Nejlepší obnovenou památkou kraje je vodní mlýn v Ostrovci

V rámci Dne památek Plzeňského kraje převzali ocenění nominovaní soutěžící o nejlepší obnovu nemovité kulturní památky v roce 2018.

švikovhradycz

Ocenění vítězům předávali 1. náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová a náměstek hejtmana Vladislav Vilímec.

Soutěž Památka Plzeňského kraje o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky vyhlásil Plzeňský kraj letos podruhé. Hlasovat pro nejlepší obnovu památky mohla veřejnost od 24. října do 26. listopadu 2018 prostřednictvím webových stránek Památka Plzeňského kraje, a to ve dvou kategoriích. Celkem platně hlasovalo 1 727 hlasujících.

„Více než dvojnásobný nárůst počtu hlasujících dokazuje zájem o zachování a rozvoj materiálních kulturních statků v Plzeňském kraji. Můj velký dík patří všem, kdo se podílí na péči o naše památky. Věřím, že ocenění vlastníků a zhotovitelů objektů obnovených v letošním roce budou motivací ke zkvalitnění péče o nemovité kulturní památky u nás,“ uvedl náměstek hejtmana Vladislav Vilímec.

Do soutěže Památka Plzeňského kraje zasílaly své návrhy na ocenění obecní úřady obcí s rozšířenou působností a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni. „Nominováno bylo celkem 19 nemovitých kulturních památek, jejichž obnova byla dokončena v letošním roce. V kategorii věnované sochám a drobné architektuře bylo nominováno 10 kulturních památek a v kategorii Stavby se vybíralo z 9 kulturních památek,“ dodává Alena Svobodová, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského úřadu Plzeňského kraje.

O hlavních cenách soutěže Památka Plzeňského kraje rozhodla na základě bodování sedmičlenná odborná komise.

Hlavní cenu v kategorii Stavby získal za dokončení celkové rekonstrukce vodní mlýn č.p. 12 v Ostrovci. Práce na obnově mlýna započaly v polovině devadesátých let a v letošním roce byly úspěšně dokončeny. Objekt byl zajištěn staticky, proběhlo podezdění mlýnice, výměna poškozených částí roubení, obnova stropních povalových konstrukcí, sanace dřevomorky, oprava krovové konstrukce, položení nové střešní krytiny (dřevěný štípaný šindel), obnova hliněných interiérových omítek, obnova dřevěných podlah, provedení repase a replik okenních výplní. 

Dále odborná komise ocenila obnovu interiéru a vybavení mobiliářem zámku Svojšín (2. místo), kde byla v prvním patře restaurována unikátní dekorativní iluzivní výmalba vnitřků krbů a malované dřevěné špalety dveřních otvorů. Jako velmi zdařilou ocenila komise rovněž obnovu fasád a vnitřních omítek věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tachově (3. místo).

Hlavní cenu Památka Plzeňského kraje pro rok 2018 v kategorii Sochy a drobná architektura získalo Město Hostouň za restaurování pilíře se sousoším Nejsvětější Trojice na Chodském náměstí. Odborné restaurování zahrnovalo modelaci a doplnění chybějících částí sousoší a osazení nových kovových pozlacených atributů. Ocenění za obnovu kulturní památky získalo dále město Horažďovice za zdařilé restaurování nástěnných maleb a obnovu omítek výklenkové kaple sv. Vojtěcha (2. místo) a město Tachov za restaurování vysokého kamenného kříže „tachovského“ (3. místo).

Hlasování veřejnosti vyhrála dokončená obnova vodního mlýna č.p. 12  v Ostrovci a obnova kaple se souborem zastavení křížové cesty v Rokycanech, kde byla provedena oprava původní prejzové střešní krytiny, obnova omítek včetně původního členění dle dochované historické fotodokumentace, osazeny nové okenní a vstupní výplně včetně nové kovářsky provedené mříže. V interiéru byla provedena restaurátorská obnova litinového kříže, kamenné podlahy a omítek včetně nového nátěru. Nově byla kaple elektrifikována a bylo instalováno její vnější nasvícení.

foto: wikipedie

Fotogalerie
weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Škoda si léto neochladit

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018