Výstava představuje architekta knížete Metternicha

Západočeská galerie v Plzni zve do výstavní síně 13 na výstavu věnované dvornímu architektovi knížete Metternicha Pietru Nobilemu.

scala nedvěd květen

Pro Metternicha vybudoval Nobile mj. reprezentativní sídlo na zámku Kynžvart.

Rodák ze švýcarského italskojazyčného kantonu Ticino, který se prosadil u vídeňského dvora zakázkami pro kancléře Metternicha, patřil k následovníkům slavné generace architektů Ledouxe a Boullého, jejichž myšlenky začal rozvíjet v letech 1800–1806 na Akademii St. Luca v Římě. Výstava je rozdělena do několika okruhů: Nobile a francouzská tzv. revoluční architektura, neoklasicistní doktrína a její praxe (projekt vídeňského Hofburgu, vídeňská vila na Rennwegu, Kynžvart, pražská Koňská brána, terstský kostel St. Antonio), neogotika a raný historismus (Staroměstská radnice v Praze, skleník v Hietzingu, katedrála v Ostřihomi) a Nobileho konkurenti a žáci.

Jde o první výstavu věnovanou tomuto architektovi, řediteli školy architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Kvůli rozptýlenosti fondů, které jsou dnes uloženy ve Vídni, Terstu, Bellinzoně, Praze i Kynžvartu, nebylo dosud souhrnně možné tohoto významného architekta a učitele představit. ZČG přináší opět nový pohled na dění v evropské architektuře, jehož část se shodou historických okolností odehrála v západních Čechách. Autorkou výstavy je Taťána Petrasová z Ústavu dějin umění AV ČR.

Architekta Pietra Nobile, významnou postavu evropského neoklasicismu, není snadné zařadit. 
 
„Název výstavy původně odkazoval k Nobileho reformě školy architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni v letech 1818–1828. Během přípravy se však podařilo neočekávaně objevit doklady o mnohem širším zázemí Nobileho úvah o kráse a technice. Výstava tak přináší nové doklady o Nobileho snaze propojit „vědu, mechaniku a estetiku“ v praxi, vysvětluje autorka koncepce výstavy Taťána Petrasová z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. 
 
„Výstava, již se podařilo realizovat zejména díky laskavé podpoře italského Ministerstva kultury a Centra muzeí oblasti Friuli Venezia Giulia v Terstu, je rozdělena do tří okruhů: vstupní část Technika a krása ukazuje zdroje Nobileho teoretického přístupu, který mu v praxi umožnila spolupráce s knížetem K. W. L. Metternichem. Její počátek sahá do roku 1820, ale ke skutečnému rozvinutí přispěly teprve projekty pro plaské Metternichovy železárny, budované od roku 1827. Druhý okruh se zabývá budováním Metternichovy rezidence v Čechách – zámkem, parkem a hospodářským dvorem v Kynžvartě, jako důležitým příkladem novodobé palladiánské vily. Třetí část výstavy přináší seznámení s projekty iniciovanými nejvyšším purkrabím Království českého, hrabětem Karlem Chotkem v Praze: Koňskou bránou a Staroměstskou radnicí. Zároveň vysvětluje, jaký význam měla pro tuto i pro pomníkovou Nobileho tvorbu debata otevřená objevením řeckých chrámů v italském Paestu a sicilském Agrigentu,“ pokračuje Taťána Petrasová.
 
Kvůli rozptýlenosti fondů, které jsou dnes uloženy ve Vídni, Terstu, Bellinzoně, Praze, Krakově, Kynžvartě a na dalších místech, nebylo dosud souhrnně možné tuto významnou autoritu středoevropské architektury v úplnosti představit. Plzeňská výstava je od roku 1954, kdy město Terst uspořádalo ke stému výročí úmrtí svému rodákovi první monografickou výstavu, teprve čtvrtou příležitostí vidět originály kreseb. Plzeň se tak řadí po Terstu, Paříži, Salernu a Římu k místům, kde Nobileho odkaz rezonuje.
 
Autorkou koncepce výstavy je Taťána Petrasová z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, kurátorem výstavy za ZČG je Petr Jindra. Výstava vznikla ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR.
 
Vzhledem k rozprostření aktivity Pietra Nobileho v rozsáhlém středoevropském prostoru by realizace výstavy nebyla možná bez spolupráce s řadou nejen českých, ale i rakouských, švýcarských, italských a polských institucí. Součástí expozice je mimo jiné sedm děl zapůjčených z vídeňské Albertiny a téměř padesát exponátů z Polo museale del Friuli Venezia Giulia v Terstu.
 
K výstavě vychází stejnojmenná publikace, jejímiž autory jsou Taťána Petrasová, Rossella Fabiani a Luca Caburlotto. Knihu vydala Západočeská galerie a Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR.
 

DOPROVODNÝ PROGRAM
 
9. 1. a 30. 1. 2020 vždy v 17 h Komentované prohlídky s autorkou Taťánou Petrasovou
 
11. 1. 2020 v 14–17 h  Tvůrčí dílna pro děti od 6 do 15 let k aktuálním výstavám 
 
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. 
 
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň "13", Pražská 13, Plzeň

Neoklasicismus mezi technikou a krásou

Pietro Nobile (1776–1854) v Čecháchscala nedvěd květ

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
SZO

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb