Vítězná Mariánská Týnice se představí na putovní výstavě doma

Již od úterý 5. října je putovní výstava soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 k vidění v Mariánské Týnici.

weby na míru UNIWEB

Právě dostavba východního ambitu poutního areálu v Mariánské Týnici byla oceněna titulem Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Novostavby budov. Návštěvníci si budou moci v Muzeu a galerii severního Plzeňska prohlédnout všech 40 soutěžních staveb, které se letos ucházely o titul Stavba roku Plzeňského kraje.

Od 5. do 17. října 2021 mohou návštěvníci Mariánské Týnice vidět panelovou výstavu se všemi přihlášenými stavbami do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020. Putovní výstava bude umístěna v prvním patře Muzea a galerie severního Plzeňska. Všechny nominované a oceněné stavby jsou doplněny o hodnocení odborné poroty.

Dostavba východního ambitu poutního areálu v Mariánské Týnici získala jeden z titulů Stavba roku Plzeňského kraje 2020, a to v kategorii Novostavby budov. Titul byl udělen za mimořádný investorský počin a za dokončení obnovy jedné z nejvýznamnějších architektonických památek. Odborná porota ocenila rovněž mimořádně příkladné řemeslné a výtvarné řešení.

„Dostavba Mariánské Týnice byla realizována podle záměru geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho po více jak 300 letech. Dostavbou druhého ambitu se tato nádherná stavba zařadila mezi několik dalších dlouhodobě dokončovaných evropských architektonických unikátů. Byl tím naplněn náročný barokní koncept na principech posvátné geometrie, jehož nedokončení poškodilo výtvarné vyznění celého areálu,“ sdělil autor architektonického návrhu a projektu Ing. arch. Jan Soukup.

„Na obnově poutního areálu s kostelem Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici, který byl koncem 80. let 20. století v žalostném stavu, se pracovalo postupně s přestávkami v letech 1993–2012. K celkovému dokončení rekonstrukce zbývalo již jen uzavření areálu východním ambitem. Ten nebyl nikdy podle projektu Jana Blažeje Santiniho postaven. Teprve dostavbou východního ambitu, konkrétně 3 kaplí propojených ambity, která byla zahájena v roce 2018, byl po více jak 300 letech projekt barokního stavitele zcela dokončen,“ doplnil Vratislav Kypta, jednatel společnosti Kypta-Stavoservis s.r.o., která byla generálním dodavatelem stavby.

Expozice 13 výstavních panelů se po 17. říjnu vydá do prostor další vítězné stavby, a to v Domažlicích. Následně poputuje do dalších měst našeho regionu.

Více informací o soutěži na www.stavbarokupk.cz

Putovní výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2020
Mariánská Týnice, v 1. patře Muzea a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec 1, Kralovice
5. 10. – 17. 10. 2021


Přehled cen a oceněných staveb v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020
Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 je udělen za mimořádný investorský počin a za dokončení obnovy jedné z nejvýznamnějších architektonických památek. Významné ocenění patří rovněž mimořádně příkladnému řemeslnému a výtvarnému řešení.

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 je udělen za dokonalé skloubení funkčnosti a moderního řešení stavby vzhledem k jejím památkovým hodnotám a stávajícímu urbanistickému řešení.

Atriový dům ve svahu, Plzeň
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 je udělen za inovativní a mistrovské zvládnutí vnitřní prostorové organizace rodinného domu. V tom smyslu je objekt ve svahu významným obohacením typologie bydlení. A v neposlední řadě jedno z nejdůležitějších kritérií – obyvatelé domu jsou nadšeni a maximálně spokojeni s jeho řešením pro každodenní život vícečlenné rodiny.  

Cena poroty
Rezidence Klostermann a Javor, Železná Ruda
Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává za komplexní přístup k úpravě centrální části, a především za nastartování pozitivní změny tohoto významného sportovního a turistického střediska na česko-německé hranici.

Čestné uznání poroty
Revitalizace jezuitského kostela v Klatovech
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za důslednou a řemeslně poctivou rekonstrukci majestátní barokní stavby.

Bytový dům Svornost, Plzeň
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za měřítkově úměrné doplnění zástavby, zeleň ve vnitrobloku, která není stále ještě standardem, a střídmou a přesto pohledově výraznou architekturu.

Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za promyšlený návrh a realizaci dalšího nepřehlédnutelného veřejného prostranství v centru, které funkčně i prostorově doplňuje možnosti kulturního života města.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole, Plzeň
Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získává za dynamičtější zpřístupnění důležité městské čtvrti, kde se nachází univerzitní a průmyslová zóna, a za profesionální koordinaci jednotlivých technických oborů. Výstavba tramvajové trati významně doplnila dopravní vazby ve městě.

Cena hejtmanky Plzeňského kraje
Revitalizace NKP Vodní Hamr Dobřív
Cenu hejtmanky Plzeňského kraje získává za následováníhodnou rekonstrukci vedoucí k záchraně výjimečného objektu, zachování jeho funkce a umožnění prezentace zručnosti našich předků dalším generacím.

Cena primátora města Plzně
Rekonstrukce víceúčelového sálu SOUE v Plzni
Cenu primátora města Plzně získává za kultivované a soudobé řešení fasády, ozvláštněné nočním podsvícením, rovněž za výrazné interiérové úpravy a vytvoření důstojného nástupního prostoru.

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Bytový komplex Panorama Plzeň
Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává za architektonicky i urbanisticky komplexní řešení obytného souboru, který oslovuje svou působivou vlídností.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Bytový dům Otýlie Beníškové 16 a 18 v Plzni
Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví získává za estetické pozdvižení stávající městské třídy vytvořením nového obytného celku a za technicky náročné řešení zázemí v podzemních částech stavby.

Cena veřejnosti
Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole, Plzeň

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
uniweb weby