Zastupitelé schválili navýšení dotací pro ojedinělé sociální projekty v Plzni

Plzeňští zastupitelé na svém jednání 21. června schválili navýšení dotací pro výjimečné projekty fungující na území města.

weby uniweb

Finanční prostředky nad rámec již poskytnuté dotace dostanou Diecézní charita Plzeň, Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, Potravinová banka Plzeň, Hospic svatého Lazara a Poliklinika Bory. Celkem bude vyplaceno 1 095 000 korun.

„Z důvodu zvýšených nároků na rozpočet města spojených s koronavirovou krizí došlo v minulosti ke snížení finanční podpory těchto projektů. Vzhledem k dobrému hospodaření města se nyní mohou ušetřené finanční prostředky znovu přerozdělit, neboť každý z uvedených projektů je naprosto ojedinělý a omezení poskytovaných služeb by se negativně projevilo snížením životního standardu cílových skupin,“ uvedla náměstkyně primátora Eliška Bartáková, jež má oblast sociálních věcí ve své gesci.
„Z rozpočtu magistrátního odboru sociálních služeb jsou každoročně formou individuálních dotací podporovány projekty s mimořádnou důležitostí pro statutární město Plzeň, které však svým zacílením, podstatou nebo zaměřením nespadají do každoročně vyhlašovaných dotačních programů,“ vysvětlila vedoucí zmíněného odboru Alena Hynková.

Diecézní charita Plzeň navýšené finanční prostředky v celkové částce 160 tisíc korun využije na osobní asistenci při individuální přepravě zdravotně znevýhodněných osob, na provoz Job centra, které pomáhá klientům azylových domů, dlouhodobě nezaměstnaným nebo hendikepovaným lidem uspět na trhu práce, nebo na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. částku 439 tisíc korun použije na další provoz Krizového centra, jež vzniklo na jaře 2020 v době nouzového stavu a mělo za cíl zabezpečit základní potřeby pro seniory na území města. Linka zůstala v provozu do dnešní doby, slouží pro sběr požadavků od seniorů a jejich dalšímu rozdělení mezi dobrovolníky. Organizace TOTEM je dlouhodobým poskytovatelem služeb pro cílovou skupinu seniorů a rodin s dětmi, pro velký zájem rozšířila své služby i na území Městského obvodu Plzeň 3 a Plzeň 4. Navýšené finanční prostředky, které doplní i dotace z obou městských obvodů, použije zároveň na zajištění celoročních kurzů, klubů a jednorázových akcí.

Potravinová banka Plzeň, z. s. navýšenou dotaci v částku 50 tisíc korun využije na další provoz potravinové a materiální pomoci pro občany města. Organizace má za cíl shromažďovat zdarma potraviny, skladovat a přidělovat je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. V současné době žadatel spolupracuje s 29 organizacemi v Plzeňském kraji.

Hospic sv. Lazara, z. s. částku 346 tisíc korun použije na hospicovou a paliativní péči. Toto specializované zdravotnické zařízení s 28 lůžky je určeno pro nevyléčitelně nemocné, u kterých byly vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby základního onemocnění. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Poliklinika Bory, spol. s r.o. získá finanční částku ve výši 100 tisíc korun, prostředky použije na provoz ordinace praktického lékaře pro osoby bez domova a cizince, jež se nachází v Domově sv. Františka ve Wenzigově ulici. Zdravotní péče je poskytována dva dny v týdnu lékařem a zdravotní sestrou. Poliklinika Bory byla jediným subjektem, který byl ochotný tuto péči zajistit.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Dan Brown a W Simphony

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby