Zpevnění břehů Šídlováku je hotové, už se napouští

Správci městských rybníků dokončili práce na zpevnění svažitého jižního břehu Šídlovského rybníka v rekreační oblasti Boleveckých rybníků.


Práce za 2,4 miliony korun včetně DPH, které začaly 30. listopadu, skončily o více než dva měsíce dříve. 

„Jsem rád, že byla stavba dokončena dříve, než bylo plánováno. Za to patří firmě Stavmonta dík. Ušetřený čas využijeme k dopouštění rybníka. Máme tak větší šanci, že normálního stavu hladiny dosáhne ještě před létem, kdy si sem chodí mnozí Plzeňané zaplavat,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

„Abychom zabránili postupnému sesouvání půdy z našeho i sousedního pozemku do rybníka, zpevnili jsme břeh kameny se dvěma žulovými schodišti pro lepší přístup k vodě. V místě, kde byla ve svahu velmi silná eroze půdy, byl po zasypání vyskládán kámen tak, aby si na něj mohli lidé sednout a dívat se na rybník. Oproti projektu tak přibyly na břehu v blízkosti bezpečnostního přelivu ještě druhé kamenné stupně pro vstup do vody ze strany od hráze,“ vysvětlil vedoucí oddělení vodního hospodářství a rybářství Správy veřejného statku města Plzně Martin Gregar, který měl stavbu na starosti. „Na jaře ještě k nově vybudovanému schodišti uděláme přístupovou cestu, která se napojí na cestu vedoucí podél rybníka,“ dodal Martin Gregar. 

V roce 2020 nechala Správa veřejného statku města Plzně u hráze Šídlovského rybníka vybudovat nový bezpečnostní přeliv, o rok později pak přibyla vrátka na požeráku a na žádost otužilců byla na severním břehu nově vybudována převlékárna s lavičkami. Správa veřejného statku města Plzně, která se o rybník stará, také nechala loni ke konci srpna opravit poničený dřevěný přístřešek na severním břehu. Na konci léta pak na severní straně Šídlovského rybníka přibylo cvičební nářadí (tzv. workoutové prvky). Zpevnění jižního břehu tak představuje poslední úpravy u tzv. Šídlováku.

Stavbu podle projektu firmy VODOPLAN s. r. o. zrealizovala Stavmonta spol. s r. o. Začala 30. listopadu a oproti plánovanému termínu 15. dubna skončila již 9. února, tedy s více než dvouměsíčním předstihem. Správa veřejného statku města Plzně za ni zaplatí 2 391 003 korun včetně DPH.

Šídlovský rybník, zvaný též Šídlovák, je pojmenován podle majitele usedlosti č.p.14 pana Šídla, na jehož pozemcích byl založen. Na severním břehu rybníka byla v roce 1922 podle projektu známého plzeňského architekta Hanuše Zápala postavena budova pro léčení dětí s tuberkulózou. Po obou stranách budovy pak stávaly stany. V roce 1940 byly nahrazeny dřevěnými pavilony. Po dobu letních měsíců sloužil objekt dětem mateřských škol jako ozdravovna. Budova v 90. letech vyhořela a v roce 1997 byla zbořena. Šídlovský rybník byl a je mezi plavci jedním z nejoblíbenějších rybníků Bolevecké rybniční soustavy.

Správa veřejného statku města Plzně je příspěvkovou organizací města Plzně, která se dle statutu města stará o městské nemovitosti, jejich údržbu a rozvoj. V její kompetenci jsou tedy správa, údržba městských komunikací včetně některých chodníků a stezek, správa veřejného osvětlení a světelného signalizačního značení, správa infrastruktury pro provoz veřejné dopravy, správa a údržba lesů, rybníků ale i většiny kašen, fontán, pump a pítek a vybraných parků a lesoparků, jako jsou např. Borský park, Lochotínský park, Lobezský park, park Potoční a Košutecké jezírko či lesoparky Homolka a Špitálský les.

Fotogalerie
The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka