V Plzni začíná stavební sezona, rekonstrukce ovlivní dopravu. Třeba na Rokycanské

V Plzni začnou v dubnu větší rekonstrukce a opravy, které ovlivní dopravu. Investory jsou stát, kraj, vodárna, plynárny a další subjekty včetně města.

weby uniweb zprávy

Radnice proto intenzivně koordinuje termíny tak, aby byly co nejnižší dopady do dopravy. Mezi první velké akce budou patřit rekonstrukce vozovky v ulicích Kalikova a Radčická, rekonstrukce plynovodu na Klatovské a v Zámečnické ulici, oprava Rokycanské ulice ve směru do centra města a další.  Právě větší stavby s sebou nesou dopravní omezení, město Plzeň proto žádá občany o trpělivost a děkuje jim za pochopení.  

„Na území Plzně působí řada ‚hráčů‘, tedy těch, kteří se starají o svůj majetek a chystají jeho opravy. Je to například Ředitelství silnic a dálnic jako správce komunikací první třídy, dále je to krajská správa a údržba silnice pro komunikace nižších tříd, také samo město, jsou to ale i obvody či společnosti, jež potřebují pod silnicí opravit potrubí, vyměnit kabely a podobně. Všichni přicházejí s termíny a my se je pečlivě snažíme koordinovat. Řešíme i to, které akce posunout, zda je zatím nezastavit, či jak vyřešit zásah do dopravy. I přes toto všechno jsme si vědomi toho, že půjde o náročné období. Prosím proto Plzeňany o shovívavost,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. 

Silnice I/26 na Doubravce

Oprava levého jízdního pruhu Rokycanské ulice v úseku od Divadla ALFA až po křižovatku u napojení pivovaru Gambrinus a parkoviště centra Hornbach ovlivní od soboty 1. dubna provoz v Plzni. Levý jízdní pruh zůstane uzavřen do 11. dubna, řidiči tak budou moci využívat při jízdě do centra pouze pravý jízdní pruh. Práce se nedotknou křižovatky s Jateční ulicí. Oprava pravého jízdního pruhu bude ve stejném úseku jako v případě levého následně probíhat od 17. do 25. dubna.

Od 8. do 10. dubna je také v plánu oprava křižovatky Rokycanské a Masarykovy ulice, kdy nebude po tyto dny možné projíždět mezi Masarykovou a Dlouhou ulicí. Objízdná trasa tak v tomto případě povede Těšínskou ulicí, dále po Jateční, Rokycanské a do Revoluční.

O víkendu 15. a 16. dubna pak bude provedena oprava křižovatky Rokycanské a Jateční. Křižovatka zůstane uzavřena a objízdná trasa povede od Jateční do Těšínské ulice, na Masarykovu, kdy u Pietasu mohou následně řidiči odbočit doprava.

Investorem oprav silnice I/26 je Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), dodavatelem firma STRABAG a.s. Jedná se o opravu asfaltových vrstev, vylomených obrub a provedení vodorovného značení. Jde o pokračování opravy silnice, která již probíhala v minulém roce, tentokrát je však vše ve směru do centra města.

„Opravy na Rokycanské jsou vzhledem k jejímu dopravnímu významu velmi komplikované. Proto se snažíme s ŘSD jednotlivé etapy koordinovat a zkracovat. Například oprava křižovatky Rokycanské s Masarykovou ulicí tak bude prováděna v době nižší dopravní zátěže o Velikonocích a křižovatka Rokycanské s Jatečním o víkendu o týden později,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar

Kalikova a Radčická

V období od 3. do 14. dubna 2023 se při úplné uzavírce zrekonstruuje silnice III/18050 v ulicích Kalikova a Radčická. Opraví se asfaltové vrstvy, vylomené obruby, upraví se poklopy na technické infrastruktuře a provede vodorovné dopravní značení. Začátek prací bude na úrovni Přemyslovy ulice, konec za mostem přes řeku Mži. Objízdná trasa povede Přemyslovou ulicí ve směru přes Domažlickou na Západní okruh a dále ulicemi Chebská a Zámecká do Radčic. Objízdná trasa při uzavírce Kalikovy ulice je zvolena touto trasou z důvodu, že na uzavírku Kalikovy ulice naváže hned od 17. 4. 2023 uzavírka silnice II/605 Křimická, kdy je objízdná trasa pro nákladní automobily vedena po celou dobu stavby, tj. až do 30. 6. 2023 právě po novém obchvatu. Původně se obě uzavírky měly překrývat, díky dohodě na sebe navážou. 

Oprava plynovodu na Klatovské a v Zámečnické

Další důležitou akcí bude výměna plynovodního řadu a přípojek na Klatovské třídě a v Zámečnické ulici. Uskuteční se ve dvou etapách. První bude probíhat mezi 3. a 28. dubnem, a to v úseku mezi křižovatkami Klatovská x Havířská a Klatovská x Bolzanova, s překopem Thámovy ulice. „Samotný výkop bude převážně v chodníku, stavební technika bude ale využívat jeden jízdní pruh na Klatovské, tzn. jezdit se bude pouze jedním pruhem,“ doplnil náměstek. Druhá etapa zahrnuje Zámečnickou ulici v úseku Klatovská-Hřímalého. Ulice se uzavře a vyblokují se v ní parkovací místa. Termín je stanoven na 22. května – 28. května 2023.

Řada investic na Slovanech

Zásadní investice čekají v letošní stavební sezoně také druhý plzeňský obvod. Nejvýznamnější z nich bude rekonstrukce tramvajové trati Koterovská, která začne v květnu. Opraven bude úsek Částkova-Habrmannova. V plánu je dále celoplošná oprava Plzenecké ulice, rekonstrukce kanalizace v Rubešově ulici a další. Město Plzeň bude o větších investičních dopravních akcích informovat v předstihu. Přehled aktuálních dopravních omezení v Plzni je na webu města www.plzen.eu v záložce Doprava. 

Fotogalerie
SEO konzultant

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
31.03.2023 14:100 +
 
weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Dacia - Ihned k odběru
uniweb weby