Poslední aktualizace


Centrální obvod odpustí poplatky za předzahrádky

Rada třetího městského obvodu na svém jednání ve středu 12. května 2021 doporučila Úřadu městského obvodu Plzeň 3 prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství na období od 1. ledna do 31. srpna 2021. Prominutí se týká také předzahrádek.„Uvědomujeme si, že pro provozovatele re...

0

U dětského hřiště mezi ulicemi Luďka Pika a Mandlova dbejte zvýšené opatrnosti kvůli výkopovým pracem

Z důvodu provádění prací na stavbě „Realizace přípojky optického kabelu pro 55. MŠ", jejímž investorem je SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, dojde v termínu od 24. 5. 2021 do 27. 6. 2021 k provádění výkopových prací v blízkosti dětského hřiště mezi ulicemi Luďka Pika...

0

Zprávy z Jedničky - Promenádní koncert

Zveme vás na koncert kytaristy a zpěváka Míšy Leichta, který je dlouholetým členem a zakladatelem bluegrassové skupiny COP....

0

Martin Straka: Fanoušci nám na hokeji chybí

Hokejistu Martina Straku v Plzni asi nikomu není nutné představovat. V rozhovoru, který s ním vedl starosta Městského obvodu Plzeň 3 David Procházka, prozradil, proč se s bráchou hádají a třeba i to, jestli se ještě chystá na led. Martin Straka a starosta David Procházka se znají něk...

0

Snoubenci si mohou termín svatby vybrat on-line

Rozhodli jste se mít svatbu v Plzni a hledáte ten správný den, kdy uzavřít sňatek? Vybrat si datum obřadu na území města Plzně lze jednoduše přes on-line formulář, kde se zobrazí všechny dostupné termíny.„V přicházejícím letním období je tradičně větší zájem o uzavírán...

0

Zprávy z Jedničky - Pravidelná údržba pískovišť v roce 2021

V měsíci květnu (v závislosti na klimatických podmínkách) proběhne na území našeho obvodu každoroční pravidelná údržba celkem 59 dětských pískovišť. Jedná se jak o pískoviště, která jsou součástí dětských hřišť, tak i o pískoviště samostatně umístěná v travnatých plochách. Tato údržba spočívá ve vý...

0

Letošní seče proběhnou v jiném režimu

Až do minulého roku byli občané zvyklí minimálně na čtyři seče ročně, ke kterým byly, dle klimatických podmínek, přidány případně i další. Ty byly oficiálně vyhlašovány úřadem. Letos bude průběh sečí odlišný od loňského roku.         ...

0

Další slovanská mateřská škola se těší z nanočističky vzduchu

Zástupci Města Plzně - radní Lucie Kantorová a radní Vlastimil Gola spolu s vedoucím odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Přemyslem Švarcem předali v úterý 11. května do rukou ředitelky 21. MŠ Ireny Mainzerové nanočističku Nanoaircleaner, která bude sloužit dětem z jeslí....

0

Přes 700 srdcí vytvořili na 15. ZŠ

12. května se slaví Mezinárodní den zdravotní sester a naše 15.ZŠ se rozhodla zapojit do výzvy FN Plzeň Srdce pro sestry. Během distanční výuky výtvarné výchovy a pracovních činností žáci naší školy se svými vyučujícími tvořili srdce pro zdravotní sestřičky. Sešlo se nám velké množství krásných srdcí....

0

Jednička myslí na budoucí generace - Sází stromy

Na Jedničce je dlouhodobě kladen důraz na kvalitu zeleně, jelikož prosperující zeleň je cestou k odolnosti městského prostředí vůči klimatickým změnám. S jarem přišla druhá vlna výsadeb, v jejímž rámci bude vysazeno 65 stromů a 369 keřových porostů a trvalek. První obvod tak bude opět o n...

0

Vzpomínkový akt u památníku Díky Ameriko!

Letošní vzpomínkové akty u památníků, které připomínají konec druhé světové války v Plzni, proběhly v komorním duchu. Osvobození Plzně si vedení města, kraje i obvodu připomnělo na hlavním vzpomínkovém aktu ve čtvrtek 6. května v podvečer u památníku Díky Ameriko....

0

Nikdy nezapomeneme na oběti bojů za svobodu

V těchto dnech si připomínáme 76. výročí konce 2. světové války. Války, která byla dosud nestrašlivějším a nejkrvavějším konfliktem v dějinách lidstva, během kterého zahynuly desítky miliónů lidí, ať už v rámci bojových operací, v koncentračních táborech nebo na hlad, nemoci či další útrapy spojené...

0

Jednička informuje - Upozornění na provádění betonového krytu chodníků ve vnitrobloku Krašovská

Dovolte nám, abychom tímto upozornili zejména obyvatele přilehlých domů v bezprostředním okolí vnitrobloku Krašovská na stavební práce, spočívající v betonáži chodníkových tras. Práce s největší pravděpodobností započnou v pondělí 10. 5. 2021 dle klimatických podmínek  a budou prováděny t...

0