Zvířecí záchranáři z Plzně děkují letošním dárcům

Konec roku se blíží a právě proto plzeňští provozovatelé záchranné stanice živočichů děkují těm, kteří je opět podpořili a přispěli do spolkového rozpočtu. "Je čas jim nejenom za jejich dlouhodobou přízeň poděkovat, ale i zhodnotit letošní ekonomickou situaci naší organizace," líčí šéf sta...


Konec roku se blíží a právě proto plzeňští provozovatelé záchranné stanice živočichů děkují těm, kteří je opět podpořili a přispěli do spolkového rozpočtu. "Je čas jim nejenom za jejich dlouhodobou přízeň poděkovat, ale i zhodnotit letošní ekonomickou situaci naší organizace," líčí šéf stanice Karel Makoň. Jaký že ten rok 2010 z hlediska jednotlivých darů vlastně byl?
Tvrdé leč spravedlivé dopady ekonomické krize jsme výrazně pocítili všichni na vlastní kůži a úsporná opatření se dotkla i záchranářského spolku a jeho činnosti. "Čekala nás nemalá investice do nového zásahového vozidla, stěhování voliéry pro vodní ptáky a samotného provozu ZSŽ. Stouply energie, ceny materiálu, služeb i krmení. K tomu všemu během posledních dvou let klesly příjmy a dary od fyzických i právnických osob zhruba na třetinu a výrazně byly pokráceny i příspěvky od měst a státu."
Každopádně pár věrných dárců a skalních podporovatelů vydrželo i v této nelehké době a svůj finanční dar či příspěvek poslali i letos.
"A právě jim bych chtěl touto cestou ještě jednou a veřejně poděkovat, jelikož nás v době, kdy jsme to nejvíce potřebovali finančně podrželi, podpořili a výrazně pomohli," děkuje Makoň.

Děkuje všem generálním a klíčovým partnerům

► NADACI ČEZ,
která nám v letošním roce opět přispěla finančním darem ve výši 400.000, - Kč na nákup nového zásahového vozidla. NADACE ČEZ je již šestým rokem generálním partnerem naší organizace a za toto období podpořila naši činnost a ochranu přírody celkem 4x, přičemž přispěla celkovou částkou 1.1605.000,- Kč!

► Firmě PURUM s.r.o. Ekologické služby Praha
V letošním roce jednorázový dar na provoz Záchranné stanice živočichů ve výši 50.000, -Kč, který nám částečně dorovnal deficit příjmu ze státního rozpočtu a pokrácených prostředků od MŽP ČR.

► Vodárně Plzeň – BioGRANTY VEOLIA 2010
První jednorázový dar 35.000,- Kč z grantového programu podpory malých projektů. Dostali jsme účelově vázanou finanční částku na nákup filtračního zařízení k voliéře pro vodní a brodivé ptactvo.

► Plzeňskému krajskému úřadu – Plzeňskému kraji
Plzeňský krajský úřad udržel výši ročního příspěvku a rozsah objednaných služeb na stejné výši (320.000,- Kč) jako v roce 2009, což je rovněž v dnešní době ekonomických škrtů a krácení velký úspěch a pro nás důležitý signál.

► Městu Plzeň
Další generální partner a dlouhodobý podporovatel naší činnosti. Plzeň svůj původní příspěvek na provoz stanice v důsledku krize z původních 650.000, pokrátila na 620.000,- Kč, ale i nadále zůstává klíčovým partnerem a podporovatelem naší organizace.

► Městskému úřadu DOMAŽLICE – Referát životního prostředí
Pravidelně přispívá na provoz ZSŽ každým rokem částkou mezi 10.000,- až 14.000,- Kč.

► MVDr. Oto HUMLOVI – Vedilab Plzeň
Opakovaně podporuje činnost stanice a na účet organizace přispěl 3x částkou 30.000,- Kč.

► Romanu JUREČKOVI, Plzeň
Kontroverzní a hodně diskutovaná osoba známého plzeňského zakladatele a předáka ODS. Mimo jiné však také jediný regionální politik, který již několikrát překročil svůj stín a své finanční odměny z politických funkcí každým rokem pravidelně dělí mezi psí útulek, naši stanici a ZOO Plzeň. V letošním roce přispěl na náš spolek částkou 20.000,- Kč, přičemž touto částkou dorovnal pokrácený příspěvek od Města Plzně.

Nemalou roli v rozpočtu naší organizace zastávají i drobní dárci, jejichž „menší“ leč pravidelně se opakující příspěvky výrazně vylepšují celkovou bilanci našeho rozpočtu. Mezi takové dárce, kterých si vážíme úplně nejvíce, patří například:

► Veronika SOUČKOVÁ a Ing. Věra SOUČKOVÁ, Praha
Již čtvrtým rokem si nechávají obě dámy každý měsíc automaticky strhávat 500,- Kč, které poukazují na náš učet jako dar. Jejich roční příspěvek pak činí celkem úctyhodných 12.000,- Kč.

► Vladimíra SEDLÁKOVÁ
Od dubna 2010 posílá paní Sedláková 500,- Kč měsíčně na účet naší organizace a tím pravidelně podporuje naší činnost.

► Knihkupectví MOUDRÁ SOVA – manželé Baslovi
Pravidelný každoroční příspěvek do 5.000,- Kč na činnost stanice již od roku 1998. Vždy jako jedni z prvních a s železnou pravidelností.

► EKO-INFO s.r.o. - manželé Černých, Kout na Šumavě
Pravidelný příspěvek na činnost naší stanice již od roku 1998 v rozmezí od 3.000 až do 10.000,- Kč. V letošním roce byl finanční dar na horní hranici.

► f. VOLKA a syn, Hlinné u Tachova
Pravidelný příspěvek od roku 2003 na podporu, kroužkování a údržbu hnízda čápů bílých hnízdících v areálu firmy. Pravidelný příspěvek v hodnotě 2.000,- Kč
► MUDr. Jiří Baumruk , B-Orto s.r.o. -zubní ordinace Plzeň
Již druhým rokem přispívá na provoz záchranné stanice.
Letos přispěl opět zvýšenou finanční částkou 15.000,- Kč.

► Prof. MUDr. Ondřej HES, Ph.D., Plzeň
Jednorázové finanční příspěvky zejména na hloubení tůněk pro obojživelníky a podporu činnosti organizace. Rovněž bezplatné odchovy, péče o zajištěné plazy či obojživelníky.

► MUDr. Eliška ASCHENBRENNEROVÁ - zubní ordinace Plzeň
Od roku 2004 přispívá každým rokem do rozpočtu spolku částkou kolem 3.000,- Kč zejména na praktickou ochranu ptactva.

► Manželé Jan a Blanka HRABĚTOVI (Plzeň)
Již čtvrtým rokem přispívají částkou kolem 3.000,- Kč ročně na provoz stanice a druhovou
ochranu volně žijícího ptactva.

► Manželé KUBECOVI (Plzeň)
Pravidelně přispívají na činnost naší organizace.

► Ing. Andrea KLAUDOVÁ (Plzeň)
Finanční dar 5.000,- Kč na podporu provozu ZSŽ a činnosti organizace.

► Ing. Helena VYBÍRALOVÁ (Plzeň)
Dar 7.000,- Kč v rámci realizace odborného poradenského servisu při rekonstrukci
a realizaci projektu vodního hospodářství v léčebném areálu ZSŽ.

► Vladimír MORÁVEK (Plzeň),
Již několik let pravidelně přispívá na činnost stanice drobným darem ze svého důchodu. I letos poukázal svůj finanční dar na náš účet.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
ne 19.12.2010 07:110 +
 
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq