Výstava v Šafaříkových sadech ukazuje vkusně označené provozovny

Po dvou výstavách z let 2021 a 2022, které zaujímaly kritický postoj vůči vizuálnímu smogu, připravila iniciativa Vizuální smog v Plzni a spolek Pěstuj prostor výstavu představující příklady dobré praxe v označování provozoven.


Fotografie nejzdařilejších vizuálů vybraných plzeňských podniků jsou stejně jako grafický design výstavy nazvané „Když pohledu neškodí“ jsou prací studentů Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň. Výstava vyzdvihuje iniciátory a autory kultivovaných vizuálních řešení, kteří z vlastní vůle přispívají ke zvyšování kvality místního vystavěného prostředí. U jejich podniků nenajdeme nevkusné vývěsní štíty, neúměrné množství cedulí, výkladce zaslepené velkoformátovou reklamou, neadekvátní materiály nebo prvoplánově křiklavé barvy.

„V ulicích Plzně často vídáme velmi problematické vizuály, které degradují veřejný prostor města. Proto naše iniciativa dlouhodobě upozorňuje na negativní dopady nekvalitní reklamy. Prostřednictvím této výstavy však chceme přinést pozitivní pohled na reklamu, která může naopak přispět ke zvýšení kvalit prostředí Plzně. Cílem výstavy je na tento žádoucí trend upozornit, ocenit jej i podpořit a šířit jej dál,“ uvádí autorka konceptu výstavy a členka iniciativy Vizuální smog v Plzni Yvona Kovářová.

„Představený výběr podniků nevychází ze subjektivní volby autorky konceptu výstavy, ale z jasně stanovených pravidel, která umožňují reklamní označení racionálně hodnotit. Mezi rozhodující hlediska patří volba materiálů, velikost, počet a umístění reklamních nosičů, barevná typologie, funkčnost obsahového sdělení a především soulad designu s architekturou. Naplnění těchto kritérií, která vycházejí mimo jiné z platného Manuálu označování provozoven, rozhodlo o zařazení vybraných řešení mezi patnáctku prezentovaných příkladů dobré praxe,“ doplňuje předseda spolku Pěstuj prostor Petr Klíma.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 29. června od 18 hodin v Šafaříkových sadech u budovy Západočeského muzea v Plzni. Panelová výstava, kterou podpořilo statutární město Plzeň a Ministerstvo kultury ČR, bude v této části sadového okruhu nainstalována do 27. července.

ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka