V Plzni startuje velký projekt na zvýšení kvality vzdělávání. Pro 120 škol

V Plzni startuje osmnáctiměsíční projekt zaměřený na zvýšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách, zapojeno je do něj 120 škol včetně krajských, soukromých i církevních.


Projekt cílí na ředitele, učitele, žáky, ale i na rodiče a odbornou veřejnost. Až do 31. prosince 2025 se díky němu budou vzdělávat ředitelé v manažerských dovednostech, učitelé absolvují akce na propojení formálního a neformálního vzdělávání, zaměří se na rozvoj digitálních dovedností včetně využití moderních forem ve výuce, děti se zapojí do žákovských parlamentů i projektu organizace Post Bellum, připraveny budou i další aktivity. Na projekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání I OP JAK pro území ORP Plzeň poskytly dotaci Evropská unie a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

„Statutární město Plzeň velmi nadstandardně podporuje vzdělávání. Dovolím si říci, že kvalitou zázemí, výuky i rozsahem podpory patříme mezi nejlepší v zemi. Díky tomuto projektu, jehož jsme pro zapojené subjekty nositelem, se můžeme posunout ještě dál. Osobně považuji za skvělé například to, že učitelé mohou absolvovat workshopy zaměřené na digitální dovednosti, mohou zvyšovat své kompetence, což se poté promítne do zkvalitňování i zatraktivnění výuky, a to bude mít samozřejmě pozitivní vliv na žáky,“ přiblížila náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová. Ta byla zvolena předsedkyní Řídícího výboru MAP I OP JAK pro území ORP Plzeň, který je hlavním pracovním orgánem v rámci projektu. 

Podle hlavní manažerky projektu Hany Stýblové je zapojeno kromě Plzně ještě osm okolních obcí, tedy Letkov, Tymákov, Kyšice, Chrást, Nezvěstice, Šťáhlavy, Starý Plzenec a Dýšina. Projekt sdružuje 64 mateřských, 49 základních a 7 základních uměleckých škol s téměř 24 tisíci dětmi a žáky. Cílovými skupinami jsou kromě pedagogických i nepedagogických pracovníků, děti a žáci, rodiče i veřejnost, dále také pracovníci působící v oblasti zájmového vzdělávání dětí a další. „Chceme propojit školy a posílit spolupráci celé té komunity, tedy všech aktérů zapojených do vzdělávání. Akce budou nejen pro učitele a žáky, ale některé výstupy jsou určeny i pro rodiče a odbornou veřejnost. V rámci projektu jsou v řídícím výboru, realizačním týmu i pracovních skupinách zapojeny desítky osob. Věřím, že pozice máme rozděleny tak dobře, abychom na žádnou skupinu nezapomněli,“ uvedla Hana Stýblová.

Co se týká konkrétních aktivit, mohou se školy zapojit do projektu organizace Post Bellum. Podporováno bude také fungování městského žákovského parlamentu, jenž vede ke zvyšování kompetencí mladých lidí pro demokratickou kulturu, zlepšení v oblastech vztahu žáků ke škole, motivaci k zapojení do života školy, ale i ke zlepšení komunikace žáků mezi sebou a jejich sociální vyspělosti. Podle Jany Slámové, jež má v MAP I OP JAK na starost implementaci aktivit, se už od září začnou rozbíhat vzdělávací akce pro management škol, tedy vedení škol, ale následovat bude i řada dalších dílčích aktivit pro pedagogy a poté žáky s cílem propojovat školské aktéry.  

Projekt je spolufinancován z dotačních prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský. Přijetí dotace schválili 20. června 2024 zastupitelé města Plzně. Projekt běží od 1. 5. 2024 do 31. 12. 2025. Základní informace jsou dostupné na webu https://map.plzen.eu i na facebookové stránce projektu. 

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq