Zastupitelé rozhodli o individuálních dotacích v oblasti kultury

O zvýšení neinvestiční dotace pro rok 2022 Plzeňské filharmonii a poskytnutí dalších individuálních dotací třem subjektům v oblasti kultury rozhodlo Zastupitelstvo města Plzně na svém květnovém jednání.

weby uniweb

Plzeňská filharmonie získá v rámci individuální dotace navíc 4,6 milionu korun na zajištění provozu a uměleckého programu v roce 2022. Zastupitelé také schválili celkem 260 tisíc korun, které si rozdělí Plzeňský lidový soubor Mladina, Spolek K.R.O.K. a Olivier Robert Paul Baudry, který pořádá Napoleonské slavnosti v centru Plzně a na zámku v Křimicích.

„Plzeňská filharmonie se potýká s dopady koronavirové pandemie a pozvolna se rozbíhajícím návratem diváků do koncertních sálů. Stejně tak pomalu roste zájem zahraničních pořadatelů o hostování Plzeňské filharmonie. S tím souvisí pokles příjmů z vlastní činnosti, kterými filharmonie plánovala pokrýt část nezbytných nákladů na zajištění provozu i uměleckého programu. Dále se městem založená organizace nově potýká s nečekaným enormním nárůstem inflace, a to díky rapidnímu zdražení základních vstupů – zejména se jedná o růst cen energií, s tím spojených cen nájmů, dopravy a též honorářů a podobně. Tyto vlivy nebylo možné predikovat v polovině loňského roku, kdy Plzeňská filharmonie podávala žádost o dotaci na činnost v roce 2022 ve výši 27,9 milionu korun. Proto nyní požádala o zvýšení původně schválené městské dotace, kterou obdržela na rok 2022 ve výši 23,2 milionu korun,“ uvedla náměstkyně primátora Eliška Bartáková.

Tři žadatelé si pak rozdělí finanční prostředky v rámci individuálních dotací z rozpočtu Odboru kultury Magistrátu města Plzně. Částkou ve výši 140 tisíc korun podpoří město konání Napoleonských slavností Plzeň – Křimice, jež se uskuteční v polovině srpna 2022. Centrum města a zámecký park v Křimicích se přenesou do doby Napoleona Bonaparte (přelom 18. a 19. století). Veřejnost zažije kulturní program v podobě historického průvodu, ukázky vojenského tábora, jízdy na koních, vojenského výcviku a bitvy nebo dobové tržiště. Program bude pro veřejnost zdarma, popř. za dobrovolné vstupné v zámeckém areálu.

Druhý žadatel, Plzeňský lidový soubor Mladina, získá 70 tisíc korun na částečnou úhradu nákladů na projekt Mladina a Ondráš. Celovečerní představení na Nové scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni seznámí diváky s českým, moravským a slovenským folklorem formou tance a živé hudby v autentických krojích a kostýmech. Po něm bude následovat beseda s diváky. Mladina v programu předvede tance a písně zejména z Chodska a Plzeňska, profesionální Vojenský umělecký soubor Ondráš pak moravský a slovenský folklor.

Zastupitelé také schválili poskytnutí 50 tisíc korun na částečnou úhradu nákladů spojených se zakoupením speciální mobilní stepařské podlahy. „Spolek K.R.O.K., jenž má více než 200 členů a pořádá například mezinárodní Plzeňský festival stepu, vystupuje na různých akcích a přináší veřejnosti taneční vystoupení na špičkové úrovni. Při nich se potýká s různými druhy povrchů, které nevyhovují tomuto druhu tance. Dochází k poškozování stepařské obuvi, a především ke zhoršenému akustickému zážitku. Mobilní stepařská podlaha tento nedostatek odstraní a veřejnost se může těšit na krásu tohoto umění na mnoha místech ve veřejném prostoru v Plzni,“ doplnila Eliška Bartáková.


NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Velikáni filmové hudby

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
uniweb weby