Západní okruh Plzně se otevírá. Spojuje Borská pole se Severním Předměstím

Nově vybudovaný Západní okruh Plzně, který nyní propojuje Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí, byl v neděli 19. února slavnostně otevřen. Projít nebo projet na kole si jej mohla i veřejnost.


Původně se počítalo s tím, že obchvat bude dostavěn na jaře letošního roku. Stavbu za přibližně 2,2 miliardy korun se však podařilo dokončit s několikaměsíčním předstihem. Etapa navazuje na již zprovozněnou první část Domažlická – Chebská, která začala fungovat v září roku 2014. Řidičům se komunikace otevře v noci na pondělí.

Za město Plzeň se slavnostního aktu a střihání pásky zúčastnili primátor Roman Zarzycký a náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

„Pevně věřím, že Západní okruh významně zlepší dopravní situaci ve městě a potěší nejen řidiče, ale i Plzeňany, kteří k cestování po městě využívají MHD. Mám radost, že jsme u otevření takto velké investice mohli být. Pro nás tím ale práce rozhodně nekončí. Zlepšení dopravní situace je pro nás jednou z priorit a už nyní připravujeme řadu dalších projektů,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký.

Dotace na stavbu obchvatu od Evropské unie činila přes 1,5 miliardy korun, Město Plzeň přispělo 305 miliony. Částka byla určena mj. na výstavbu nových místních komunikací včetně mostních konstrukcí a příslušenství, jako jsou protihlukové stěny, odvodnění, veřejné osvětlení či biokoridor. Město dále financovalo cyklostezky, chodníky, vegetační úpravy nebo trasy optických sítí pro Správu informačních technologií města Plzně. Nedílnou součástí investice jsou přeložky inženýrských sítí.

„Z dopravních modelů, které má město k dispozici, vyplývá, že nový úsek Západního okruhu by mělo po zprovoznění využívat zhruba jedenáct tisíc aut denně, což je zhruba pětina současné zátěže Karlovarské a Klatovské třídy,“ uvedl náměstek primátora Aleš Tolar.

Slavnostního aktu přestřižení pásky a tím následného otevření Západního okruhu se zúčastnili zástupci investora Plzeňského kraje (PK) hejtman Rudolf Špoták, náměstek hejtmana prooblast dopravy Pavel Čížek a další členové vedení kraje, zástupce spoluinvestora primátor města Plzeň Roman Zarzycký, ministři Ivan Bartoš a Martin Baxa, generální ředitel Správy aúdržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) Miroslav Doležal, zástupci zhotovitele stavby firem BERGER BOHEMIA a.s. Zdeněk Pilík a Metrostav a.s. Václav Apolín, dále Magda Sýkorová, ředitelka Centra pro regionální rozvoj Plzeň zastupující poskytovatele dotace IROP, a další významní hosté. I za nepříznivého počasísi zájemci z řad veřejnosti prohlédli poprvé a naposled legálně pěšky čtyřkilometrový úsek okruhu. Cestou po zhruba kilometru si mohli prohlédnout techniku Správy a údržby silnic PK, městské i státní policie a také zdravotních záchranářů. Na své si přišli jak velcí milovníci technických staveb, tak i malí návštěvníci.

„Západní okruh, respektive jeho II. etapa dlouhá 3,5 km, byla co do rozsahu a počtu stavebních objektů pro nás největší a nejnáročnější dopravní stavbou jak z hlediska finančního, tak stavebně technického. Význam okruhu je pro plzeňskou aglomeraci zcela zásadní,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Nově vybudovaný úsek Křimická – Karlovarská navazuje na I. etapu (Domažlická – Křimická) mimoúrovňovou křižovatkou na Chebské ulici v Plzni – Křimicích a ukončen je nově vybudovanou tzv. „turbo“ okružní křižovatkou „U Globusu“. Jeho součástí je estakáda přes celé záplavové území řeky Mže v délce 1,2 km, čtyři mosty a tři biokoridory, které jsou situovány do zářezu původního terénu a přemosťují hlavní trasu. Jde o jednopolové přesypané železobetonové mostní konstrukce obloukového tvaru. Konstrukce mostů jsou navrženy jako monolitické, železobetonové, betonované na pevné skruži. Výšky kleneb ve vrcholu budou až 7,58 m nad niveletou vozovky.

Příprava stavby byla velmi náročná. Předcházela jí složitá jednání s vlastníky pozemků, vybudování přeložek mnoha sítí, koordinace s Vodárnou Plzeň i ČEZ. „Zásadní zásluhu na přípravě stavby má tehdejší hejtman Josef Bernard. Inicioval pracovní skupinu, která se scházela každý týden s přesnými úkoly, a za pomoci právní kanceláře se podařilo vykoupit poslední potřebné pozemky. Velkým úspěchem bylo, že se kraji podařilo dosáhnout na vyšší financování z peněz Evropské unie. Oproti původnímu předpokladu a jistotě 1,240 mil. Kč z programu ITI byla dotace programu IROP o téměř 300 mil. Kč vyšší, než se původně předpokládalo. Bez pomoci Evropské unie by Plzeňskýkraj nemohl tuto investici realizovat. Dotace EU činí 1,541 mld.Kč. Díky tomu činí finanční podíl kraje na stavebních nákladech pouze 303 mil. Kč,“ připomíná náměstekhejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

„Jdeo historicky největší projekt, na kterém se IROP kdy podílel. Kolegové z plzeňského CRR zúřadovali a zkontrolovali několik tisíc stran projektové dokumentace a práce pro nás ještě ani zdaleka nekončí. Spolupráce s krajskou SÚS i dalšími zapojenými institucemi je ale příkladná. Jsme hrdí, že evropské peníze pomohly tak významné stavbě v našem regionu,“ říkáMagda Sýkorová, ředitelka Centra pro regionální rozvoj Plzeňskéhokraje.

„Stavba Městského okruhu byla skutečnou profesní výzvou, nejen co se týče její rozsáhlosti, technologické náročnosti, ale i výstavbou ve složitých geologických podmínkách. Náročná byla koordinace velkého množství dodavatelů i pracovníků na specifickém staveništi. V průběhu výstavby nás zasáhly i celospolečenské problémy spojené s pandemií Covidu, celosvětovým bezprecedentním zdražování surovin a materiálů, ale i ozbrojený konflikt na Ukrajině, který se dotkl mnoha našich lidí. Přesto všechno jsem velmi rád, že jsem se mohl na tak významné stavbě podílet,“ poukázal na hlavní úskalí stavebních prací vedoucí projektu Matěj Brož ze společnosti BERGER BOHEMIA a.s. Navzdory růstu cen stavebních materiálů a důsledkům globální pandemie se této firmě i Metrostavu a.s. dařilo plnit stanovený harmonogram stavebních prací a stavba byla dokončena včas.

„Chtěl bych poděkovat za velmi dobrou spolupráci spoluinvestoru, tj.městu Plzni, a ocenit jeho společné úsilí dokončit stavbus naší Správou a údržbou silnic v termínu,“ dodává náměstek hejtmana Pavel Čížek a s poděkováním, dokonce jmenovitým, se k němu připojil i generální ředitel SÚS PK Miroslav Doležal: „Ve chvíli, kdy je do provozu uváděna tak významná stavba, se sluší poděkovat těm, kteří se o její vybudování nejvíce zasloužili. Můj dík proto míří ke zhotoviteli díla, společnostem BERGER BOHEMIA a Metrostav, a zejména hlavnímu stavbyvedoucímu panu Matěji Brožovi. Dále pak technickému dozoru investora, kde odvedli skvělou práci zejména pánové Voříšek, Brnušák, Keller, Vaněk a Kotrc. Stavba by nevznikla bez perfektní spolupráce s poskytovatelem dotace, reprezentovaným ředitelkou CRR paní Magdou Sýkorovou. A mohlo byse děkovat dále, například všem ostatním technickým službám, dozorům atd. A závěrem nesmím zapomenout na mé kolegy ze SÚSPK Moniku Seifertovou a Davida Stiebera s Martinem Vítem.“

Podle vyjádření náměstka hejtmana Pavla Čížka naváže na dokončený úsek a otevření estakády pro řidiče v nejbližších dvou letech ještě úprava kruhového objezdu u Makra na Borských polích. Rekonstrukci objezdu bude provádět Ředitelství silnic a dálnic – oblastní ředitelství v Plzni.

S úlevou od aut by Plzni měly pomoci i nové linky autobusů MHD, které vyjedou 27. února. „Linka číslo 24 pojede nově v trase Bolevec-Košutka-Radčice-Křimice-Zadní Skvrňany-U Panasoniku-Bory. Linka číslo 25 bude nově vedena v základní trase Bolevec-Nemocnice Lochotín-Vinice-Radčice-Křimice-Zadní Skvrňany-Podnikatelská-Univerzita,“ upřesnil náměstek plzeňského primátora Tolar.
Město počítá s provozem obou linek v pracovní dny v základním intervalu přibližně 60 minut, v přepravních špičkách 30 minut, v úseku z Borských polí do Zadních Skvrňan ve vzájemném časovém prokladu, to znamená střídavě. „Doufáme, že se navýšením spojů podaří přimět k cestování veřejnou dopravou i některé řidiče,“ doplnil náměstek.

foto: kúpk

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq