Kraj pošle do kultury devět milionů

Rada vyhlásila dotační programy Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2019 v celkové výši 9 milionů korun.

uniwebwebynamiru2018

A to  v následujících dotačních titulech:
a) Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019 (5 milionů korun)
b) Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 (1 milion korun)
c) Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 (3 miliony korun)

Program Podpora kultury pro rok 2019 je účelově určen na následující tematické okruhy kulturních aktivit:
v oblasti živé kultury:
a) Festivaly, soutěže a multižánrové aktivity – taneční, divadelní, filmové a literární      
b) Hudba (včetně festivalů a soutěží)     
c) Výtvarné umění, Land Art, foto a design
d) Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit 
e) Západočeské baroko

v oblasti historie a kulturního dědictví:
f) Kulturní dědictví
g) Podpora tradiční lidové kultury
h) Významná výročí osobností v oblasti kultury a historických událostí spjatých s Plzeňským krajem v roce 2019 (rok 1989 aj.)

Průběžný dotační program „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019“ (dále jen „program Mikrogranty“) se také etabloval jako vhodný nástroj podpory zejména živé kultury na území Plzeňského kraje, přičemž jeho prioritou zůstává podpora nízkorozpočtových kulturních a uměleckých aktivit v následujících oblastech:
a) podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje menšího rozsahu (rozpočet akce nesmí přesáhnout 200 000 Kč), které budou prezentovány pro širokou veřejnost se zaměřením na hudbu, folklór, divadelní tvorbu, taneční umění, výtvarnou tvorbu, filmové festivaly, foto a design
b) podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti neziskových právnických osob, které byly primárně založeny za účelem kulturní činnosti
Cílem dotačního programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019“ (dále jen "program Podpora literární tvorby"), který se na základě výsledků předchozích let osvědčil jako vhodný realizační nástroj Plzeňského kraje pro podporu rozvoje literární tvorby a vydávání neperiodických publikací, je:
a) původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama)
b) odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí)
c) dokumentačně historické publikace obcí a spolků s podílem autorského textu minimálně 50 % obsahu díla

Program Podpora literární tvorby není určen na vydávání propagačních publikací obcí a spolků, publikací prezentujících pouze obrazový materiál (fotografie, obrazy, kresby apod.) a publikací sloužících k rozvoji a propagaci cestovního ruchu.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
škoda scala

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018