Plzeň požádá o dotaci na prodloužení tramvajové tratě na Borská pole

Plzeň požádá o dotaci z Operačního programu Doprava – integrované projekty ITI na prodloužení tramvajové tratě na Borská pole. Podání žádosti schválili zastupitelé.

nostresszpravytop

Celkové náklady na projekt činí 597 milionů korun, podpora z Operačního programu Doprava by měla představovat 375,552 milionu korun, tedy necelých 63 procent celé investice.

„Dotace může být poskytnuta maximálně ve výši 85 procent z celkových uznatelných nákladů projektu, které v tomto případě činí 441,826 milionu korun,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas.
   
Projektem se radnice snaží vyřešit nevyhovující situaci, kdy expandující lokalitu Borská pole obsluhují pouze autobusy a jedna linka trolejbusu. Po vybudování tratě nebudou muset lidé přestupovat při cestách z centra k Západočeské univerzitě v Plzni, odpadne nárazové přetížení autobusů a vytvoří se podmínky pro vybudování chybějícího záchytného parkoviště.

„Na realizaci těchto projektů chceme získat dotace ze dvou zdrojů. Na projekt Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať to bude z Operačního programu Doprava, druhým zdrojem má být Integrovaný regionální operační program, z něhož chceme podporu na část nazvanou Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská,“ uvedl náměstek Pavel Kotas. Celkové náklady na přestupní uzel by měly činit zhruba 64 miliony včetně DPH, z toho výše uznatelných nákladů je odhadnuta na 47,8 milionu korun. Maximální výše podpory může činit až 90 procent těchto nákladů, dotace by tedy představovala zhruba 43 milionů korun.

Lokalita Borských polí má zhruba 350 hektarů. Nachází se tam průmyslová zóna s více než desetitisíci pracovními místy, obchodní centra, polyfunkční administrativní domy, bytové domy a univerzitní komplex. Území bylo do roku 2011 obsluhováno pouze autobusy, poté přibyla jedna linka trolejbusu.

Největší objem cestujících je na zastávkách poblíž křižovatky ulic Klatovská (silnice I/27) x Kaplířova x U Borského parku. Přesun cestujících mezi linkami tramvajové, autobusové MHD a autobusové VLD se odehrává převážně přes silnici I/27, která je zatížena osobní automobilovou dopravou. Počet cestujících přepravených na Borská pole v pracovní den v čase od 5 do 21 hodin v jednom směru je zhruba 6 300 osob, z nich ve směru z Bor přijíždí 3 900 osob a ve směru z centra 2 400 osob. Dále v trase Bory - Západočeská univerzita přijíždí 1 900 osob. V opačném směru jsou čísla obdobná. Většina cestujících je nucena k dosažení cíle kombinovat několik spojů a dopravních prostředků.

Součástí projektu jsou vedle samotné tramvajové trati včetně doprovodné infrastruktury (zastávky, měnírna atd.) také úprava řady komunikací (Klatovská, U Borského parku, Kaplířova, U Letiště, parkoviště u úřadu práce), inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod, horkovod, silnoproudé a slaboproudé rozvody atd.), světelného signalizačního zařízení, veřejného osvětlení atd.Komentáře

Váš komentář článku...

lite zprávy

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb