živě přenášet položení květin od pomníku Díky, Ameriko!, kde zástupci města, velvyslanec USA a velvyslanec Belgického království položí květiny. Pietní akt se uskuteční 6. května 2020.

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 04.05.2020 06:300 +
 
Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby