Víza strpění v Plzni získalo 12 tisíc Ukrajinců

Zastupitelé města Plzně vzali na vědomí informativní zprávu, v níž jsou shrnuty kroky, které město Plzeň provedlo v oblasti humanitární pomoci poskytované lidem z válkou postižené Ukrajiny.

weby uniweb

Podle posledních dostupných dat cizinecké policie bylo v Plzni uděleno téměř 12 tisíc mimořádných víz strpění a dočasné ochrany, což představuje cca 50 procent uprchlíků z Ukrajiny v celém Plzeňském kraji. Mezi těmi, kdo do Plzně během jara přišli, jsou především rodinní příslušníci občanů z Ukrajiny, kteří zde již delší dobu žijí a pracují.

„S intenzivní přípravou na přijetí válečných uprchlíků jsme začali hned po zahájení ruské invaze na konci února letošního roku,“ informoval náměstek primátora města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem David Šlouf. Uvedl dále, že nutné bylo vyřešit především začlenění města Plzně do komplexního systému humanitární pomoci a účelně nastolit koordinaci pomoci, kterou nabízeli či stále nabízejí občané, neziskové organizace a jiné subjekty. Po vyhlášení nouzového stavu zasedal krizový štáb v čela s primátorem Pavlem Šindelářem. „Město Plzeň se okamžitě zapojilo do spolupráce se všemi složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a spolupracovalo při zajišťování provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU),“ připomněl David Šlouf.

Už 28. února Rada města Plzně schválila usnesení o blokaci prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje města Plzně ve výši pěti milionů korun na poskytnutí humanitární pomoci uprchlíkům. Další milion korun byl vyčleněn z rozpočtu magistrátního odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování.
 
Ubytování

Jednou z priorit bylo zajištění přiměřeného bydlení. Plzeň disponuje fondem 2 700 bytů a téměř všechny jsou obsazeny, a město nechce zásadním způsobem omezit přístup občanů Plzně k nájmu městských bytů. Pro uprchlíky z Ukrajiny bylo vyčleněno 10 bytů. Předpokladem pro uzavření nájemní smlouvy je, že alespoň jeden člen domácnosti, která byt bude obývat, v České republice už nejméně šest měsíců pracuje a že obyvatelé bytu mají zájem o dlouhodobý pobyt v Plzni. Výše nájemného první tři měsíce činí měsíčně 50 korun za metr čtvereční a od čtvrtého měsíce 92,07 korun, což je výše shodná s nájemným, za něž město Plzeň pronajímá své standartní byty.

V začátku uprchlické krize byly pro nouzové ubytování vyčleněny prostory v hale TJ Lokomotiva, od 1. dubna pak v KD Peklo. Město objekt vybavilo lůžky a lůžkovinami, kuchyňkou, hracím koutkem a společenskou místností. Zajišťuje jeho zásobování a kompletní logistiku. Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování vypracoval dále seznam zájemců o ubytování a seznam soukromých poskytovatelů bydlení a podařilo se mu ve spolupráci s dalšími magistrátními odbory ubytovat 36 rodin.

Adaptační skupiny
David Šlouf dále připomněl, že okamžitě po začátku uprchlické krize město začalo zřizovat takzvané adaptační skupiny pro děti ukrajinských uprchlíků. „Mají celodenní provoz od 7 do 16 hodin, což umožňuje zákonným zástupcům dětí řešit aktuální životní potřeby, jako je například zajištění dávek v hmotné nouzi, hledání ubytování, zapojení se do trhu práce. Ve skupinách se děti seznamují s naší zemí i základy českého jazyka, což by jim mělo umožnit snazší nástup do mateřských nebo základních škol. Na financování adaptačních skupin město uvolnilo jeden milion korun,“ uvedl David Šlouf a připomněl, že v současné době adaptační skupiny fungují v 78. MŠ Plzeň, v Benešově ZŠ a MŠ, ve 49. MŠ Plzeň, v 31. ZŠ Plzeň a v Bolevecké ZŠ.

Aktivity odboru sociálních služeb
K dalším aktivitám města Plzně, tentokrát pod taktovkou magistrátního odboru sociálních služeb (OSS), patřilo zajištění vybavení dětského koutku v KACPU nábytkem a hračkami i jeho pravidelné zásobování dětskou stravou a kosmetikou. OSS zajišťoval také zásobování KACPU hygienickými potřebami. „Zajistili jsme také vydávání informačních letáků a brožur v ukrajinštině i sady zdravotních komunikačních a jazykových karet pro záchranáře a EUC Kliniku Plzeň, kde je uprchlíkům z Ukrajiny poskytována lékařská pomoc. V dubnu jsme také zorganizovali mezi pracovníky Magistrátu města Plzně a dalšími organizacemi sbírku potravin a drogistického zboží. V rámci projektu Podpora integrace cizinců na lokální úrovni navyšujeme kapacitu jazykových kurzů češtiny pro běžence z Ukrajiny a díky vstřícnosti města přidáváme nad rámec projektu i letní jazykové školy pro děti běženců,“ informovala Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb.

Centrum v Dominikánské ulici
„Město Plzeň dále bezplatně poskytlo objekt bývalého Domu digitálních dovedností v Dominikánské 9 pro vytvoření integračního centra. Uprchlíci zde najdou šatník, sociální, právní poradenství, pomoc ohledně bydlení i zajištění zaměstnání. Nabízeny jsou také adaptační kurzy či jazykové kurzy češtiny, volnočasové aktivity pro ukrajinské děti. Provoz zajišťuje Člověk v tísni ve spolupráci s organizacemi Tady a teď a Ponton. Klíčovým partnerem je ukrajinská občanská iniciativa. Zařízení využívá v současné době cca 173 dětí týdně. Kapacita není dostatečná. Je zde evidováno dalších 150 žádostí,“ informoval David Šlouf

Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň
Finanční veřejná sbírka s názvem Pomáhající Plzeň byla vyhlášena na pomoc lidem nacházejících se na území města Plzně, kteří museli z důvodu války na Ukrajině opustit svoje domovy, ale také lidem, jež se ocitli v tíživé životní situaci způsobené bytovou nouzí. Číslo transparentního sbírkového účtu města Plzně u Komerční banky je: 123-5443790227/0100. Výtěžek sbírky Pomáhající Plzeň bude použit výhradně k úhradě nákladů spojených se zajištěním dlouhodobého bydlení, tedy úhradu nájemného a souvisejících služeb a energií, kauce, pořízení základního vybavení bytu a zajištění dalších potřeb souvisejících s integrací do společnosti. Na účtu jsou v tuto chvíli více než tři miliony korun.

Začlenění dětí
Podle Davida Šloufa bude nyní prioritním zájmem začlenění ukrajinských dětí do tříd v mateřských a základních školách tam, kde je volná kapacita, nebo kde bude možné kapacitu navýšit. Předběžný odhad nákladů činí cca 30 milionů korun. Tvorba nových kapacit je nyní koordinována s městskými obvody i konkrétními školami. V červnu a červenci se pro děti z Ukrajiny budou konat speciální zápisy do mateřských i základních škol. Město Plzeň deklaruje, že nechce jednotlivé třídy naplňovat do maximální kapacity 34 žáků, za hraniční počet považuje 30 žáků ve třídě.

Výhled
„V současné době není možné predikovat vývoj válečného konfliktu, a tedy ani to, zda se uprchlíci budou vracet domů na Ukrajinu. Naším zájmem zůstává zajistit jim vhodné podmínky pro začleňování do naší společnosti. Pro tyto účely bude z volných zdrojů rozpočtu města Plzně alokováno z fondu rezerv a rozvoje na pokrytí nepředvídatelných nákladů 50 milionů korun,“ uvedl David Šlouf a upozornil, že tyto prostředky budou uvolňovány na základě rozhodnutí zastupitelů na základě aktuálních potřeb.

NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hollywood Night & Český národní symfonický orchestr

Hlavní zprávy

 

NetConcert George Duke Band
uniweb weby