Zvířecí záchranáři řeší záhadu: může za zkroucený krk labutě olovo?

Není den, aby někdo do záchranné stanice živočichů v Plzni netelefonoval, že v Plzni na náplavce anebo pod Červenou lávkou je poraněná labuť.

Jarní servisní akce AUTO CB

Nápadně se pohybující bílý pták s krkem zkrouceným do „S“ a amputovaným pravým křídlem budí zájem i vášně nejednoho náhodného kolemjdoucího, a to jak na řece Radbuze, tak na řece Mži.

"Ve skutečnosti se ale jedná o našeho zvířecího pacienta, kterého jsme v 21.2. 2020 odchytili na řece Mži u Malesic se zlomeným křídlem nejspíše po nárazu na dráty. Tehdy se však jednalo o mladou labuť, jejíž poranění a kolize se vzdušným vedením si vyžádalo amputaci konce pravého křídla," říká šéf zvířecích záchranářů Karel Makoň.

Po operaci a léčbě byla labuť do Malesic na řeku Mži vrácena. Netrvalo dlouho, postupem času se posunula po proudu  přímo do  středu města, kde je dodnes. V průběhu dalšího roku 2023 se však u trvale handicapované a nelétavé labutě začaly objevovat další zdravotní komplikace a problémy. Krom nedopeřeného pahýlu pravého křídla začala labuť prapodivně kroutit krk do velkého eska. Nejdříve deformaci krku měla pouze občas, pak čím dál častěji, dnes už druhým rokem má krk zkroucený pořád. Navíc se naučila z městského prostředí profitovat, a tak se zcela cíleně přesouvá mezi frekventovanou náplavkou na Radbuze a Lochotínskou lávkou na Mži. "Podezříváme ji, že je to vždy podle toho, kde je více lidí a ne zrovna zdravého krmení pečivem. Je to prostě takový doživotní ptačí invalida, který nejenom nás, ale třeba i strážníky městské policie docela dost zaměstnává," líčí Makoň.

A tak se ochránci zvířat v pondělí 5. 2.2024 rozhodli, že se pokusí záhadu pokrouceného krku objasnit. Přes několik kolegů a vědeckých pracovišť se dostali až na Katedru analytické chemie Univerzity v Pardubicích. "Tady s paní docentkou Ing. Lenkou Husákovou PhDr. se teď budeme snažit pomocí analýzy dnes odebraných vzorků zjistit, co je přesnou příčinou tohoto stavu, zda se náhodou nejedná o námi uvažovanou otravu olovem," konstatuje Karel Makoň.
 

Pondělní akce začala ráno odchytem labutího invalidy v Plzni na náplavce. "Jelikož se to hodilo a měli jsme možnost labuť odvézt na vyšetření a RTG na Veterinární kliniku do Vedilabu, zahájili jsme akci přímo tam, a to dvěma RTG snímky s tím,  že pokud by měl pták v sobě či trávicím traktu olověný brok či rybářské olůvko, určitě bychom ho našli. To se ovšem nestalo, a tak jsme odebrali potřebné vzorky peří i krve a labuť vrátili zpět na náplavku," popisuje zvířecí záchranář.

Jelikož to samé Plzeňáci provedli v prosinci při vánočních kontrolních odečtech vodních ptáků zjistili i u dvou labutí v Praze na Vltavě, vyrazili do Prahy na otočku i v pondělí.  "Cílem bylo odchytit obě dvě stejně handicapované labutě a odebrat z nich pro analýzu  další potřebné vzorky. To se nakonec povedlo, a tak do Pardubic na Univerzitu jsme kolem 15. hodiny odpoledne odeslali v balíčku na vyšetření celkem pět vzorků od labutí velkých," hlásí Makoň
 
Jeden vzorek s podezřením na otravu olovem z Plzně, dva vzorky se stejným podezřením z Prahy plus jeden srovnávací vzorek jak z Plzně, tak z Prahy. Navíc všechny odebrané labutě rovnou okroužkovali a teď už jen Plzeňáci čekají, jakou dostanou informaci od odborníků a zda se jejich domněnka potvrdí či nikoliv.

"Děkuji všem, kteří se na akci spolupodíleli. Hlásím, že všechny labutě jsou na svých místech a spolu se strážníky městské policie o nich víme. Další telefonáty jim ani nám teď určitě nepomohou," uzavírá Karel Makoň.

foto: desop

Fotogalerie
The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka