Orientační měření NO2 upozorňuje v Plzni na místa silně znečištěná dopravou

Aktuální vědecké poznatky ukazují, že znečištění ovzduší oxidem dusičitým (NO2) může představovat riziko pro lidské zdraví i v hodnotách, které splňují platné limity.

mobil pohotovost

V Plzni a v dalších osmi  krajských městech České republiky se proto projekt Centra pro životní prostředí a zdraví se pokusil zmapovat míru znečištění ovzduší oxidem dusičitým. V Plzni bylo za pomoci tzv. pasivních vzorkovačů provedeno čtyřtýdenní orientační měření znečištění na 27 převážně dopravně zatížených lokalitách, a to zejména na místech, kde nejsou umístěny stacionární monitorovací stanice. V Plzni byla naměřena nejvyšší hodnota znečištění na Karlovarské třídě, přičemž horší situaci projekt zaznamenal jen na některých místech Prahy a Brna. Tato dvě města navíc dle výsledků stabilního monitoringu stále překračují platný limit znečištění oxidem dusičitým.  

„V Plzni jsme nejvyšší hodnotu znečištění naměřili na Karlovarské třídě 32, konkrétně 52,1 µg/m3. Další místa s vysokou mírou znečištění jsme zaznamenali v ulici U Prazdroje (47 µg/m3),  u přechodu v Sukově ulici (46,4 µg/m3), v Přemyslově ulici nedaleko obchodního centra Plaza (45,3 µg/m3), na Karlovarské nedaleko tramvajové zastávky B. Němcové (42 µg/m3), a v centru města na Klatovské třídě u křížení s Havlíčkovou ulicí (41,4 µg/m3),“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví a dodal:  „Druhou nejnižší hodnotu znečištění jsme zaznamenali v Pražské ulici v sousedství monitorovací stanice, které má údajně reprezentovat dopravně zatíženou lokalitu Plzně. Mám proto pochybnost, zda je poklidný břeh Mlýnské strouhy opravu vhodné považovat za příklad takového místa, když znečištění tu dosahovalo sotva polovičních hodnot ve srovnání s místy s nejvyšším znečištěním.“ Během března a dubna byly na čtyři týdny umístěny pasivní vzorkovače na 200 místech s různou mírou dopravní zátěže. K vyhodnocení ve švýcarské akreditované laboratoři jich bylo odesláno 192, neboť 8 jich bylo ukradeno nebo zničeno.

 „Zdravotní účinky znečištění oxidem dusičitým jsou v posledních letech studovány zejména ve Španělsku. Je prokazován význam ovlivnění vývoje psychických funkcí a chování při expozici nad 30 µg/m3 NO2 v průběhu těhotenství. Bylo pozorováno ovlivnění chování dětí v 15 měsících, při vyšetřování dětí ve 4 až 5 letech jsou zjišťovány změny pozornosti. Expozice NO2 ve vyšším věku dětí snižuje rychlost neuropsychického vývoje. Studie z Londýna prokazuje při koncentracích NO2 nad 40 µg/m3 zvýšení výskytu Alzheimerovy choroby“, uvedl MUDr. Radim Šrám, DrSc., předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.

Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou vysokoteplotní procesy ve spalovacích motorech a stacionárních zdrojích (elektrárny, teplárny, plynové kotle, spalovny odpadů atd.). Česká republika má plnit limity pro znečištění oxidem dusičitým už od ledna 2010, ale ministerstvo životního prostředí požádalo o poskytnutí výjimky pro Prahu, Brno, Ostravu a Ústí nad Labem, aby mohlo splnit limity až od 1. ledna 2015. Ani prodloužená lhůta ale nestačila a znečištění ovzduší v Praze a v Brně nadále překračuje limity stanovené evropskou směrnicí o ovzduší.

Přehled všech naměřených hodnot v Plzni

Místo měření

Průměrná koncentrace v µg/m3

Karlovarská 32

52,1

U Prazdroje (autobusová zastávka)

47,0

Sukova (přechod)

46,4

Přemyslova (u OC Plaza)

45,3

Karlovarská (tram B. Němcové)

42,0

Havlíčkova / Klatovská

41,4

Klatovská 20

39,1

sady 5. května 42 (KCVJŠ)

38,6

Samaritánská

37,1

Klatovská 80 (proti PF ZČU)

33,6

Karlovarská 121/123

32,5

Procházkův ústav (LF UK)

32,0

Rokycanská (Letná)

30,8

Otýlie Beníškové 12

30,3

Karlovarská 82

29,4

LIDL (Gerská)

28,6

Schwarzova / Sukova

27,2

Bolevecká 22

26,5

Sokolovská (tram)

25,2

Střední ul. 2

24,9

Sady 5. května (krajský soud)

24,6

Slovanská / Vřesová

24,3

21 Sousedská / Těšínská

23,7

Rokycanska (Pietas)

23,9

Gerská / Severka

22,8

Pražská 25 (monitorovací stanice)

20,1

Nepomucká (U Kasáren)

16,8


 


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 18.07.2019 10:360 +
 
SZO

Hlavní zprávy

 

duster auto cb
seo uniweb