Plzeň požádá o státní dotaci 2,4 milionu korun na prevenci kriminality

Plzeň požádá o státní dotaci na pět projektů prevence kriminality ve výši 2,377 milionu korun Ministerstvo vnitra České republiky.

lite2018

Jde o příspěvek na činnost asistentů prevence kriminality a domovníka preventisty, dále na prevenci protiprávního jednání dětí a mládeže z rizikových skupin, na informační kampaň na ochranu měkkých cílů a také na rozšíření kamerového systému na území sedmého městského obvodu Radčice. Předpokládané výdaje na projekty činí 3,346 milionů korun, zbytek, tedy 969 tisíc korun, uhradí město ze svého rozpočtu.       

Nejvíce, a to 2,454 milionu korun, je určeno na činnost asistentů prevence kriminality, přičemž státní dotace na období 2018 až 2020 by měla činit 1,596 milionu korun. Aktivita asistentů je zacílena na lokalitu Plac, tedy vnitroblok ulic Korandova a Plachého, nacházející se téměř ve středu města v městském obvodu Plzeň 3, a na okolí Centrálního autobusového nádraží Plzeň a přilehlých ulic, tedy Tylovy, Kotkovy, Koperníkovy, Husovy a do přilehlého parku na Husově náměstí. Loni se jejich činnost rozšířila do lokality Petrohrad v městském obvodu Plzeň 2 a od letoška nově do lokality Zátiší ve třetím městském obvodu.

„Asistenti prevence kriminality se velmi osvědčili. Podařilo se jim dosáhnout toho, že je jejich činnost místní komunitou dobře přijímána a přispívají ke zklidnění situace v problematických lokalitách. Věříme, že se jim to podaří také na Zátiší, které v současné době představuje rezidenční čtvrť s nejvyšším podílem osob ohrožených sociálním vyloučením,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Dalším projektem je rozšíření kamerového systému v Radčicích, jenž přijde na 608 tisíc korun, město na něj žádá o dotaci ve výši 547 tisíc korun. „Náklady na projekt domovníka preventisty představují 145 tisíc korun, stát by měl přispět 129 tisíci korunami. Celkové náklady na projekt zaměřený na prevenci protiprávního jednání dětí a mládeže z rizikových skupin I prevence může být legrace činí 108 tisíc korun, z toho by měl státní příspěvek být 75 tisíc korun. Projekt na Informační kampaň na ochranu měkkých cílů pro rok 2018 bude stát 30 tisíc korun, stát by ho měl uhradit v plné výši,“ uvedl ekonomický náměstek Pavel Kotas.    Komentáře

Váš komentář článku...

autocbklima2018

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb