Plzeň i letos poskytne neinvestiční dotace na služby a činnosti v sociální oblasti

Město Plzeň v lednu letošního roku vyhlásilo dotační program Služby a činnosti v sociální oblasti.

uniwebwebynamiru2018

Na konci února proběhl sběr žádostí, kdy Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně přijal 34 žádostí na 48 projektů. Rada města Plzně souhlasila s poskytnutím dotace 27 subjektům v celkové částce 1,38 milionu korun, které musí schválit ještě zastupitelstvo a schválila pět dotací ve výši 117 tisíc korun.

„Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně přijal žádosti na 48 projektů v souhrnné výši 2,7 milionu korun, přičemž alokovaná částka na tento dotační program je 1,5 milionu korun. Mezi podporované aktivity v letošním roce patří dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí, aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity, podpora osob při přechodu z programu transitní rehabilitace na otevřený trh práce, podpora organizací sdružujících zdravotně postižené, preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny či podpora aktivit v integraci cizinců. Tyto uvedené oblasti město podporuje již dlouhodobě. Nově přibyla podpora mobilní specializované paliativní péče,“ uvedla náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Rada města Plzně schválila pět žádostí v úhrnné výši 117 tisíc korun. Podporu obdrží Společnost Parkinson, z. s. (20 tisíc korun) na logopedická cvičení parkinsoniků, Mongolský spolek (25 tisíc korun) na Mongolskou školu a klub, FESTINA LENTE, z. s. (40 tisíc korun) na letošní stejnojmenný putovní tábor pro osoby se zdravotním postižením, ADRA, o. p. s. (7 tisíc korun) na dobrovolníky v zařízeních pro seniory a Senior fitnes, z. s. (15 tisíc korun) na projekt Plzeňští senioři v pohybu.

Radní dále souhlasili s udělením 27 dotací ve výši 1,38 milionu korun spolkům Salesiánské středisko mládeže na doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, krajské pobočce Seniorů České republiky na celoroční činnost svazu, společnosti Možnosti tu jsou na program podpory klienta při přechodu z pracovní rehabilitace na trh práce, Mamma HELP na poradenství a psychosociální pomoc ženám s rakovinou prsu, Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Spolek neslyšících Plzeň na Znakovku do škol či na Mezinárodní den neslyšících. Dále souhlasili s podporou pro Unii ROSKA – regionální organizace Plzeň na rekondiční pobyty, Ponton – program včasné péče Klubíčko, Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM nebo spolek DAVID A GOLIÁŠ. „Celkem 255 tisíc korun obdrží poprvé v rámci tohoto dotačního programu poskytovatelé mobilní specializované paliativní péče,“ doplnila náměstkyně Eliška Bartáková.

„Maximální částka žádosti byla 200 tisíc korun pro žádosti obsahující více projektů a sto tisíc pro žádosti s jedním projektem,“ dodal administrátor žádostí o dotace Lukáš Mařan z Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Kapely s příběhem

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018