Začala těžba dřeva v přestárlých lesích na Valše a Nové Hospodě

Během února a března bude probíhat kácení v přestárlých lesních porostech městského lesa mezi Novou Hospodou a Valchou.


Jde o několik menších lesních ploch sousedících s cestami, které využívají pěší a cyklisté nejen z okolních domů. Návštěvníci lesa by měli být ohleduplní, dodržovat pokyny lesníků a s ohledem na vlastní bezpečnost nevstupovat do míst, kde se aktuálně těží.

„Tato plánovaná těžba dřeva probíhá podle schváleného lesního hospodářského plánu. Počítáme s tím, že stávající lesní plochy přibližně do roka osázíme novými sazenicemi hlavně listnáčů, aby byl les ve stávajících klimatických podmínkách odolnější proti škůdcům i nedostatku srážek,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Jde o několik menších ploch do rozlohy půl hektaru. Nechceme, aby v lese vznikaly větší paseky, do kterých se opírá slunce nebo vítr,“ uvedl vedoucí Úseku lesů a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.

„Jedná se o přestárlé lesní porosty, které měly být dle platného Lesního hospodářského plánu těženy již dříve, ale museli jsme upřednostnit kůrovcovou těžbu a těžbu způsobenou větrnou kalamitou. Některé porosty jsou 150 až 160 let staré, obvykle probíhá úmyslná obnovní těžba již v porostech, které jsou staré 90 až 120 let.,“ vysvětlil Ladislav Jára ze Správy veřejného statku města Plzně, který má lesní porosty na starosti.

Kácení probíhá jen za dne, a to pouze v pracovní dny. Návštěvníci by měli být ohleduplní, dodržovat pokyny lesníků a s ohledem na vlastní bezpečnost nevstupovat do míst, kde se aktuálně těží. To se týká návštěvníků lesa i těch, co půjdou či na kole pojedou po lesních cestách, které v polesí vedou. Za příznivých klimatických podmínek mohou práce skončit již počátkem března.

Stávající smrkové porosty má v budoucnu nahradit nový, hlavně listnatý les. Budoucí les budou převážně tvořit duby a buky, zbytek budou borovice a příměs dalších melioračních a zpevňujících dřevin. Díky menším pasekám, které nyní vzniknou, se les postupně obnoví a jeho druhová skladba bude lépe odolávat klimatickým změnám. Takzvaná obnovní těžba se v městských lesích provádí každoročně v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem, který je schvalován Krajským úřadem Plzeňského kraje na období 10 let.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq